Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Güç Mesafesi nedir?

No description
by

Yasemin Abayhan

on 13 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Güç Mesafesi nedir?

Güç Mesafesi
Güç Mesafesi nedir?
Bond'un Değerler Çatışması
Toplumdaki eşitsizlik farklı sosyal sınıfların varlığı ile kendini belli eder!
İngiltere, Fransa, Almanya'nın IBM çalışanlarına bakıldığında,
-En düşük konum ve eğitim düzeyi
Farklı Ülkelerde Güç Mesafesi ve Ailede Kökler
Okulda Güç Mesafesi
1809 İsveç--> Jean Baptiste Bernadette

-İsveç parlementosunda ilk konuşma

-Kahkahalar!

-Kültür şoku!


Daha da önemlisi, hem Fransız kültüründe hem de askeri ardalanında "ast"ların "üst"lerina gülmesi ile hiç karşılaşmamış!
Güç mesafesi puanları açısından--> İsveç < Fransa
-Hofstede kültürleri birbirlerinden ayrıştırır iken bazı sınıflamalar kullanır.
Güç Mesafesidir! (Power distance)
-Tüm kültürlerde ve toplumlarda eşitsizlik söz konusudur!
Avcı-toplayıcı döneminde bile toplum içerisinde birileri diğerlerinden daha "büyük", "güçlü" ya da "akıllı" olarak tanımlanmaktaydı!
"Güç"e sahip olan birey diğerlerinin davranışını belirleme yetkisine sahiptir!
Kuvvetler ayrılığı!
Güç Mesafesi-->"Güç"ün toplumdaki dağılımının farklılık ve eşitsizliklerinin toplum tarafından kabul edilme derecesidir!
-Bireysel olarak bakıldığında, toplumda "yukarı"da görünen ile "aşağı"da görünenin kritik konumuna yönelik algınız!
Güç Mesafesi Yüksek Kültür
Güç Mesafesi Düşük Kültür
Yrd. Doç. Yasemin Prof. Banu'nun üniversitenin koşullarından yararlanırken kendisinden daha fazla ayrıcalığa sahip olmasını "doğal" karşılıyor ve bunu kabul ediyor ise...
Yrd. Doç. Yasemin Prof. Banu'nun üniversitenin koşullarından yararlanırken kendisinden daha fazla ayrıcalığa sahip olmasını "garip" karşılıyor ve bunu kabul etmeyip değişmesini talep ediyor ise...
ya da
Yrd. Doç. Yasemin ile Prof. Banu üniversitenin koşullarından yararlanma konusunda eşit ayrıcalığa sahip ise...
Güç mesafesi daha güçsüz bireyin değer sistemine dayanır!
Otorite ancak itaat ile uyuştuğunda ayakta kalır!!!
Liderlik değerleri ile ilgili karşılaştırmalı araştırmalar hem liderlerin hem de çalışanların zihnindeki farklılığı ortaya koyar.
Ast-->Yönetici-->Patron
Güç mesafesi hem patronun hem de astın zihninde olan bir kavramdır ancak bu kavramı asıl astın beklentileri yansıtır!!!
Öğrencilerle yürütülen çalışmada yüksek güç mesafesine sahip öğrenciler;
Daha az tutku ve istek sahibi olma
Orta yolu seçme, mütevazi olmaya
değer verdikleri görülür.
Düşük güç mesafesine sahip öğrenciler,
Uyumluluk,
Dikkatlilik
Sınıflar toplumun avantajlarına erişim ve toplumun olanaklarına yararlanma açısından farklılaşır.
Eğitim
İş
Bireyi doğrudan orta sınıfa taşır!
Doğrudan işi de belirler.
Her ikisi de pek çok toplumda sosyal sınıf belirleyicisidir.

Orta sınıfın değerleri alt sınıfa kıyasla devlet ve eğitim sistemi gibi kurumları etkileme kuvveti daha fazladır!!!
Neden?
En yüksek güç mesafesi değerleri
-En yüksek konum ve eğitim düzeyi
En düşük güç mesafesi değerleri
İş konumuna bağlı olarak güç mesafesi değerlerinin farklılaşması tüm ülkelerde aynı mıdır?
Eğer ülkenin güç mesafesi genel olarak yüksek -->

Araştırmanın sonucu düşük/yüksek konum fark etmeden herkes için geçerli oluyor!
Eğer ülkenin güç mesafesi genel olarak düşük-->

Düşük statülü çalışanların güç mesafesini daha yüksek algıladığı görülür.
Bu bireyler evlerinde de otoriteryendir ve çocuklarından da otoriter olmasını beklerler!
Yüksek Güç Mesafesi Kültür
Düşük Güç Mesafesi Kültür
-Çocukların itaatkar olmaları beklenir.
-Hatta kardeşler arasında bile bir
otorite sırası söz konusudur.
-Çocuğun bağımsız davranışı cesaretlendirilmez.
-Saygı temel değerdir ve çocuk bunu görerek öğrenir.
-Şefkat ve sıcaklık, büyükten küçüğe doğrudur.
-Ebeveynler yaşadığı sürece saygı devam eder.
-Ebeveynlerin belli bir yaşa gelmesi ve yetkin olmaması durumunda çocukların finansal ve pratik olarak ailelerine destek olmaları beklenir.
Türkiye'de Huzurevi kavramı!
-Çocuk ile ebeveyn daha eşit görülür.
-Ebeveynin görevi çocukların olabildiğince çabuk kendi hayatlarının kontrolünü almaları.
-Çocuğun bağımsız davranışı cesaretlendirilir.
-"Hayır" demeyi erken yaşta öğrenir.
-Diğerlerine yönelik ortaya konan davranışlar yaşına bağlı değildir, herkese eşit düzeyde formal saygı gösterilir.
-Bu kültürlerde duygusal yoğunluk eksiktir.
-Ebeveynlerin kendi yaşlılıklarını planlaması beklenir.
Farklılıklar iki kutup gibi formüle edilse de aslında ülkeler bu iki kutubun arasında çekilmiş bir doğru üzerinde yer alır.
YGM
DGM
Özellikle güç mesafesinin düşük olduğu kültürlerde anne/babanın sosyal sınıfı ve eğitim seviyesi önemlidir.
ailenin kültür geliştirmesi!
YGM--> Her iki ebeveyn de tam gün çalışıyor.
DGM--> Bir ebeveyn çalışırken diğeri part time çalışır.
Psikiyatrist ve psikologların özellikle danışanların ailelerinin normlarına dikkat etmesi gerekir!
Yüksek Güç Mesafesi Kültür
Düşük Güç Mesafesi Kültür
-Öğretmene yönelik saygı ve hatta
korku ile yaklaşılır.
-Okul süreci öğretmen merkezli
-Entellektüel yolu öğretmenler belirler.
-Sınıftaki iletişim öğretmenlerin kontrolünde.
-Öğrenciler ancak izin verildiğinde konuşabilir.
-Öğretmenler okulun dışında bile kamusal olarak eleştirilemez.
-Öğrencinin hatalı davranışında aileye haber verilir.
-Eğitim sistemi tamamen kişiselleşmiştir.
Hakikat hocadan
hocaya değişir.
Öğrencinin başarısı öğretmenin
kalitesine bağlı.
-Öğrenciler ve öğretmenler eşittir.
-Okul süreci öğrenci merkezli
Bologna sürecinde AKTS hesaplama sistemi tamamen öğrencinin o derse harcadığı zaman ile bağlantılıdır!
-Öğrenciler kendi entellektüel yollarını bulma konusunda cesaretlendirilir.
-Öğrenci dersi istediği zaman bölebilir, anlamadığında sorması beklenir.
-Öğrencinin öğretmene okul dışında saygı duyması beklenmez.
-Eğitim sistemi kişisel değildir.
Hakikat hocaya bağlı olarak değişmez.
-Aktif öğrenme iki yönlü bir iletişimin sonucudur.
-Öğrencinin başarısı kendisinin ne kadar çalıştığına bağlı.
YGM--> Yüksek eğitim standartları olsa da çocuk bağımlı.
DGM--> Yüksek eğitim standartları içinde çocuklar gitgide bağımsızlaşıyorlar.
DGM--> Yaşam boyu öğrenmeye bütçe ayırıyorlar.
YGM--> Üniversite düzeyi eğitime daha fazla bütçe ayırıp "elit"ler ile okumamışlar arasında kutbu devam ettiriyorlar!
YGM--> Fiziksel cezalandırmanın daha kabul edilebilir olduğu görülür.
DGM--> Fiziksel cezalandırma çocuğa yönelik kötüye kullanım sayılıp polise şikayet edilir.
Güç Mesafesi ve Sağlık/Bakım Hizmetleri
Yüksek Güç Mesafesi
Düşük Güç Mesafesi
-Doktor ile hasta arasında eşitsizlik söz konusudur.
-Konsültasyon kısa sürer.
-Danışma birimleri azdır.
-Doktorlar daha çok antibiyotik
yazma eğilimindedir.
-Kendi kendine antibiyotik
daha çok içiliyor.
-Daha az kan bağışı yapılıyor.
-Doktor ile hasta eşittir.
-Konsültasyon uzun sürer.
-Danışma birimleri çeşitlidir.
-Doktorlar daha az antibiyotik yazma eğilimindedir.
-Kan bağışı oldukça fazladır.
İş Yerinde Güç Mesafesi
Yüksek Güç Mesafesi
Düşük Güç Mesafesi
-Patron da ast da eşit
olmadığını hisseder.
-İşler yönerge ile devam eder.
-Güç tek eldedir.
-Maaş aralığı açıktır.
-İşçiler eğitimsiz.
-Babacan lider en çok istenen/beğenen
lider tipidir.
-Aradaki ilişki duygu temellidir.
-Ya tapılır ya da aynı yoğunlukta nefret edilir.
-Yaşlı astlar genç astlardan
daha çok saygı görür.
-Patron da ast da eşit.
-Sistem sadece rollerin eşit olmayan şekilde dağıtımı.
-Roller değişebilir.
-Ast patron olabilir.
-Organizasyonlar merkezi değil.
-Maaşlar arası fark görece az.
-Yönetici ulaşılabilir.
-Genç patronlar yaşlılara göre daha çok saygı görüyor.
Yüksek güç mesafesi ile düşük güç mesafesi arasında

organizasyonların sistematik verimliliği açısından fark yok!
Nasıl?
Güç Mesafesi ve Devlet
Yüksek Güç Mesafesi
Düşük Güç Mesafesi
-Otorite geleneksel hatta
bazen dinsel olabiliyor.
(Teamül...)
-Bireylerde konumlarının sabitliğine dair istek artıyor.
-Gücü ellerinde tutanlar ayrıcalıklı olarak kabul ediliyor.
-Gazete okuma oranı ve siyaset ile ilgili konuşma oranı düşüktür.
-Siyasi anlaşmazlıklar şiddet ile son bulur.
-Otorite geleneksel temellerden ziyade pratik süreçlere dayanır.
-Eşitsizlik siyaset ile azaltılır.
-Orta sınıfa geçiş daha kolaydır.
-Gazete okuma oranı yüksektir.
-Siyasi tartışmalar görece daha az kavgayla sonuçlanır.
-Polise güven daha fazladır.
Siyasi görüş bulaşabildiği için yüksek güç mesafesi

kültürlerinde düşük güç mesafesi kültürlerinin örnekleri yer

alabilir!
Politik düşünce kitapları yazarları da büyüdükleri kültürlerden geliyor. Dolayısıyla üretilen kuramlar da bu farklı kültürlerin sonucu!
Dilleri Romen Dillerinden gelen kültürlerin orta düzeyden yüksek düyece güç mesafesine sahip olduğu, dilleri cermen dillerinden gelenlerin ise düşük güç mesafesine sahip olduğu bilinmektedir...Neden?
Haftaya değerlendirme yazılarına ekleyin...:)
Full transcript