Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rodzaje stylizacji i ich funkcje w literaturze

No description
by

Karolina Widłak

on 15 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rodzaje stylizacji i ich funkcje w literaturze

Rodzaje stylizacji i ich funkcje w literaturze
Dialektyzacja
- wprowadzenie elementów języka charakterystycznych dla danej gwary w celu scharakteryzowania środowiska lub bohatera wiejskiego, nadania utworowi odpowiedniego kolorytu lokalnego, przybliżenia obyczajowości i mentalności mieszkańców wsi
Kolokwializacja
- kształtowanie języka wypowiedzi na styl potoczny
Co to jest stylizacja ?
Jest to świadome wprowadzenie do utworu elementów innego stylu. Stylizacja polega więc na naśladowaniu pewnego wzorca, którym może być język określonej epoki historycznej, środowiska społecznego pisarza lub konkrety utworu. Może obejmować cały utwór lub tylko pewne jego fragmenty, zwykle dialogi.
Rodzaje stylizacji:
Archaizacja
Przykłady dialektyzacji:
Stanisław Reymont "Chłopi" - zastosowany jest dialekt łowicki
Kazimierz Przerwa-Tetmajer "Na skalnym Podhalu" - utwór dialektyzowany w całości
Bolesław Prus "Placówka" - utwór dialektyzowany tylko w partiach dialogowych
Przykłady archaizacji w tekstach kultury:
Henryk Sienkiewicz "Ogniem i mieczem"
Henryk Sienkewicz "Potop"
Henryk Sienkiewicz "Pan Wołodyjowski"
- wprowadzenie do utworu literackiego archaizmów, elementów charakterystycznych dla języka minionych epok, najczęściej występuje w powieściach historycznych
Przykłady kolokwializacji:
Dorota Masłowska "Paw królowej"
Miron Białoszewski "Pamiętnik z powstania warszawskiego"
Marek Hłasko "Baza Sokołowska"
Argotyzacja


stylizacja na środowiskowe odmiany języka, wprowadzenie wypowiedzi, wyrazów czy zwrotów charakterystycznych dla danego środowiska (np. młodzieżowego)
Profesjonalizacja
stylizacja na język określonej grupy zawodowej - polega na stosowaniu słownictwa charakterystycznego dla jednej z grup zawodowych
Stylizacja biblijna
naśladowanie w ukształtowaniu warstwy językowej wypowiedzi cech i stylu Biblii,
naśladowanie Pisma Świętego jako wzoru (naśladowanie jego ksiag lub form)
rezygnacja ze szczegółowych opisów na rzecz wprowadzenia ogólnej problematyki
zapożyczanie biblijnych schematów ideowych, układanie opisanych zdarzeń na wzór wydarzeń biblijnych
Przykłady tej stylizacji:
Adam Mickiewicz "Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego"
Piotr Skarga "Kazania sejmowe"
Juliusz Słowacki "Anhelli"
Inne typy stylizacji
Pastisz

Utwór naśladujacy istotne cechy jakiegoś dzieła lub stylu, celowo wyostrza cechy stylistyczne danego utwotu, tak że dzieło naśladowcze jest łatwo rozpoznawane jako replika dzieła oryginalnego. Pastiszu dokonuje się w celach żartobliwych, jest to rodzaj zabawy literackiej. Ma na celu pochwałę stylu, maniery danego pisarza lub gatunku.
Parodia
Przykłady parodii i pastiszu:
Kazimierz Wyka "Duchy poetów podsłuchane"
Julian Tuwim "Le style c'est l'homme"
Ignacy Krasicki "Monachomachia"
Przesadne, wyjaskrawione naśladowanie języka i stylu pewnego utworu lub autora w celu ośmieszenia. Uzyskuje się ją przez nienaturalne nagromadzenie środków językowych, charakterystycznych dla stylu danego utworu, albo przez wprowadzenie tych środków w takie konteksty, w których nie występują w dziele oryginalnym. Parodia jest najbardziej wyrazistą formą stylizacji językowej . Jej początki sięgają czasów starożytnych.
Funkcje stylizacji:
wprowadzenie czytelnika w atmosferę opisywanej epoki lub środowiska
wzmocnienie komunikatywności i wiarygodności tekstu
wywołanie wrażenia nienaturalności, manieryczności
ocena stylu
ośmieszenie, negacja stylu
oddanie kolorytu historycznego, lokalnego i sytuacyjnego
Full transcript