Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De Legitimiteit Groep

Met Legitimiteitsmanagement combineert De Legitimiteit Groep diensten op het snijvlak van communicatie en strategie, zoals Corporate Positionering, Public Affairs & Stakeholdermanagement, Redactionele Marketing en Social Media Management.
by

Joost Nijhof

on 13 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De Legitimiteit Groep

Geïntegreerde en resultaatgerichte inzet van communicatie(strategische) instrumenten:

Actieprogramma als vertrekpunt

KPI’s vaststellen

Waar nodig advies over aansluiting op (overige) organisatieprocessen.
Het nieuwe paradigma
Onze visie
Aanpak
Resultaten
Cases
De Legitimiteit Groep
grip reputatie
Het nieuwe paradigma
>
>
>
De gangbare communicatie biedt geen oplossing
Toont Nuon ware gezicht?
Campagne NS en ProRail: het spoor winterklaar?
ING: Hoeveel bank wil je hebben?
Hoe krijgen organisaties meer grip op hunContinuïteit
Duurzame resultaten
>
>
Business question
economische groei
gunningsbereidheid
activisme
communicatie effectiviteit
positionering
stakeholdercommunicatie
dialoog
stakeholders
loyaliteit
Corporate Social Responsibility
vertrouwen
social media impact
maatschappelijke relevantie
issues
VraagstukkenLegitimiteit en reputatie met elkaar in balans brengen
Invloed van stakeholders vraagt om wederkerigheid
Naast reguliere reputatiemanagementstrategieën de dialoog
met de omgeving centraal stellen
>
>
>
Autoriteit
Leiderschap en bestuur
MVO
Aantrek-kelijkheid
Prestatie
Weder-kerigheid
De legitimiteitcirkel: Zes stuurbare factoren van legitimiteit
• toonaangevende positie

• innovatievermogen
• aandacht voor mens, milieu en maatschappij

• proactief MVO-beleid vanuit de organisatiewaarden
goed corporate governance beleid

goed leiderschap
opeationele prestaties (bv. kwaliteit van producten / diensten en service)

financiële prestaties
emotionele aantrekkingskracht m.b.t. merk(en) en representanten

identificatie

sympathie
aansluiting bij standpunten en behoeften van stakeholders

balans in wederzijdse belangen
Vraagstukken
De Legitimiteit Groep biedt met legitimiteitsmanagement advies en ondersteuning bij:
Toont Nuon ware gezicht?
ING: Hoeveel bank wil je hebben?
Campagne NS en ProRail
Vraagstukken
>>
Autoriteit
Leiderschap en bestuur
MVO
Aantrek-kelijkheid
Prestatie
Weder-kerigheid
Aanpak
Stap 1: analyse en probleemstelling
Wederkerigheidsanalyse
Huidige en gewenste situatie
Vanuit organisatie én beleving van stakeholders
Issues en kansen opsporen

Factoren:
Organisatie
Omgevingsfactoren
Stakeholders
Sentimenten, issues en publieke inbedding

Efficiënt gebruik maken van beschikbare en openbare bronnen / desk research
Stap 2: ontwikkeling strategie
Ontwikkelen strategie
Prioritering van issues en kansen
Keuze corporate positionering o.b.v. organisatiewaarden en behoeften en standpunten stakeholders
Prioritering stakeholdergroepen en ontwikkeling stakeholderstrategie
Ontwikkelen van visies, standpunten en kernboodschappen
Implicaties voor (overige) organisatieprocessen

Vertaling in meerjarenplan
Stap 3: implementatie
Stap 4: Monitoring en optimalisatie
Monitoring van resultaten/KPI-scores en doelgerichte optimalisatie van beleid


Actualisering meerjarenplan


Continu proces van planning, uitvoering, monitoring en bijsturing
Public Affairs & Stakeholdermanagement • Redactionele Marketing • Social Media Management • Interne communicatie • Financiële communicatie • Redactionele Consistentie • Journalistieke Marketing • Corporate Communicatie • Fora, events, et cetera
Stakeholderonderzoek: scores op KPI’s en op de zes parameters van legitimiteit
Autoriteit
Leiderschap en bestuur
MVO
Aantrek-kelijkheid
Prestatie
Weder-kerigheid
Ondersteuning en advies in communicatie met stakeholders: direct en indirect, via media en/of via endorsers.
Wederkerigheidsanalyse:
confrontatiematrix
Huidige situatie
Gewenste situatie
Perceptie van
stakeholders
Organisatie
Wat levert legitimiteitsmanagement op?
Continuïteit en duurzame resultaten
Verbeterde marktpositie en winstgevendheid, draagvlak en middelen voor taakuitoefening en taakuitbreiding
Verbeterde slagvaardigheid, meer ruimte om te ondernemen, grotere gunfactor, versterkt mandaat en autoriteitspositie
Toename van acceptatie, vertrouwen en waardering onder externe en interne stakeholders
Structurele media-aandacht, actieve dialoog & communicatie met stakeholders en intern draagvlak om gewenste impact te genereren
Onderscheidende en heldere positionering vanuit de organisatiewaarden en vertaald in visies, standpunten en boodschappen
Aluchemie
Schud Aluchemie’s oude imago van het ‘het zwarte gat’ af en positioneer Aluchemie onder relevante stakeholders. Zorg ervoor dat de directie een erkende gesprekspartner is voor relevante instanties en organisaties.


Legitimiteitsmanagement, met nadruk op geïntegreerde aanpak van Public Affairs en Public RelationsAluchemie voorbeeld geworden voor andere bedrijven in het Rotterdamse havengebied.
Voorkeurspositie verkregen bij relevante stakeholders.
Erkenning bij politieke stakeholders als toonbeeld voor de Nederlandse industrie op het gebied van milieu-investeringen en milieubeleid.
OPDRACHT:
AANPAK:
RESULTAAT:
De Hypotheekshop
Positioneer de Hypotheekshop als kwalitatief marktleider op de Nederlandse hypotheekmarkt.Vertalen complexe materie naar heldere, begrijpelijke kernboodschappen. De Hypotheekshop profileren als kennisleider en kwaliteitsspeler, met een onderscheidende visie op marktontwikkelingen. Het consumentenbelang staat hierbij centraal.Met eenduidige boodschappen structurele persaandacht in de relevante media, naar consumenten en tussenpersonen. Versterkte autoriteitspositie bij relevante stakeholders. Provisiestelsel voor complexe financiële producten als hypotheken hoog op de politieke agenda en verbod op provisiestelsel vanaf 2013.
OPDRACHT:
AANPAK:
RESULTAAT:
Van 'het zwarte gat' naar toonbeeld van milieubeleid
"One thing that is different is that people in general have lost faith in the free-market, Western, democratic order. They have not yet, thank God, transferred their faith, as they did in the 1930s, to totalitarianism. They merely feel gloomy and suspicious. But they ask the simple question, “What's in it for me?”, and they do not hear a good answer." (Charles Moore, Daily Telegraph, 22/08/2011)
"EVERYTHING IS DIFFERENT NOW"
"What's in it for me?"
Strategische vraagstukken die impact hebben op (de legitimering door) stakeholders
1
Positioneringsvraagstukken die impact hebben op (de legitimering door) stakeholders
2
Vraagstukken op het gebied van communicatie en stakeholdermanagement
3
>

>

>
NAAR STAP 1
NAAR STAP 3
NAAR STAP 2
NAAR STAP 4
>
>
>
>
>

>


>
>
>
>


>

>

>
>>


>
NAAR HET HOOFDMENU
>
De Legitimiteit Groep
een zelfstandige organisatie die de diensten bundelt van de partnerbureaus IvRM, IvCB, het NRI en Value@Stake

breed palet aan ervaring op het gebied van communicatie(strategische) diensten en adviesdiensten

werkt voor (beursgenoteerde) ondernemingen, (semi) overheids-instellingen, NGO’s, provincies, gemeenten, branche- en beroepsorganisaties.
>>


>
logo value
logo ivcb
logo nri
De Legitimiteit Groep
Ondersteuning door een team van ervaren adviseurs
Organisaties verliezen de op hun

Impact van zender gedreven communicatie staat onder druk
Invloed van stakeholders neemt toe
Noodzaak tot maatschappelijke relevantie en transparantie
en ?
voorkeurspositie license to operate
Legitimering door stakeholders bepaalt succes van de organisatie
Berlinda Harkink Peter Davina Maarten Halsema Henk Vlaming Edwin van Wijk Kevin Zuidhof
Full transcript