Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dokumentasyon: Istilong Parentetikal at MLA

No description
by

Kervin Caliguia

on 5 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dokumentasyon: Istilong Parentetikal at MLA

Istilong APA
(American Psychological Association)
Halimbawa
Sa huling talata: (Mabilin,2010)
Sa simulang talata: ...Mabilin(2010), ...

Kung nabanggit na ang pangalan ng awtor sa mismong teksto, taon na lamang ng publikasyon ang isulat sa loob ng parenthesis.

Kung dalawa ang awtor, banggitin ang apelyido ng dalawa at ang taon ng publikasyon.


Kahalagan at Tungkulin ng Dokumentasyon
Isang mahalagang pangangailangan sa pampananaliksik ang maingat na pagkilala sa pinagmulan ng mga hiram na ideya, datos o impormasyon.

Gumaganap ng mahalagang tungkulin sa isang papel pampananaliksik.

Nagbibigay ito ng kredibilidad sa mga datos o impormasyon na kanyang ginagamit.

Nagiging lubos na kapanipaniwala ang mga datos o impormasyong iyon kung binabanggit ng mananaliksik ang awtor.
Istilong APA
(American Psychological Association)
Istilo ng pagsulat ng bibliograpiya o pagbanggit sa loob ng papel ay karaniwang ginagamit ng mga mananaliksik sa disiplina ng agham at mga pang-akademikong papel.

Higit na simple at madaling gawin kaysa footnote.

Nagagawa nitong maging tuluy-tuloy ang daloy ng teksto sa pagbabasa.

Sa paggamit ng APA, pagkatapos banggitin ang "paraphrase" kailangang sundan ito ng apelyido ng awtor at ng petsa kung kailan ito nailathala o nabanggit ng awtor.
Dokumentasyon: Istilong Parentetikal at MLA
Kung tatlo o higit pa ang awtor sa mismong teksto, banggitin na lamang ang unang awtor sa loob ng panaklong at sundan ng et al. bago taon ng publikasyon.

Kung may babanggiting dalawa o higit pang awtor na pareho ang apelyido, banggitin ang inisyal ng mga awtor bago ang kani-kanilang apelyido at sundan ng taon ng publikasyon.

Kung pamagat lamang ang available na impormasyon, banggitin ang pinaikling bersyon ng pamagat at sundan ng taon ng publikasyon. Ipaloob ang pinaikling pamagat sa panipi o di kaya'y i-italized ang tipo ng font.
Istilong APA (American Psychological Association)
Istilong APA (American Psychological Association)
Maaaring gamitin ang apelyido na sinundan ng taon ng pagkakalathala at ang paglalagay ng titik pang-alpabeto o numero.

1. Aklat na iisa ang awtor
Mendillo, B. (2010). Namamayaning-Diwa. Manila: bPNU Press.

2. Aklat na mayroong Dalawang Awtor
Reyes, R. T., & Cruz, E. C. (2007). Crossing the Barriers, Caling the Heights. Manila: Supreme Court Press.
Gabay sa Paggamit ng Istilong APA
Isang pulgadang (1") margin sa buong paligid ng papel.

12-pt at Times New Roman ang kailangang sukat at istilo ng font.

Ang spacing nito ay dapat double-space sa kabuuan ng papel kasama ang apendises, talababa at mga grapik na ilustrasyon.

Paggamit ng aktibong tinig ay isa sa mga key signature ng APA. Hindi ito gumagamit ng panghalip tulad ng Ako at Kami sa pagbibigay ng pangungusap sa papel.

Ang bilang ng pahina ay kailangang may 1" na pulgada sa ibaba ng kanang bahagi ng papel.

Ang Pamagat na pahina ang unang pahina ng buong dokumento.
Istilong MLA (Modern Language Association)
Karaniwang ginagamit sa mga akademiko at iskolaryong papel sa malalayang sining o liberal arts at sa disiplina ng Humanidades.
• 2 Uri ng MLA
1. Paglalagay ng pangalan
2. at pahina

Tulad ng:
(Mendillo, 2010, 17)
Higit sa dalawang awtor:
(Mabilin at Mendillo, 2010)

Higit pa sa dalawang awtor:
(Mendillo et al.)

Gabay sa Paggamit ng MLA:
1. 1" na pulgada na margin sa pagitan ng buong papel.
2. Ang tipo at sukat ng font na ginagamit sa MLA ay kailangang madaling maunawaan tulad ng Times New Roman, Bookman Old Style at mga kahawig nitong font na madaling mabasa.
3. Hindi na kailangan gumamit ng dekoratibong font maliban sa page-empasis na maaaring gamitan ng ordinaryong italics.
4. Double-space din ang spacing nito at kasama ang pamagat at kabuuan ng dokumento.

Mga Halimbawa:
Aklat na Iisa ang Awtor:
Mendillo, Benjamin. Namamayaning-Diwa. Manila: PNU Press, 2010
Aklat na may Dalawang Awtor:
Mendillo, Usher Ben R., at Ben Steward Mendillo. The Successful Entrepreneur. 2nd Ed. Quezon City, 2012.

End
Mga Listahan ng Sanggunian
Nagpapahalaga at nagbibigay ng kredit sa mga pinaghanguan ng mga ideya, ilustrasyon, mga pahayag na hiniram o mga materyales na hinalaw.

Nagpapakita ng pagkilala sa mga taong pinaghanguan ng kaalaman.

Nagbibigay ng karagdagang kaalaman para sa mga mambabasa na nagnanais na palawakin pa ang isang pananaliksik.

Nagbibigay ng oportunidad sa mga mambabasa na alamin kung may katotohanan ang mga nakalap na impormasyon ng mananaliksik.

Nagbigay ito ng kredebilidad sa pananaliksik na isinagawa.

Mga batayang informasyon na
kailangang matukoy sa talasanggunian
Awtor o mga awtor
Pamagat
Lugar ng publikasyon
Pablisher o tagalimbag
Petsa o Taon ng pagkalimbag
Editor, tagasalin, konsultant, compiler
(kung mayroon)

Mga Tagubilin sa Paglilista ng iba't ibang uri ng Sanggunian
Si Burgess (1995) ay nagtala ng mga tagubilin sa paggawa ng listahan ng sanggunian sa akda niyang A Guide for Research Paper.

Aklat na may awtor
1. Simulan sa apelyido ng awtor, sundan ng kuwit at inisyal ng awtor (o buong pangalan kung abeylabol ang datos na iyon), at tuldukan.
2. Isunod ang taon ng publikasyon. Tuldukan.3. Isunod ang pamagat ng aklat. Tanging ang unang salita ang nagsisimula sa malaking titik at ang mga pangngalang pantangi at subtitle na karaniwang sumusunod sa tutuldok. Tuldukan ang huling salita ng pamagat.
4. Isunod ang lugar ng publikasyon at ng pablisher. Paghiwalayin ang dalawa ng tutuldok. Tapusin ang entri sa isang tuldok.

Halimbawa:
Aguino, B. 1990. The taming of the millionare.
New York: Random House.

Bernales, Rolando A. Bukal 3: Pagbasa.
San Mateo, Rizal:Vicente Publishing House, Inc.

Aklat na may Awtor


1. Simulan sa may apelyido ng unang awtor, kuwit at inisyal o pangalan (kung abeylabol). Huwag babaguhin ang pagkakasunud-sunod ng mga awtor na nakatala sa aklat.
2. Isunod ang apelyido ng (mga) ko-awtor. Tularan ang pormat ng unang awtor. Paghiwalayin ang mga pangalan ng awtor ng kuwit, maliban kung dalawa lamang ang awtor at bago ang huling awtor na ginagamitan ng ampersand (&).
3. Sundin ang tuntunin a.2, a.3 at a.4

Aklat na may dalawa o higit pang awtor
Aklat na may dalawa o higit pang awtor
Halimbawa:

Davis K. & Newstorm J. 1989. Human behavior in organization.
New York: Mc Graw-Hill.

Tumangan, Alcomister P., Bernales, Rolando A., Dante C. & Mangonon, Isabela A. 2000. Sining ng pakikipagtalastasan:Pandalubhasaan.Valenzuela City: Mutya Publihing House Inc.

Mga hanguang walang awtor o editor
1. Simulan sa pamagat ng akda at tuldukan.
2. Sundin ang tuntunin a.2 at a.4


Halimbawa:

Webster’s new colligiate dictionary. 1961.Springfield, MA: G and G Merriam

The personal promise pocketbook. 1987. Makati: Alliance Publishers, Inc.

Pamanahong Papel
Pamanahong Papel
isang uri ng papel-pampananaliksik na karaniwang ipinagagawa sa mga estudyante sa kolehiyo bilang isa sa mga pangangailangan sa isang larangang akademiko. Ito ay kadalasang kulminasyon ng mga pasulat na Gawain kaugnay ng pag-aaral ng isang paksa. Tinatawag din itong term paper.
Ang Kultura sa Pananaliksik
Para ma-establish ng isang kultura sa pananaliksik:

Ang mga progresibong unibersidad(UP, DLSU, UST, Ateneo) ay nagtakda ng isang pormat sa pagsulat ng ano mang papel-pampananaliksik sa ano mang larangan o disiplina.

Dapat ito rin ang maging kalakaran sa anumang unibersidad para sa progresibong pagbabago ng mga pang-akademikong institusyon.

1.Papel
2.Margin, Spacing at Centering
3.Font
4.Kapitaliseysyon, Abrebiyeysyon,PagsulatngBilang
5.BilangngPahina
6.Pagbabantas
7.Proofreading at Editing
TAGUBILING SANGKAP:

8 ½ x 11 o short bond
Substance 20-26 at hindi napakanipis

Papel
Margin
1 ½ pulgada sa kaliwa
1 pulgada sa kanan

Double Spaced
Sa bawat linya sa loob ng talatalaan at maging sa pagitan ng heading, sub-heading at simula ng isang talataan.

Listahan ng sanggunian: sa pagitan ng bawat entri.
Single Spaced

mahabang quoted material ini-indent sa magkabilang panig.

Listahan ng sanggunian: sa loob ng isang entri

Centered
Kabanata bilang
Pamagat ng kabanata
Kasangang paksa o subtitles
Margin Spacing At Centering
Margin Spacing At Centering
Font
Pumili ng simpleng Font tulad ng Times New Romano Arial.
May sukat na labindalawa(12).
Paghahaylayt o bold facing
Bilang ng kabanata
Titles at subtitles ng katawan ng pamanahong papel
Pamagat ng iba pang bahagi(Dahon ng Pagpapatibay, Pasasalamat, Talaaan ng Nilalaman, atbp.)

Font
Italics
Kailangan na gamitin sa mga dayuhang salitang binabaybay sa orihinal na ispeling.

Maaaring gawing sabstityut sa panipi(" "), halimbawa sa mga siniping pahayag at mga pamagat ng akdang binabanggit sa loob ng tekstong pamanahong-papel.
Kapitaliseysyon, Abrebiyeyso, pagsulat ng Bilang
Ang maari lamang daglatin ay ang:

Mga titulo tulad ng G., Gng., Bb.,Dr.,
Mga karaniwan na ang akronim tulad ng USA, UNESCO,YMCA
Mga salitang panukat tulad ng cm.m mm., ft.,lbs
mga pormyula tulad ng H20,Fe.
Tandaan:huwag gagamit ng mga pinaikling salita na nakagawian na sa paggmait ng e-mail at cellphone.
Kapitaliseysyon, Abrebiyeyso, pagsulat ng Bilang
Ang mga buong bilang naman ay kailangang baybayin, sinusundan lamang ito ng simbulong numerikal sa loob ng parentesis, halimbawa:
labinlima(15)
siyamnapung porsyento(90%)
dalawampung litro(20 liters)

Kapitaliseysyon, Abrebiyeyso, pagsulat ng Bilang
Ang mga petsa, taon, bilang ng kalye, serial at mga bilang na may praksyon o puntos-desimal ay maaari nang isulat sa simbulo.
halimbawa:
Pebrero 16, 1969
216 Daang Malvar
Bolyum 2
1 ¼
89.23
Bilang ng mga Pahina
Ang bilang ng pahina ay kailangang ilagay sa itaas, gawing kanan o upper right hand corner ng papel.

Ang pahina ay nagsisimula sa katawan ng pamanahong papel o sa Kabanata I hanggang sa mga huling pahina nito.

Hindi na nilalagyan ng bilang ng pahina ang Fly leaf, pamagating pahina, Dahon ng Pagpapatibay, Pasasalamat,Listahan ng mga talahanayan at grap at Listahan ng mga Nilalaman.

Pagbabantas
Kailangang sundin ang mga alituntunin pang gramatika sa pagbabantas.
Makatutulong kung muling sasangguni sa mga aklat na tumatalakay sa gamit ng mga bantas.

Sa hakbang na ito, muling pinapasadahan ang teksto upang salain at iwasto ang anu mang pagkakamali sa teksto.

Isa itong mahalagang tungkulin ng mananaliksik bago ipasa ang pinal na kopya ng kanyang pamanahong papel.
Proofreading at Editing
Full transcript