Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Kontrak Musharakah Mutanaqisah Dalam Pembiayaan Perumahan Di RHB Islamic Bank Berhad (RHBIB)

No description
by

Hanis Maisarah

on 27 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Kontrak Musharakah Mutanaqisah Dalam Pembiayaan Perumahan Di RHB Islamic Bank Berhad (RHBIB)

Kontrak Musharakah Mutanaqisah
Dalam
Pembiayaan Perumahan di
RHB Islamic Bank Berhad (RHBIB)
PENGENALAN
ISU !!!
Rungutan daripada masyarakat
RHB Islamic Bank Berhad Malaysia (RHBIB)
menetapkan kadar keuntungan yang lebih TINGGI &
bayaran semula pembiayaan
yang mahal > bank-bank konvensional
Timbulkan tanda tanya sedangkan
OBJEKTIF utama dalam penubuhan RHBIB
ialah menyediakan perbankan yang bebas
daripada riba!!
Melihat KEMELUT tersebut => perlu
untuk kaji bagaimana pelaksanaan
yang dijalankan di RHBIB terhadap
pembiayaan perumahan siap dibina secara Islam
di bawah prinsip Musyarakah Mutanaqisah.
LATAR BELAKANG
OBJEKTIF
Untuk mengetahui konsep
Musharakah Mutanaqisah
yang dilaksanakan di
RHB Islamic Bank Berhad Malaysia
Untuk mengenal pasti faktor-faktor
yang diambil kira oleh
RHB Islamic Bank Berhad Malaysia dalam
meluluskan permohonan
Musharakah Mutanaqisah
Untuk mengetahui kaedah pengambilan
untung yang dilaksanakan oleh
RHB Islamic Bank Berhad Malaysia
dalam pelaksanaan
Musharakah Mutanaqisah
Memiliki kediaman atau rumah sendiri adalah sesuatu yang diidamkan oleh semua
Keputusan membeli rumah=>sangat signifikan & memerlukan komitmen kewangan yang tinggi & pelaburan jangka panjang yang besar faedahnya
Elemen penting =>
Struktur isi rumah
Tarikh pembelian
Deposit dan pendahuluan
Tempoh pinjaman
Pembayaran balik
Jumlah ansuran bulanan
Pembeli harus bijak buat pemilihan institusi kewangan-urus niaga kewangan bebas daripada riba, atau faedah
Pengetahuan asas, hak dan tanggungjawab di dalam pembelian sesebuah rumah, pembeli dapat mengurangkan masalah berbangkit di kemudian hari contohnya seperti isu rumah terbengkalai
Di Malaysia, institusi kewangan Islam di negara ini telah mampu menyediakan kaedah pembiayaan pemilikan rumah yang mematuhi syariah dan kompetitif
Affin Islamic Bank Berhad
Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad
AmIslamic Bank Berhad
Asian Finance Bank Berhad
Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)
Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB)
CIMB Islamic Bank Berhad
Alliance Islamic Bank Berhad
HSBC Amanah Malaysia Berhad
OCBC Al-Amin Bank Berhad
Public Islamic Bank Berhad
Standard Chartered Saadiq Berh
Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLIBB)
Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad (KFHMB)
Maybank Islamic Berhad (MIB)
RHB Islamic Bank Berhad (RHBIB)
Sumber : (Bank Negara Malaysia, 2012)
BAHAGIAN 1
KEPENTINGAN
Memberi pendedahan=>masyarakat umum (masyarakat Islam)-pelaksanaan pembiayaan perumahan secara Islam-bertepatan dengan garis panduan yang telah ditetapkan di dalam AL-QURAN & SUNNAH Nabi s.a.w
Penting memandangkan perumahan merupakan suatu isu yang utama untuk keperluan kehidupan dalam pembangunan negara manakala
pembiayaan pula adalah satu kaedah untuk membantu rakyat memenuhi keperluan terhadap perumahan
Membuka mata masyarakat Islam KHUSUSNYA dan masyarakat bukan Islam UMUMNYA tentang keupayaan Islam dalam mengendalikan sistem ekonomi Islam
Dengan adanya kaedah yang berprinsipkan syariah, masyarakat Islam boleh mengambilnya sebagai satu alternatif kepada produk yang dikeluarkan oleh sistem perbankan konvensional. Ini membantu mereka bagi mengelakkan mereka daripada terlibat dengan urusan muamalah yang mengandungi unsur RIBA dan GHARAR.
BAHAGIAN 2
KONSEP MUSHARAKAH MUTANAQISAH DALAM ISLAM
KONSEP MM
Kaedah Muamalah Islamiyah-berasaskan Pembiayaan Harta/Aset (Equity Financing) oleh bank atau koperasi ke atas
pelanggan-bagi pembelian rumah atau aset hartanah.
Musharakah
BahasaArab =>Sharika
Bersekutu ia dengan dia, berkongsi ia, bersama-sama berniaga ia (Al-Marbawi 1990).
Mutanaqisah
Bermaksud terus berkurangan secara timbal balik (Absul Rashid 1994)
Musharakah Mutanaqisah
Satu konsep perkongsian menurun, berkurangan dan berakhir dengan pemilikan (Anwar 2003)
Suatu kontrak Musharakah-dibentuk &
ditentukan perpindahan hak milik dari suatu pihak =>pihak yang lain hingga berakhir dengan pemilikan sepenuhnya pihak yang menerima pindahan hak milik (pihak yang dibiayai) secara tunggal
Kontrak MM adalah diharuskan walaupun melibatkan beberapa
kontrak dalam satu dokumen perjanjian
Dengan syarat kontrak tersebut dilakukan (diakad) secara berasingan.
Kontrak-kontrak MM : MUSHARAKAH, IJARAH & AL-BAY'
RUKUN MUSHARAKAH
Rakan kongsi (pemegang saham)
Modal
Projek
Untung dan sighah (Ijab dan Qabul) ATAU atau tawaran dan penerimaan pihak yang berkongsi
Rukun Ijarah
Sewaan
Pemberi sewa
Penyewa
Harta yang disewa
Manfaat barang yang disewa
Bayaran sewa & sighah
(tawaran dan penerimaan)
RUKUN JUAL BELI
Penjual & Pembeli
Barang
Harga /Medium pertukaran
Penawaran & penerimaan (ijab & qabul)
Institusi perbankan menyewakan harta itu
=> pelanggan & pelanggan berjanji untuk memperoleh pemilikan sepenuhnya => harta itu secara beransur-ansur daripada institusi perbankan sepanjang tempoh yang telah dipersetujui.
Setelah pelanggan memperoleh sepenuhnya bahagian milik institusi perbankan terhadap harta yang berkenaan, maka perkongsian tersebut berakhir & pelanggan menjadi pemilik tunggal harta itu.
Penggunaan skim MM adalah selari dengan prinsip koperasi yang bertujuan bagi membantu keperluan anggota
Skim ini mampu menyelesaikan masalah pinjaman perumahan yang terlalu panjang tempoh pembayarannya lantaran harga rumah yang semakin meningkat
BAHAGIAN 3
APLIKASI MM
DALAM
PEMBIAYAAN PERUMAHAN

PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
( RHB Islamic Bank)

Latarbelakang RHB Bank
Dikenali =>Rashid Hussein Bank
Berpangkalan di Kuala Lumpur, Malaysia.
Pengasasnya iaitu Tan Sri Abdul Rashid Hussein.
Khusus => perbankan, perdagangan, perbankan korporat & pelaburan dan perkhidmatan perbankan antarabangsa
RHB Islamic Bank
1 Mac 2005, Kumpulan Perbankan RHB mendapatkan lesen untuk anak syarikat Perbankan Islam iaitu RHB Islamic Bank

Gabenor Bank Negara Malaysia, Tan Sri Dr Zeti Akhtar Aziz menyerahkan lesen operasi Bank Islam RHB Banking Group pada tahun 2005

Merupakan bank Islam ketiga wujud di Malaysia selepas Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bank Muamalat Malaysia Berhad

Menawarkan pelbagai penyelesaian perbankan kewangan pengguna dan perniagaan yang berasaskan Syariah

Menggunapakai piawaian Syariah Antarabangsa
PRODUK
Pembiayaan Perumahan Ekuiti-i
(HOME FINANCING EQUITY-I)
Pembiayaan Perumahan Ekuiti-i merupakan kemudahan pembiayaan perumahan berlandaskan konsep syariah “Musharakah Mutanaqisah” atau musharakah berkurangan

Pada amnya, ia adalah konsep pemilikan bersama diantara pihak bank dan pelanggan

Konsep musharakah mutanaqisah telah dikenalpasti lebih baik daripada konsep Al Bay Bithaman Ajil (BBA).
Operasi Produk Pembiayaan Perumahan Ekuiti-i
PROSES PEMBIAYAAN
Pembeli akan pergi kepada pemaju perumahan atau penjual dan mengenalpasti rumah atau aset yang ingin dimiliki
Penjual akan menyediakan sebut harga, brosur, terma dan syarat dan maklumat lain seperti yang diminta oleh pembeli
Bayaran muka oleh pelanggan terhadap rumah tersebut akan menjadi sumbangan beliau terhadap musharakah tersebut.
RHB Islamic Bank akan memajakkan bahagiannya untuk rumah itu kepada pelanggan bagi satu tempoh pajakan yang dipersetujui secara bersamaPelanggan mesti membuat bayaran bulanan kepada RHB Islamic BankBahagian pelanggan terhadap rumah itu akan bertambah dari semasa ke semasa, iaitu bermula dari bayaran muka sehingga 100% bahagian rumah tersebut diperolehi pelanggan di akhir tempoh pajakan
Kelebihan Produk
Kaedah pembayaran ansuran yang fleksibel
Pengecualian kepada pelanggan untuk beberapa tempoh tertentu dari membuat bayaran ansuran
Kos membaiki rumah akibat bencana alam ditanggung sepenuhnya oleh syarikat takaful
Kemudahan membayar takaful rumah yang dibeli di samping Takaful Kebakaran hanya perlu dibayar sekali
Kadar pembiayaan atau kadar keuntungan yang lebih rendah walaupun Kadar Pembiayaan Dasar (BFR) adalah tidak tetap atau sering berubah
Cabaran & Penyelesaian
Keingkaran pelanggan untuk membuat bayaran pada bulan-bulan tertentu
Kaedah pengenaan penalti 1% dalam menyelesaikan masalah tersebut
Hasil penalti yang dikenakan bukanlah untuk kegunaan peribadi bank sebaliknya akan dimasukkan ke dalam satu tabung kebajikan untuk diberikan kepada yang memerlukan
~THE END~
Full transcript