Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sprawa polska podczas I wojny światowej

Hisoria - klasa III gimnazjum
by

Aleksander Kowalski

on 9 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sprawa polska podczas I wojny światowej

Pójdźmy szlakiem walczących Polaków. SPRWA POLSKA W TRAKCIE
I WOJNY ŚWIATOWEJ Polacy, którzy po trzecim rozbiorze w 1795 roku utracili swoje państwo nigdy nie zrezygnowali
z prób odzyskania niepodległości. Świadczą
o tym powstania i postawa Polaków, którzy mimo prób zniszczenia przez zaborców ich świadomości narodowej, pozostawali wierni swym niepodległościowym dążeniom. Jednak
w powszechnym mniemaniu jedyną szansą
na odrodzenie polski był konflikt między państwami zaborczymi.
I w końcu, na początku wieku XX sytuacja międzynarodowa zaczęła sprzyjać Polakom. O poglądach socjalistycznych Ugrupowania polityczne Do wybuchu wojny pańnstwa zaborcze nie miały konkretnie sprecyzowanych planów w stosunku do Polski i Polaków. Sytuacja Polaków po wybuchu I Wojny Światowej Pod koniec października 1918 roku Polacy opanowali Kraków i całą Galicję Zachodnią. POWRÓT NA MAPĘ POLSKA DZIĘKI MĄDREMU PLANOWANIU, SYSTEMATYCZNEMU DZIAŁANIU
I WIELU SZCZĘŚLIWYM ZDZRZENIOM
ODZYSKAŁA NIEPODLEGŁOŚĆ PO 123 LATACH ZABORÓW! Sytuacja międzynarodowa Polska Partia Socjalistyczna Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy
(Rozwiązana w 1918 r) Narodowa Demokracja Józef Piłsudski
Witold Jodko - Narkiewicz
Tomasz Arciszewski
Walery Sławek PPS - Lewica PPS - Frakcja Rewolucyjna
Cele: Polska Partia Socjalistyczna dazyla do wyzwolenia calego narodu z niewoli: ekonomicznej, politycznej i narodowej. Polska Partia Socjalistyczna postawila sobie za cel: zasadnicze przeksztacenie ustroju spolecznego i oparcie spoleczestwa na nowych socjalistycznych zasadach.
Frakcja Rewolucyjna była orientacji proaustriackiej
i skupiła swoj zarzad w Galicji. PRZEDSTAWICIELE Program endecji: sklaniala sie ona do popierania Rosji w nadchodzcaym konflikcie (orientacja prorosyjska). Celem nie była caklowita niepodlegosc Polski, a daleko posunieta autonomia wobec Rosji. Roman Dmowski Wojna, która wisiała nad Europą wybuchła
28 lipca 1914 roku. Dla Polaków był to bardzo dobry moment do powstania na nowo. Działania państw zaborców AUSTRIA
Pojawiła się koncepcja uczynienia z Galicji trzeciego królestwa, monarchii, a tym samym pogłębienia autonomii. NIEMCY
Powstał plan projektu „Mitteleuropy” - Cesarstwo Niemieckie eksploatując żyzne tereny Europy Wschodniej zamierzało uzyskać potęgę zdolną do zwycięskiej rywalizacji z innymi mocarstwami światowymi.
Polska w tym projekcie miała grać rolę małego państwa buforowego, poddanego stopniowej germanizacji, także poprzez sztucznie wywoływane klęsk głodu zmniejszających populacje Polaków.
Z terytorium dawnego Królestwa Kongresowego zamierzano anektować znaczne obszary, z których Niemcy planowali wypędzić Polaków i Żydów, a na ich miejsce osiedlić kolonistów Niemieckich. Marionetkowe państwo Polskie miało być monarchią na tronie której osadzony zostałby arystokrata z Niemiec. Tymczasem na ulicach rozdawano ulotki:
„[...] Przychodzimy do was jako przyjaciele. Zaufajcie nam! Wolność wam niesiemy i niepodległość, za którą tyle wycierpieli ojcowie Wasi. [...] Połączcie się z wojskami sprzymierzonymi. Wspólnymi siłami wypędzimy z granic Polski azjatyckie hordy. Z naszymi sztandarami przychodzi do Was wolność i niepodległość” ROSJA
Rosja źle czując się z ciszą po swojej wschodniej części już 14 sierpnia wydała propagandową depeszę podpisaną przez księcia Mikołaja Mikołajewicza: „[...] Niechaj Naród Polski połączy się w jedno ciało pod berłem Cesarza Rosji. Pod berłem tym odrodzi się Polska swobodna w swej wierze, języku i samorządzie.” Pierwsza Kompania Kadrowa NKN, POW, Legiony Roman Dmowski – KNP Działania zbrojne Polaków 30 lipca 1914 roku Józef Piłsudski wydał rozkaz mobilizacyjny dla Związku Strzeleckiego. 2 sierpnia podporządkował sobie Drużyny Strzeleckie,
a jednocześnie przyszła zgoda sztabu austriackiego na dywersyjne działania „wojsk polskich”. 6 sierpnia z Krakowa wyruszył do granicy pierwszy oddział.
Po nieudanej próbie zajęcia stolicy, chwilowym zdobyciu Kielc oraz po stoczeniu kilku potyczek Strzelcy wycofali się do Galicji. powodem było też negatywne nastawienie ludności zaboru rosyjskiego, którzy traktowali ich jako niemieckich awanturników.
Po powrocie do Galicji Piłsudski wraz z oddziałem wstąpił do Legionów Polskich. Później utworzył
w nich I Brygadę dowodzoną przez niego samego. O poglądach
demokratyczno - narodowościowych Wszystkie ugrupowania liczyły na zjednoczenie trzech zaborów, a nawet na odbudowę niepodległego państwa! W czasie, gdy Piłsudski i legioniści bez zawachania rzucali swoje losy w wir wojny, w Królestwie działano ostrożniej. 3 sierpnia 1914 powstał za zgodą Rosjan
w Warszawie Centralny Komitet Obywatelski (CKO), który organizował pomoc dla ludności Kongresówki
i tej części Galicji, która znalazła się pod okupacją rosyjską.
W pierwszej fazie wojny utrzymywali, że zwycięstwo koalicji rosyjsko-francusko-angielskiej daje widoki zjednoczenia wszystkich ziem polskich z dostępem do Bałtyku i potępiali legionistów Piłsudskiego uważając ich za narzędzie polityczne w ręku Austrii i Niemiec.
W listopadzie ukształtował się ośrodek polityczny pod nazwą KOMITET NARODOWY POLSKI z Romanem Dmowskim na czele. Za cel nadrzędny wojny uznano zjednoczenie Polski pod berłem monarchy rosyjskiego
i zabiegano o utworzenie oddziałów polskich u boku armii rosyjskiej. NKN - Naczelny Komitet Narodowy
Utworzony 16 sierpnia 1914 roku.
W założeniu miał być najwyższą władzą wojskową, polityczną i skarbową dla Polaków zamieszkujących Galicję.
Na jego czele stanął Juliusz Leo.
Dzielił się na departamenty (w Departamencie Wojskowym przewodniczącym był Władysław Sikorski)
POW - Polska Organizacja Wojskowa
Powstała w sierpniu 1914 roku
Dowowdzona przez Józefa Piłsudskiego, później (od 1917 roku) przez Edwarda Śmigłego Rydza
Działała całkowicie tajnie na terenie zaboru rosyjskiego. Nigdy nie została wykryta przez obcy wywiad.
Legiony Polskie
Utworzone 3 sierpnia 1914 jako Pierwsza Kompania Kadrowa
Polskie oddziały wojskowe W 1915 roku wojska niemiecko - austriackie wyparły Rosjan na wschód. Zwolennicy orientacji proaustirackiej spodziewali się połączenia obszarów zdobytych przez państwa centralne. Jednak Królestwo zostało tylko podzielone na dwie kolejne strefy okupacyjne. W odróżnieniu od poprawnych Austriaków Niemcy grabili, wszystko co było na ziemiach polskich. Począwszy od urządzeń przemysłowych w farykach, przez dzieła sztuki kończąc na widelcach, patelniach i klamkach. Zwolennicy orientacji prorosyjskiej również nie mieli powodów do zadowolenia. Rosja nie zgodziła się nawet na utworzenie innych, oprócz Legionu Pułaskiego, oddziałów wjskowych. Już w 1916 roku Niemcom zaczynał doskwierać brak nowych żołnierzy. Zdecydowali się uciec do kolejnego podstępu. Jesienią 1916 roku władze niemieckie i austriackie wydały akt 5 listopada. Dokument mgliście przedstawiał utworzenie Polski na ziemiach zaboru rosyjskiego. We wspaniałości aktu nie było jednej, jakże istotnej kwestii - niepodległości. Mówiono głośno
o samodzielności, ale nie o wolności Polski.
Tymczasem zaniepokojone możliwością powstania oddziałów polskich po stronie państw centralnych władze Angli i Francji zaczęły naciskać Rosję, do postawienia lepszych warunków niż wrogie kraje.
Wreszcie po kilkudziesięciu latach powróciliśmy na scenę międzynarodową. Jeszcze nie jako niepodległe państwo, ale jako odradzający się feniks. WRESZCIE! Po rewolucji lutowej w Rosji władze rosyjskie wypowiedziały się za przyznaniem Polsce niepodległości. Oczywiście nie korzystaliśmy z tego tylko my.
W czerwcu 1917 roku we Francji utworzono Armię Polską - dosknale wyszkolone i wyposażone jednostki. Już w 1918 roku błękitna armia (od koloru mundurów) liczyła 70 tysięcy żołnierzy.
Zwierzchnictwo nad Armią Polską objął Komitet Narodowy Polski z siedzibą w Paryżu. Ku zaskoczeniu, Komitetem zarządzał Roman Dmowski. Po klęskach Rosji zdecydowł się oprzeć na Francji. Niepodległości zagrażały już tylko Niemcy i Austro - Węgry, więc orientacja proaustriacka straciła rację bytu.
W lipcu 1917 roku Piłsudski zdecydował się z nimi zerwać.
W tym celu polecił swoim żołnierzom odmówić złożenia przysięgi. Za karę został osadzony w twierdzy w Magdeburgu,
a legionistów umieszczono w obozach internowania lub wcielono
do armii austro-węgierskiej. Rozwiązanie Legionów, utworzenie Komitetu Narodowego Polskiego, powstanie błękitnej armii. To były kolejne ciosy dla państw centralnych. Aby uchronić się przed całkowitą klęską w 1917 roku obaj cesarze powołali trzyosobową Radę Regencyjną.
Miała ona sprawować władzę w utworzonym na mocy aktu 5 listopada Królestwie Polskim. W styczniu 1918 roku prezydent USA Woodrow Wilson wygłosił czternastopunktowe orędzie o sprawiedliwym pokoju. I co najważniejsze trzynasty punkt mówił o utworzeniu niepodległej Polski z dostępem do morza.
Już jesienią 1918 roku rozpadły się Austro - Węgry, a Niemcy ponieśli klęskę na froncie zachodnim. Na dodatek w Rosji trwała wojna domowa!
Od 123 lat nie było lepszego momentu do odrodzenia Polski! Problemem były wojska Niemieckie stacjonujące w Warszawie. Ponadto Pomorze, Wielkopolska i Śląsk wciąż należały do Niemiec. Rozwiaązanie Noc z 6 na 7 listopada w Lublinie - powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. Władza tego rządu nie sięgała poza granice Lublina, ale ogłosił on powstanie państwa polskiego!
Zapanował chaos na terenie całej przyszłej Rzeczpospolitej. Oprócz tego, że koniec wojny zbliża się wielkimi krokami, nic nie było jasne. Mimo to wszędzie, gdzie było to możliwe, Polacy tworzyli lokalne władze i organizowali oddziały wojskowe. Do Warszawy przybył Józef Piłsudski zwolniony z niemickiego więzienia.
Mieszkańcy zaczęli rozbrajać żołnierzy państw centralnych. Ogólna euforia gdzieniegdzie doprowadzała do zamieszek.
Piłsudski miał poparcie lewicy, a endecja i Rada Regencyjna uznały go za jedynego człowieka, który powstrzyma wybuchającą rewolucję.
Wieczorem Józef Piłsudski zawarł porozumienie z niemieckimi żołnierzami w sprawie ich rozbrojenia i powrotu do domu. 10 LISTOPADA Warszawa jest wolna.
Lubelski sejm podporządkował się Piłsudskiemu
Rada Regencyjna zrzekła się dowodzenia wojskiem na rzecz Józefa Piłsudskiego
Na zachodzie podpisano rozejm kończący wojnę. 11 LISTOPADA W Listopadzie 1918 roku Polska obejmowała Galicję Zachodnią
i Królestwo Kongresowe.

Pierwsze lata po ogłoszeniu niepodległości były okresem niepokojów społecznych i konfliktów. W latach 1918–1921 Polska prowadziła równocześnie sześć wojen ze swoimi sąsiadami. Toczyły się konflikty z Litwą i Ukrainą dotyczące wschodniej granicy kraju, wybuchły trzy powstania na Śląsku i powstanie w Wielkopolsce przeciwko niemieckim władzom na tych terenach, dochodziło do konfliktów
z Czechosłowacją o sporne tereny graniczne. Najpoważniejszym sporem tego okresu była wygrana przez Polskę wojna polsko-bolszewicka w 1919r. W 1922 w granice RP włączono Litwę Środkową. Dziękuję za obejrzenie mnie i prezentacji. Niemiecka strefa okupacyjna Austriacka strefa okupacyjna
Full transcript