Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bölüm 6 - Öğretim Tasarımı

No description
by

Zeliha Demir

on 9 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bölüm 6 - Öğretim Tasarımı

Bölüm 6: Öğretim Tasarımı
Öğretim Tasarımı Kuramı
Bu bileşenlerden ilki insanın öğrenmesini ve gelişmesini kolaylaştıran
öğretim yöntemleri

Öğretim Tasarımı Bileşenleri
Analiz
Uygulama
Tasarım
Sonuç
Temel Kavramlar
Eğitim Tasarımı
Program geliştirme > Öğretim Tasarımı
Materyal hazırlama/geliştirme < Öğretim Tasarımı
Eğitim planlaması <> Öğretim Tasarımı

ADDIE Modeli
ADDIE modelinin üç temel soru üzerine dayanmaktadır

ADDIE Modeli
Bu modeli oluşturan aşamalar;
Analiz (Analyze),
Tasarım (Design),
Geliştirme (Development),
Uygulama (Implementation)
Değerlendirme (Evaluation)
Öğretim Tasarımı
Öğretim tasarımı

gerekli olan öğretimi oluşturabilmek için bir dizi kurallar ve işlemler olarak da tanımlanmaktadır.
Etkili öğrenmenin gerçekleşmesi için öğretmen, öğrenci, öğretim ilke ve yöntemleri, öğretim materyalleri, öğrenme durumları ve değerlendirme bileşenleri ile ilgilenen sistematik bir süreci ifade eder.
Öğretim Tasarımı
Öğretim Tasarımı Ekibi
Öğretim tasarımcısı
Konu alanı uzmanı
Öğretmen
Ölçme ve değerlendirme uzmanı
Öğretim Tasarımı Kuramı
Reigeluth (2013) öğretim tasarımı kuramının iki temel bileşeninden bahseder. Bu bileşenlerden ilki insanın öğrenmesini ve gelişmesini kolaylaştıran
öğretim yöntemleri
ve bu yöntemlerin ne zaman kullanılıp kullanılmadığını belirten
öğretim durumları
dır.
Öğretim Tasarımı Bileşenleri
ASSURE Modeli
ASSURE modeli öğrencilere uygun öğrenme fırsatları sunmak, öğretimi planlamak ve materyal seçiminde ve kullanımında verimi arttırmak amacıyla kullanılan bir öğretim tasarımı sürecini temsil etmektedir.
ASSURE Modeli
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
Öğretim tasarım modeli nedir ve ne amaçla kullanılır?
Öğretim Tasarımı
Öğretim tasarımı öğrenmeyi açıklayan ve bir öğrenme etkinliğini destekleyen öğrenme sürecidir.
Öğretim tasarımı, sistematik bir şekilde öğretimin planlanmasıdır. Bu süreçte ihtiyaçları değerlendirme, materyallerin ve programları geliştirme, değerlendirme, uygulama ve yönetim yer alır .
Öğretim tasarımı gerekli olan öğretimi oluşturabilmek için bir dizi kurallar ve işlemler olarak da tanımlanmaktadır.
Öğretim tasarımı modellerinin işlevleri nelerdir?
• Öğrenme ya da öğretim teorilerinin denenmesi ya da oluşturulması sırasında teori tabanlı tasarımların oluşturulması işlevi

Öğretim Tasarımı Modelleri
Yaygın olarak kullanılan öğretim tasarım modelleri
Geliştirme
Değerlendirme
- Öğrencilerin özellikleri nelerdir?

- Öğrencilere kazandırılmak istenen davranışlar nelerdir?

- Var olan öğrenme durumu nedir?

- Hangi öğrenme kuramı kabul edilecektir?

- Öğretimin gerçekleştirilmesi için ne kadar zaman vardır ve bu zaman nasıl kullanılacaktır?

Analiz
Modelin ilk aşaması olan bu aşamada elde edilen verilere göre öğretim tasarım süreci devam eder.
Öğretim tasarımı bir performans problemiyle başlar. Eğer bir performans problemi varsa ve bu problem için uygun çözüm öğretim ise problemin belirlenmesiyle birlikte öğretim tasarımı başlar.
Bunun için öncelikle ihtiyaç analizi yapılarak öğretim ihtiyacı ortaya konulur.

İhtiyaç analizi, öğrenci analizi, hedef analizi ve görev analizi bu aşamada yapılır.
Analiz
Analiz aşamasının tamamlanmasıyla aşağıdakilerin yapılabiliyor olması beklenir.Tasarım aşaması öğrenme hedefleri, değerlendirme araçları, uygulama içeriği, içerik analizi, ders planı ve ortam seçimi ile ilgilidir.
Tasarım
Geliştirme aşamasında tasarım aşamasında ortaya konulan tasarıma uygun olarak içerik oluşturulur.
Değerlendirme aşamasında bu sürece kadar yapılan işlemlerin etkililiği test edilir.

ADDIE modelinde iki tür değerlendirme söz konusudur.

Bunlar
biçimlendirmeye yönelik
ve
ürüne yönelik
değerlendirmedir.Biçimlendirmeye yönelik değerlendirme her aşamada yapılır ve sonuçlarına göre gerekli revize işlemleri gerçekleştirilir.
Ürüne yönelik değerlendirme de uygulama aşamasından sonra öğrencilerin belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığını belirlemek amacıyla yapılır.
ASSURE Modeli
ASSURE Modeli ile birlikte;


Öğrenen Analizi
Bu aşamada öğrenme üzerinde ve öğretim teknolojilerinin planlanmasında etkisi olduğu düşünülen öğrenen özellikleri belirlenir.
Öğrenen Özellikleri
Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi
Hedeflerin üç temel işlevi bulunmaktadır:


Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi
Bu aşamada öğrenme sonucunda öğrenenin kazanması beklenen bilgi, beceri, tutum ya da stratejiye yönelik hedefler ifade edilir.
Hedefleri iyi bir şekilde belirlenmek için dikkat edilmesi gerekenler
• Kim?
• Ne?
• Hangi durumda?
• Ne kadar iyi?
• Doğruluk
Yöntem, Ortam/Medya ve Materyallerin Seçilmesi
Bu aşamada öğrenen, öğretici, hedefler, öğretilecek konu, fiziksel ortam, maliyet, zaman vb. gibi özellikleri doğrultusunda öğretim yöntem, medya ve materyalleri seçilir.
Yöntem, Ortam/Medya ve Materyallerin Seçilmesi

Bu süreç üç aşamada gerçekleştirilir.

1. Yöntemin Seçilmesi
2. Ortam/Medya Formatının Seçilmesi
3. Materyallerin Seçimi
a. Mevcut materyallerin seçimi
b. Mevcut materyalleri güncelleme
c. Yeni materyal tasarımı
Ortam/Medya ve Materyallerin Kullanımı
Bu uygulama süreci 5 aşamalı olarak gerçekleştirilir.

Gagne’nin Öğretim Durumları Modeli
Öğrenen Katılımının Sağlanması
Bu aşamada öğrenenlerin uygulama yaparak ve aktif bir şekilde öğrenme sürecine katılarak bilgilerinin daha kalıcı olması sağlanmaya çalışılır
Öğrenen Katılımının Sağlanması
Öğrenenlerin aktif katılımlarının sağlanması amacıyla
Dale’in Yaşantı Konisi
nde belirttiği gibi öğrenenlerin özellikleri doğrultusunda farklı duyu organlarına hitap edebilecek materyallerin seçimi de öğrenenlerin aktif katılımlarını sağlayacaktır.
Değerlendirme ve Gözden Geçirme
Bu aşamada öğretim programı, süreç, öğrenen, yöntem, medya ve materyaller, uygulama değerlendirilir. Değerlendirme süreci öğretimin her aşamasında gerçekleştirilen sürekli bir süreçtir.
Eğer hedefler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda hedeflere ulaşılamadığı görülürse bunun nedenleri araştırılarak süreç tekrar gözden geçirilerek aşamalar tekrardan yapılandırılır.
Öğretim tasarımı, öğrenenlerin özelliklerine uygun öğretimin nasıl yapılacağına dair yol gösterir.

Öğretimi planlı programlı bir şekilde hazırlama ve uygulama konusunda bizlere kılavuzluk ederek karşılaşılacak problemlerin önceden belirlenmesini ve tedbir alınmasını sağlar.

Öğretim tasarımı için ortaya konulan farklı modeller de farklı öğretim amaçları için öğretim tasarımı yapılmasını kolaylaştırır.
Öğretim Tasarımı
Öğrenmeyi açıklar ve öğrenme etkinliğini destekler

Sistematik bir şekilde öğretimin planlanmasıdır
Öğretim Tasarımı
Öğretim tasarımı, öğretimin nasıl yapılacağı konusunda bize rehberlik eder ve insanların daha iyi öğrenmeleri ve gelişmelerinin nasıl sağlanabileceği ile ilgilenir (Reigeluth, 2013).
Bu süreçte
- ihtiyaçları değerlendirme,
- materyalleri ve programları
- geliştirme,
- değerlendirme,
- uygulama
- ve yönetim yer alır .
Reigeluth (2013) öğretim tasarımı kuramının iki temel bileşeninden bahseder.
ve bu yöntemlerin ne zaman kullanılıp kullanılmadığını belirten
öğretim durumları
dır.
Model deyince ne anlıyoruz ya da aklımıza neler geliyor?
• Öğrenme ve öğretimi geliştirmek için problem çözme ve dönüt işlevi
• Öğretim tasarımı ve gelişiminin denetiminin geliştirilmesi için izleme ve kontrol işlevi
• Değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi için tasarımlanan bileşenler ve dönüt ve gözden geçirme olaylarını içeren olayların sırası işlevleri
Modelin adını modeli oluşturan beş aşamanın baş harfleri oluşturmaktadır.
Oraya geldiğimizi nasıl anlarız?
Oraya nasıl gideriz?
Nereye gitmek istiyoruz?
Analiz aşamasında genellikle aşağıdaki sorulara cevap aranır.
Analiz
Analiz
Geliştirme
Değerlendirme
Değerlendirme
Çünkü öğretimin merkezinde olan öğrenenin özellikleri belirlenerek seçilen öğretim yöntem, mesaj ve materyalleri ile daha etkili bir öğretim gerçekleştirilebilir.
Full transcript