Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Social IT i mentorforløb

Møde i Advisory Boardet 23. marts 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Social IT i mentorforløb

Velkommen
Social IT i mentorforløb
Møde i advisory Boardet
Status fra projektet
Online-guidens elementer
2 Cases
De 10 bud
...på den gode implementering
Hvad lærte I af den historie?
Hvem er du?

Hvad optager dig lige nu?

Hvad er den mest irriterende oplevelse du har haft med teknologi siden sidst?
Godt at se Jer!
Vi er i gang med sidste 10 borgere ...og hvordan ser det så ud?
Vi er i gang med sidste hold mentorer...og hvordan ser det så ud?
Hvad skal der ske fra nu og til afslutningen af projektet?
Hvad har vi lært?
Arbejdes med kalendere og remindere
Mindfulness-apps
Monitorering (google forms/sheets)
Udfordringer med:
Manglende udstyr
Glemmer at bruge teknologien
De dårligste borgere har de længste forløb og er med i projektet
Mentor har svært ved at trække sig tilbage
Tendens til manglende indtænkning af netværkets ressourcer
Resultater:
Er meningsfuldt
Øget fremmøde
Ro og overskud
Potentialer ift. systematisk og skræddersyet dokumentation/selvmonitorering
Mentorerne....
Store organisatoriske forandringer
Sidste mand kommet på holdet
Stor kompetencebredde
Mindst halvdelen forventes at fortsætte brug
Nye udviklingspotentialer ift. effektive arbejdsprocesser (sheets/forms)
Vigtig læring
Store potentialer ift. borger med store problemer.... men der skal meget lidt til at stoppe en udvikling...
Borgere tættere på arbejdsmarkedet bør indtænkes ift. social IT
Pårørende og andre ressourcepersoner skal tættere på projektet....
Mentorerne har meget forskellige it-forudsætninger
• Tilpasning og færdiggørelse af den i projektet udviklede screeningsmodel
• Løbende erfaringsopsamling på borgerne 21-30 (afsluttes ultimo april)
• Slutmålinger af borgerne
• Analyse af kvantitativ og kvalitativ data
• Udvikling af online-guide til jobcentre og anden aktør (mentorer)
• Udvikling af kommunikationsstrategi for online-guide
• Færdiggørelse af samlede elementer i en online-guide
• Eksekvering af kommunikationsstrategi

Et kig i krystalkuglen
Hvorfor social IT? 10 gode grunde..
Hvem er social IT relevant for?
Hvad er social IT? Teknologikatalog
Hvordan implementerer man det? Screeningsværktøj + vejledning, implementeringsguide, øvelser

Social IT skal introduceres fra start i et mentorforløb
Mentor skal være fortrolig med teknologien ved opstart
Borgeren skal kunne se potentialet inden for den første måned
Borgeren skal anvende teknologien mindst 1 gang ugentligt
Borgerens netværk skal - i det omfang det er muligt - inddrages i anvendelsen
Borgerens forløb skal være af en varighed på mindst 3 måneder
Mentor skal langsom udfase den støtte som borgeren får via social IT - fx remindere.
Hvilke bud mangler?
Kan social IT tænkes ind i Jeres praksis/hvordan?
Tak for nu!
Savner I noget?
Hvad skal være i fokus?
PTSD, borderline, spiseforstyrret og meget kontrolfikseret.
Hendes far er alvorligt syg og hun har haft sag om tvangsfjernelse af sine 3 børn hængende. I denne periode ville hun ikke bruge social IT
Nu bruger hun app til at huske at spise og drikke og til mindfulnessøvelser. Hun bruger Iphonen til indkøbslister og kan nu selv handle. Kalender til aftaler bruger hun også.
Efter opstart af social IT har hendes fremmøde til mentor mm været helt stabilt og Sophia oplever social IT giver ro i hovedet. Men ting kan ændre sig hurtigt, hvis farens sygdom forværres.
Sophia
John
John har aldrig brugt særlig meget IT., men han har taget godt imod det. Han arbejder med kalenderfunktionen og reminders. Han er blevet meget bedre til at huske sine aftaler og hans fremmødeaktivitet er steget markant. Nu skal han i praktik og det er helt afgørende at han møder op. Mentor ringer til John for at huske ham på at tjekke sin kalender, så han kommer af sted. Mentor stoler ikke helt på at John husker at bruge kalenderen, hvis han ikke fortsat støttes.
Vælg en case
Hvilke opmærksomhedspunkter ser du/I i casen?

Hvad mener du/I fungerer?

Hvad kan man gøre yderligere for at understøtte anvendelsen af social IT?
Hvad vil Jeres 3 bedste råd til implementering være ift. den konkrete case?
Full transcript