Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Genrekännedom - klassisk musik

No description
by

Frida Källner

on 6 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Genrekännedom - klassisk musik

1550
1850
1400
1950
Genrekännedom - klassisk musik
Renässansen
1450-1600
Barocken
Wienklassicimen
Romantiken
Modernismen
Renässans betyder pånyttfödelse
- antikens ideal och synsätt som skulle pånyttfödas.
Samhället
Instrument under renässansen
1600-1750
Samhället
Instrumenten under Barocken
Kompositörer under Barocken
Musikaliska karaktärsdrag
- Hoven tog över kyrkans plats som centrum för musiklivet. Det gav den profana (värdsliga) musiken en högre social ställning. Det hörde till i en bildad adelsmans uppfostran att få en god musikutbildning.
Hur lät musiken?
- Man använde inte dur och moll, det som vår musik idag bygger på.

- Imitation – härmande

- Kanon – alla sjunger/spelar samma men börjar inte samtidigt

- Polyfoni – flera självständiga
stämmor med olika melodier som
ska låta bra tillsammans – texten
riskerar att försvinna i sångerna

Musikexempel: "Kyrie"
Kompositör: Palestrina
Kännetecken: Kyrkosång, Kör, Flerstämmigt
- Kyrkans dominerande ställning började nu brytas.
- De stora upptäcktsresorna och de många vetenskapliga upptäckter som gjordes under 1500-talet påverkade hur människor såg på världen.
- Martin Luther genomför
reformationen - kyrkan delas upp i
katolsk och protestantisk.

Luta
Viola da gamba
Musikaliska karaktärsdrag
- Musiken var beställningsverk från antingen kyrkan eller en furste. Kompositörerna fick anpassa sig.

- Storslagen, pampig och rikt utsmyckad

- Den kyrkliga och den världsliga musiken blev jämnlik.

- Man ville förmedla känslor (använde
kontraster ex. svagt/starkt, solo/tutti,
tonartsbyten, dissonanser)
Orgel
Cembalo
Stråkinstrument
Antonio Vivaldi
1678-1741
Musikexempel: Våren ur De fyra årstiderna
Kännetecken: Stråkorkester, lyssnaren ska känna t.ex. fågelkvitter eller porlande bäckar, drillar.
Terassdynamik - ibland spelar man starkt ibland svagt.
Johann Sebastian Bach
1685-1750
Musikexempel: Toccata och fuga i d-moll
Kännetecken: Orgel (användes mer och mer i kyrkorna under barocken), storslagen. Polyfoniska stämmor: flera stämmor spelas samtidigt, varje stämma är vacker i sig själv.
Georg Friedrich Händel
1685-1759
Musikexempel: Hallelujakören ur Messias
Kännetecken: rörlig bas, stråkinstrument, pampig och storslagen.
1750-1820
Musikaliska karaktärsdrag
- Instrumentalmusikens epok

- Mer dynamik i musiken nu än vad det varit tidigare

- Elegans – balans och enkelhet

- Homofoni – sällan mer än en melodi i taget

- Kortare melodier med instrument som spelar ackord i bakgrunden

- Förändringar i tempo (snabbare och långsammare) och styrka (växande och avtagande)

- Större orkestrar och nya instrument

- Piano – klaverinstrument som kunde
ändra styrka bara genom att man
tryckte olika hårt på tangenterna
Samhället
- Sammafaller med Upplysningstiden.

- Förnuft, klarhet, logik och utveckling var viktiga ord under upplysningen som började under andra delen av 1700-talet.

- Folket blev mer självständiga och ansåg att kunskapen kom genom erfarenheter och eget förnuft.

- Kompositörerna blev mer självständiga och var inte beroende av anställning längre.

- Fler och fler konserthus byggdes under denna tiden

- Namnet Wienklassicism kommer från att de tre
mest kända kompositörerna under denna tid
kommer ifrån Wien.
Instrument under Wienklassicismen
Kompositörer under Wienklassicismen
Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart
Musikexempel: Eine kleine nachtmusik
Kännetecken: Tydlig melodi som ackompanjeras av övriga, dekorativ och underhållande, mycket dynamik.
Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven
Musikexempel: Första satsen ut Symfoni nr 5 (Ödessymfonin)
Kännetecken: mycket dynamik som utnyttjas av en stor orkester, "ödet knackar på"
Joseph Haydn
Joseph Haydn
Musikexempel: Allegro ur Trumpetkonsert
Kännetecken: Trumpetmelodi som kompas av stor orkester, instrumentalt.
Musikaliska karaktärsdrag
1800-1900
- Friare form på musiken. Musiken skulle återspegla känslor, stämningar och mystik.

- Större orkestrar

- Virtuositet

- Programmusik - instrumental
musik som berättar en saga.

- Musiken blev mer avancerad - de
klassiska formerna inom musiken utvecklades. Största utvecklingen skedde i sättet att hantera ackord och stora klanger.
Samhället
- Känsla och fantasi är ledord för romantiken .
Man ville ha äventyr och drama.

- Man gick nu från regelbundenhet där man vet vad som väntar till
nya upptäckter runt hörnet.

- Man längtade till en värld utanför sin egen och man ville fly verkligheten

- Man ville söka sitt ursprung, vände sig mot upplysningstidens förnuftstro.

- Folk flyttade in till städerna. Teater, musik och konst nådde därför fler människor.

- Man intresserade sig mer för naturen och det okända, det oändliga. Människan blev här bara en liten del av alltet.

- Jaget blev det centrala när man skapade. Man satte sig själv i centrum.

- Det var de egna upplevelserna, känslorna och tankarna som styrde skapandet.
Instrument under Romantiken
Pianot blev populärt som heminstrument. Det svarade väl mot tidens krav på teknisk virtuositet och personlig inlevelse och trängde snart undan andra klaverinstrument.
Kompositörer under Romantiken
Edward Grieg
1843-1907
Edward Grieg
Musikexempel: I bergakungens sal ur Peer Gynt
Kännetecken: Stor orkester, spänning, programmusik (saga som berättas)
Franz Schubert
1797-1828
Franz Schubert
Musikexempel: Militärmarsch
Kännetecken: Stor orkester, känslor, julafton
Richard Wagner
• Wagner kom från Tyskland och var den tonsättare som mest bidrog till att musiken blev allt djärvare harmoniskt.

• Han skrev uteslutande operor.

• Han använde sig mycket av ledmotiv i musiken, vilket sedan blev av betydelse för filmmusiken.
Richard Wagner
Musikexempel: Valkyrieritten
Kännetecken: Ledmotiv som kommer om och om igen, stor orkester.
Ett ledmotiv som du säkert känner igen (komponerat av John Williams på 1970-talet):
1900-tal
Musikaliska karaktärsdrag
- Reaktion mot romantikens vackra musik

- Gemensamt för den klassiska musiken under 1900-talet är att den är väldigt experimentell.

- Atonal och polytonal musik.

- Oro i världen gav oro i musiken

- Hoppiga melodier, ibland inga melodier alls


Kompositörer under Modernismen
Igor Stravinskij
1882-1971
Rysk kompositör som senare flyttade till Schweiz.

- Kameleont – ändrade stil flera gånger under sitt verksamma liv som kompositör.

Musikexempel: Våroffer
Känntecken: Svårt att hitta en melodi, olika rytmer, överraskningar
John Cage
Slumpstyrd musik

Preparerar strängarna i flygeln med gummibitar, kastar tärning om vilka toner som ska spelas o.s.v.

Musikexempel: 4.33
Kännetecken: Nytänkande
- Sammanfaller med Stormaktstiden
- Många furstar i Europa som ville visa sin makt. Detta speglas i musiken.
Pukan användes fr.o.m. nu i orkestern.
Tvärflöjten ersatte blockflöjten.
Hammarklaver - en tidig typ av piano som var vanligt på Mozarts tid.
500
Medeltiden
Samhället
- Medeltiden inleddes med Romarrikets fall

-Kyrkan hade mycket makt - det var där musiken utvecklades och spreds över Europa.
Musikaliska karaktärsdrag
Den första notskriften - bidrog till den klassiska musikens födelse
Den sakrala musiken
Kyrklig musik kallas sakral musik, detta var det som var typiskt för den sakrala musiken:

- Lugn och stillsam

- Vokal

- Homofoni - enstämmig med tydlig melodi

- Bordun – en eller ett par toner som ligger still i bakgrunden
Den profana musiken
• Musik utanför kyrkan: Användes hos rika adelsfamiljer och vid de furstliga hoven.

• Profan musik kunde vara instrumental dansmusik eller sång framförd av trubadurer eller gycklare (kringvandrande spelmän och underhållare).
- I början på 600-talet satte påven Gregorius den store upp regler för hur musiken skulle användas i kyrkan.
- Kyrkosångerna fick namnet Gregoriansk sång uppkallat efter honom.


Neumer dök upp omkring 800-talet och var den första notskriften. Neumerna visade egentligen bara om melodin skulle stiga eller falla – inte hur mycket eller hur länge man skulle sjunga en ton.
Neumer - den första notskriften
Flerstämmighet
Efter 800-talet började man använda flera stämmor i musiken.

Munkarna Leoninus och Perotinus var de första kända tonsättarna av flerstämmig musik.
ca 500 - 1450
- Kompositörerna skrev i mer personliga stilar än man gjort tidigare.

- Man började i större utsträckning använda sig av instrument (även i kyrkan).

- Man började också komponera musik avsedd för specifika instrument.

- Boktryckarkonsten gjorde det möjligt att också trycka noter - musiken blev lättare att sprida och att bevara.Hur lät musiken?
- Dur och moll

- Rörlig bas som ofta vandrar och bildar grunden för hela musiken.

- Långa melodislingor med mycket dekoration och drillar

- Både homofoni och polyfoni

- Terassdynamik (antingen svagt eller starkt)

- Ett stadigt tempo
- Underbarn. Vid 3 års ålder visade han extraordinära talanger i att spela klaver och violin.

- Redan som ung tonåring komponerade han sina första symfonier.

- Kända verk av Mozart är bl.a. Figaros bröllop och Trollflöjten och Eine kleine nachtmusik.


- Precis som Mozart var även Beethoven ett underbarn, dock inte av lika stora mått som Mozart.

- Beethoven flyttade till Wien vid 22 års ålder och blev väldigt populär.

- Vid 30 års ålder började Beethoven bli döv och han isolerade sig för att dölja sitt handikapp.

- Trots sin dövhet komponerade han mer än någonsin och han blev mer och mer uppskattad.

- Vid uruppförandet av den sista och 9:e symfonin var han helt döv.
• Föddes i Österrike, var verksam i Ungern och Wien

• Var anställd hovkompositör i 29 år hos en furste i Ungern.

• Haydn brukar räknas som Wienklassicismens grundare och har stor del i symfonins utveckling.

Symfoni
– ett verk för orkester (den klassiska formen har 4 satser)


Sonat
– ett verk för 1-2 instrument. Ex. piano och violin. 3-4 satser


Kvartett
– 4 musiker spelar tillsammans t.ex. stråkkvartett, pianokvartett etc.
Hur spelade man tillsammans?
• Tonsättarna slapp i stor utsträckning skriva beställningsverk eller tillägna sina verk till någon furste eller dylikt.

• De försörjde sig nu genom att sälja
sina verk till t.ex. orkestrar, de gav
konserter och turnerade.

• De publicerade sin musik hos de
många musikförlag som växte fram.
Fria konstnärer
Schubert bodde i Wien hela sitt korta liv, där han levde ett bekymmersamt liv. Han var alltid utan pengar och var ofta sjuk. Trots sitt korta liv hann han skriva mycket musik, bl.a. 600 sånger och 9 symfonier.
Edvard Grieg kom ifrån Norge och tillhörde nationalromantikerna – en strömning inom romantiken där intresset för det folkliga, det nationella var starkt.
Claude Debussy
Claude Debussy var skaparen, fullkomnaren och avslutaren av impressionismen.
Musikexempel: Prélude à l’après-midi d’un faune
Kännetecken: Vackert men oväntade melodier
(1862-1918)
Arnold Schönberg
(1874-1951)
Expressionismens fader och grundare till Tolvtonsmusiken.

Musikexempel: 5 pianostycken op. 23
Kännetecken: Experimentellt, hoppiga melodier
Förutsättningarna förändras
Gregoriansk sång
Under 1900-talet kommer ett antal nya begrepp:

• Impressionism – kommer från franskans
impression = intryck

• Expressionism – expression = uttryck

• Tolvtonsmusik – alla 12 toner ska spelas
innan man får använda dem igen

• Neoklassicism – såg en möjlighet att
kombinera gammalt och nytt.
Full transcript