Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Social IT i mentorforløb - Temaarrangement

Matchgruppen 29. november 2016
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 16 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Social IT i mentorforløb - Temaarrangement

Social IT i mentorforløb

Projekt 'Social IT i mentorforløb
Et samarbejde mellem
Socialt Udviklingscenter SUS
og
Matchgruppen
Opstart november 2015, afsluttes juni 2017
Afprøvning af social IT på
30
langtidsledige borgere og i samarbejde med
10
mentorer
Støttes af
St
yrelsen for
A
rbejdsmarked og
R
ekruttering
Projektets formål
Målgr
30 borgere der:

Er visiteret til et mentorforløb hos Matchgruppen
Ydelsesgrundlaget er kontanthjælp, sygedagpenge/dagpenge (på sigt måske uddannelseshjælp)
Har adgang til smart phone og/eller tablet
Repræsentativ fordeling af mænd/kvinder
Potentiale ift kompensation
Ønsker at deltage i projektet

Målgruppe
10 mentorer der....

- Ønsker at forpligte sig til hele projektperioden
- Har hver 3 relevante borgere
- Kan se potentialet ved social IT og ønsker at afprøve det
- Introducerer borgeren for social IT og fastholder ham/hende i anvendelsen
- Deltager i projektets aktiviteter
Hvilke borgere arbejder vi med i projektet?
Mangel på overblik og struktur i hverdagen
Vanskeligheder ved at udføre bestemte hverdagsgøremål og arbejdsopgaver
Vanskeligheder med hukommelse og fastholdelse af fokus
Vanskeligheder med at indgå i sociale sammenhænge

Socialt Udviklingscenter SUS?
At
borgerne
oplever øget selvstændighed, selvhjulpenhed og robusthed gennem anvendelse af social IT
At
mentorerne
fremadrettet har mulighed for at anvende social IT til støtte af borgere (et supplement til det relationelle arbejde)
Succeskriterier ved projektafslutning
- At mindst 15 borgere føler sig kompenseret for konkrete vanskeligheder ved projektafslutning
- At mindst 5 mentorer vil fortsætte med at anvende social IT efter projektafslutning
Resultatmål


Der beskriver...

- hvordan man identificerer situationer i borgerens hverdag, der kan understøttes digitalt
- hvilken teknologi der med fordel kan anvendes og hvordan man når frem til et match mellem behov og teknologi
- hvilken organisering der skal til, hvis man vil bruge social IT i mentorforløb (herunder samarbejdsmæssige, juridiske og økonomiske barrierer)
ONLINE GUIDE
Vores procesmodel
Projektaktiviteter
Nov.-Dec.
: Udpegning af 10 mentorer, opstartsworkshop

J
anuar-Februar:
Undervisning i social IT (WS2,) udpegning af borger 1-10 og
udarbejde målplaner (WS3)

Marts-juli
: Baeline, opstart af borger 1-10, 3 stop-go-møder og måling

Aug. -Dec.
: Opstart af borger 11-20, 3 stop-go-møder, baseline og måling

Januar-april:
Opstart af borger 21-30, 3 stop-go-møder, baline og måling

Maj:
Slutmåling

Løbende møder i styregruppe, projektgruppe og følgegruppe....
...der antageligt kan kompenseres for via social IT
Borgeren og Jeres indsats
Grupper på 3 eller 4....

Én interviewer
Én fortæller
Én tegner / skriver
15 min/pr. borger

Dokumentation

Hvordan dokumenterer I i dag?
Hvilke screeningsværktøjer bruger I?
Hvordan måler I resultater i dag?

Hvornår ser I, at der sker en forandring hos borgeren?
Hvad er tegn på positiv udvikling?
Hvad er tegn på negativ udvikling?


Udvælg en borger pr. bord der skal præsenteres til sidst (på 5 minutter)
Pause....
Tak for i dag!
Baseline lige om lidt
Workshops i januar og februar
Borgeropstart i marts
Social IT- hvad er det?
Informationsteknologi med et socialt perspektiv

Teknologi der anvendes til
kommunikation
,
sociale

netværk
,
relationer
og
samvær
,
struktur
,
underholdning
,
leg
,
mestring
og
læring
.

Computerprogrammer, hjemmesider, apps på smartphones, tablets og computere, betjeningsudstyr
At overvåge egne mønstre

Selvmonitorering der giver indsigt i, hvilke parametre der er af betydning for, hvordan man har det og synliggør egen trivsel
To roller:
bruger
og
terapeut
Terapeut kan oprette og følge med i aktiviteter
Brugeren løser aktiviteterne i step med stigende eksponeringsgrad
Aktiviteter har opgaver for hvert step

Tilrettelæg forløb på
webtjenesten
Løbende instrukser
på smartphone under øvelserne

Kort og GPS-funktion
QR-scanner
Aktiviteter kan deles med andre
Indlejret spørgeskema

Eksponerings-øvelser til mennesker med angst
Web-app
ITU og Peking Universitet, Ergoterapeutuddannelsen Professionshøjskolen Metropol, Psykoterapeutisk Center Stolpegård & Social Udviklingscenter SUS
ScanHow
Udviklet til mennesker med autisme eller andre kognitive vanskeligheder

Øget selvstændighed i hverdagen

Vise arbejdsgange og/eller sociale historier

Udnytter tablettens muligheder (kamera, lyd, skærm)

QR: Knytter kontekst til arbejdsgang/social historie
Scan en kode med tablet eller smartphone

Farver, tekst, billeder, video og lyd

Central styring af QR-koder og brugerkonti

Arbejdsgange og sociale historier med QR-koder
Pris: gratis. Bruger: 13. Instruktør: 25
STRUKTUR
Kalender udviklet til mennesker med ADHD
Giver overblik og påmindelser om aktiviteter i løbet af dagen
Aktiviteter brydes ned og vises trin for trin
Påmindelser og aktiviteter kommunikeres i billeder og tekst.
Aktiviteter kan vinges af, når de er gennemført
Aktiviteter og delopgaver kan gemmes som skabeloner
Aktiviteter og delopgaver kan sættes til gentagelse på specifikke tidspunkter/dage
Bruger kan rate, hvordan den samlede dag har været
Tankespil
POTENTIALE
Færdighedstræning

Brug smartphones til at overkomme angst, give selvindsigt eller opnå større social kontakt.
POTENTIALE
Overblik og kalender

Kalenderfunktioner til at organisere og give visuelt overblik over dagens gøremål med adgang for både mentor og borger
POTENTIALE
Interaktive instruktioner knyttet til sted

Personlige QR-koder som kun kan afspilles af borgeren - fx til instruktion i hvordan man gebærder sig i forskellige sociale situationer.
POTENTIALE
Få eksempler - vi finder teknologi baseret på jeres ideer

Vi vil bruge hverdags- og special teknologi til smartphones og tablets og/eller computere/laptops

Fokus på gratis teknologi

Mål for social IT
1) fungere som supplement i jeres relationelle arbejde med borgerne i mentorforløbet
2) styrke borgerens egenmestring og selvhjulpenhed under og efter mentorforløbet


Spørgsmål?
Nye veje til indslusning på arbejdsmarkedet
Hvilke vanskeligheder har de?
30 borgere der modtager kontanthjælp, sygedagpenge eller uddannelseshjælp
Borgere der har været uden for arbejdsmarkedet gennem længere tid
BAGGRUND FOR PROJEKTET
SUS har arbejdet med social IT inden for handicap- og psykiatriområdet gennem mere end 15 år
Erfaringer fra disse områder viser et stort potentiale ift. at kompensere for store og små vanskeligheder i hverdagen
Social IT er i dag tilgængeligt for langt de fleste danskere
Der er tendens til at man overser potentialet ved social IT ift udsatte grupper
Diskutér med sidemanden
Hvis du ikke kender sidemanden så introducér dig selv og fortæl hvilken målgruppe du arbejder med....
Kan du se potentialer ved anvendelse af de nævnte teknologier ift. din målgruppe?


Vores foreløbige erfaringer i projektet
Strukturelle udfordringer
Borgerrettede udfordringer
Korte forløb med borgerne
Kommunerne afslutter forløb før tid
Udskiftning i mentorkorps


Begrænsede økonomiske ressourcer
Frygt for teknologi (fx frygt for overvågning)
Pludselige lange sygeperioder (psykoser)
Energiforladthed
Find eventuelt inspiration i IT-banken.dk
CASES
PTSD
PE Coach
Skal lytte til egne oplevelser
Mål: At nedsætte stressniveau
ANGST
Tankespil
Mentor kan følge med på afstand
Hånd i hanke med tanker

ADHD
Struktur
Har ikke styr på sit liv/hjem/børn
Ludomani og IT-modstand

Udviklet som robusthedsapp til udsatte børn
Skræddersyede øvelser hjælper brugeren med at tænke klart
Mulighed for at tage direkte kontakt til den mentor og kontaktperson, som appen er knyttet op til
Rating af dagen ift opsatte mål
Kan opsættes alarmer, hvis man fysisk nærmer sig et svært sted (fx en bodega) - mentoren kan se, hvor man er på vej hen

TILBAGE TIL PROJEKTET.....
Resultater
Øget overblik og ro i hovedet
Forbedret fremmøde
Husker aftaler
Kan selv handle

Og....

Full transcript