Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Svenska

No description
by

Mariana Bustamante

on 22 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Svenska

400 1225 1526 1732 1900 Svenska Språkets Historia Runsvenska (400 - 1225) Äldre nysvenska (1526 - 1732) Yngre nysvenska (1732 - 1900) Nusvenska (1900 - nu) Äldre Fornsvenska (1225 - 1300) Rokstenen med Theoderiks dikten Frösöstenen Yngre Fornsvenska (1300 - 1526) 1000-talet: började Sverige att påverkas av europeiska kultur.
1200-talet: har Sverige de äldsta bevarade skrifterna på svenska med latinsk skrift.
1226 skrevs ner den äldsta bevarade texten på svenska. Fornsvenska var grammatiskt mycket komplicerad.
Många olika verbformer.
Kasus (nominativ, ackusativ, genitiv och dativ).
Substantiven hade tre genus, maskulin(han) femininum (hon) och neutrum (det).
Ett exempel i singular bokin, bokina, bokar, bokinni. 1300-talet: kom svenska att påverkas av tyskan. Kasussystemet försvann, kvar blev bara grundform och genitiv.
Många gamla verb former försvann.
Genus på svenska blev utrum och neutrum(n-ord)(t-ord).
Flera tyska prefix togs in t.ex. be- och an- (be-klaga, an-klaga). Nusvenska - Lånord Engelskan var ett trendspråk som man lånade ord ifrån t. ex. sport, rekord, tennis, match.
Exempel på industri, teknik och arbetsmarknad lånade ord är räls, bojkott, strejk.
1900-talet: fortsatte att strömma in lånord.
1990-talet: kom turkiska och arabiska att blir viktiga språk.
2006-talet: (SAOL) kom att inkludera det turkiska lånordet "guss". 1500-talet: nysvenska dominerades av statens byråkratiska språk och kyrkans språk.
1700-talet: lånade ord från franska. Till exempel: armé, toalett, frisyr, trottoar.
Kung Gustav III Äldre fornsvenska - grammatik Äldre Västgötalagen Sverige växte fram som en självstandig stat. Gustav Vasa (r. 1523 - 1560)
Sverige gick över till protestantisk kristendom.
Bibeln översättes till svenska: "Gustav Vasas bibel" (1526-1541). Många tyska ämbetsmän fick tjänster i Sverige.
Högtyskan har under perioden ett stort inflytande på svenskan.
å, ä och ö fick sina nuvarande former.
4 grammatiska genus: han, hon, den och det.
Sverige var ofta i krig, först mot Danmark, sedan norra Tyskland.
Militärrelaterade lånord: "korpral", "marsch" och "soldat". 1786-talet: svenska Akademien fick i uppgift att utarbeta skriftspråksregler. 1732-talet: tidningen "Then Swänska Argus".
Stavningsreformen 1906:
Enklare skriftspråket och ord.
Minskad skillnaderna mellan talad och skriven svenska.
f, fv och hv till v (t.ex. hvad till vad). Runsvenska (400 - 1225) Den äldsta kända skrivna versionen av svenska
Språket skrevs med runalfabetet.
Man har hittills i Sverige hittat omkring 3000 skrifter skrivna på runsvenska.
Man använde sten och trä, men eftersom träet ruttnar så finns nästan inga trärunor kvar.
Den äldsta runan som man har hittat är ristad för över 2000 år sedan. Ordet ”runa” betyder hemlighet. Några exempel på lånord är kyrka, präst, djävul, klocka. Äldre nysvenska (1526 - 1732) Martin Luthers bibelöversättning influerade starkt Gustav Vasas Bibel. 1960-talet kom den så kallade "du-reformen" av talspråket.
Storbritannien var en ledande industrination. August Strindberg: "Röda rummet". Språket var detaljerat, realistiskt och nydanande för sin tid.
Full transcript