Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kuressaare Ametikooli arengukava 2015-2020

No description
by

Sirje Ellermaa

on 11 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kuressaare Ametikooli arengukava 2015-2020

RKT PROGNOOS õppekavarühmiti aastateks 2014 – 2017
STRATEEGILISED EESMÄRGID JA TEGEVUSKAVA TULEMUSVALDKONNITI
ÕPPEKAVARÜHMADE PEAMISED ARENGUEESMÄRGID JA TEGEVUSKAVA
ELUKESTVA ÕPPE STRATEEGIA 2020 STRATEEGILISED EESMÄRGID
Muutunud õpikäsitlus
Pädevad ja motiveeritud õpetajad ja koolijuhid
Elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus
Digipööre elukestvas õppes
Võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja õppes osaluse kasv

Kuressaare Ametikooli arengukava 2015-2020
AIANDUS
Maastikuehitaja (noorem-maastikuehitaja) 3. taseme õppekava koostamine 2015. a
Kombinatsioon ehitajast ja maastikuaednikust
I. Eestvedamine ja juhtimine
II. Õppe- ja kasvatustöö
III. Personalijuhtimine
IV. Koostöö huvigruppidega
V. Ressursside juhtimine


ÄRITEENINDUS
Uutele kutsestandarditele vastavad 5.taseme ettevõtluse ja ärikorralduse õppekavad

TURISMI-, TOITLUSTUS- JA MAJUTUSTEENINDUS
Uued õppekavad:
4. tase esmaõpe kutsekeskharidusõpe: kokk ja majutusteenindus
- 4. tase esmaõpe: aktiivtegevuste instruktor, kokk, kelner
- 5. tase jätkuõpe: giid, hotelliteeninduse spetsialist

DISAIN JA KÄSITÖÖ
Uued õppekavad:
Kujundaja (stilist)
Kujundaja (dekoraator)
Kujundaja (kujundusgraafik) Interaktiivse meedia kujundaja
Liikuva meedia kujundaja
Keraamika
Nahatöö
Tekstiilitöö

ILUTEENINDUS
Saaremaa ja Lääne-Eesti kui turismi ja puhkemajanduse piirkond
Uus õppekava - meisterjuuksur 5. tase
TRANSPORDI-TEHNIKA
Uued õppekavad: sõiduautotehnik, esmaõpe, 4. tase kutsekeskharidusõpe
Transporditehnika valdkonna oskuste ja õppebaasi ärakasutamine muudel erialadel nagu laevatehnika paigaldaja, puidu-, metalli-, toiduainete-, kummi- jm töötlemise ettevõtetes eadistaja/seadmehooldaja/operaatori erialal

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONI-TEHNOLOOGIA
Töötajad IKT-sektorile ja IKT-oskustega töötajaid teistele sektoritele.
Rõhk põhikoolijärgsele IKT-õppele.
Digitaalse kirjaoskuse ja IKT-baasoskuste arendamine täiskasvanud elanikkonna hulgas.
Tarkvaraarenduse 4.taseme õppekava rakendamine
LAEVANDUSTEHNIKA
Kutsehariduse tasandil juhtiv roll õppekavaarendustöös
Õppekavade võimalikult lai spekter, et katta erinevaid ettevõttespetsiifilisi vajadusi, sellest lähtuv õppebaasi arendamine koostöös ettevõtetega (sh tootemüüjatega).
Metallmaterjalidest väikelaevade ehitamise osatähtsuse kasv õppekavades
Tehnoloogilabori funktsioonide laiendamine ja edasiarendamine, sh säästva energia teema arendus
Uued õppekavad:
- Väikelaevaehitaja, 4. esmane tase
- Väikelaevaehitaja osakutsed: laevatehnika paigaldamine 1 a ja sisustuselementide valmistamine ja paigaldamine 1 a


PUITMATERJALIDE TÖÖTLUS
Töökohapõhise õppe käivitamine
Uued õppekavad:
1) Puidupingioperaatori osakutse, 3. tase
2) Tisler 4 tase, esmaõpe
3) Sisustaja
4) CNC töötlemiskeskuse operaator 5. tase
5) Trepitisler 5. tase

TOIDUAINETE-TÖÖTLUS
Pagar-kondiitri 4 tase (3a) ja kondiitri 4 tase (1a) õppekavad
TERVISHOID JA SOTSIAALTEENUSED
Hooldustöötaja, kes on suuteline pakkuma teenust erinevatele sihtrühmadele, pere- ja üksikisiku vajadusi arvestavalt
5 erineva pikkusega omavahel integreeritud õppekava
Uued õppekavad:
Hooldustöötaja (praktikantide juhendaja hoolekandeasutuses) 15 EKAP
Koduhooldaja 3 taseme esmaõpe, 30 EKAP

TEKSTIILI- JA NAHATÖÖTLUS
Rõivaõmblemise õppekavad, arengusuunaks on valikainete kaudu rõivaõmbleja–stilisti erialaks kujunemine.
EHITUS
Fookuses:
- Energiasääst, keskkonnasäästlikkus, ökoloogiline jalajälg
- Spetsialiseerumine
Uued õppekavad 2015:
Ehitusviimistlus, 4. esmane
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus, 4. esmane
Puitkonstruktsioonide ehitus, 4. esmane
2017
Tööjuht 5. tase

Full transcript