Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De leeraar als persoon en professional

No description
by

Anna Tiel Groenestege

on 2 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De leeraar als persoon en professional

De leraar als persoon en professional
beroepsidentiteit als concept in een theoretisch kader
Een uitbreiding van het theoretisch kader over goed leraarschap
Onderwijzen in onderwijzen
In welke mate komt de beroepsidentiteit tot stand door
invloeden van buitenaf
, dan wel door
invloeden van de persoon zelf
?

Hierover zijn verschillende opvattingen => Conclusie: het is een wisselwerking tussen beide.

Zelfbepaling
: mensen hebben de mogelijkheid om hun eigen ontwikkeling bewust te sturen.

Alle 3 hebben hun werking op de beroepsidentiteit!

Wat is goed leraarschap?
De 2 centrale vragen bij het opleiden van leraren:
1 Wat is essentieel voor goed leraarschap?
2 Hoe kunnen we mensen helpen een goede leraar te worden?

Een training voor opleiders
Standpunt bepaling
F.A.J. Korthagen
Vakkennis
onderwijsomgeving
onderwijsgedrag
Wetenschappelijke kennisbasis
bekwaamheden
persoon
overtuigingen
Gestalt (Korthagen)
het verhaal van de leraar
transpersoonlijk niveau
Uitbreiding van het model van lagen van de persoonlijkheid: model van Bateson (p82)
relatie lagen van persoonlijkheid-
opleidings- didactische interventies
'hoe kunnen we mensen helpen een goede leraar te worden?'

sluit aan bij de laag waarop de persoon een concern heeft, maar verbreed de aandacht ook naar andere lagen (p85)
De ontwikkeling van de beroepsidentiteit
Verklaring 1:
Egobeschermingsmechanismen (Freud)

Student met negatief zelfconcept:
moeite om positief te zijn over eigen handelen

Student met irrealistisch positief zelfconcept: moeite om in te zien dat er nog wel wat schort aan hun professionaliteit

Verklaring 2:
Status dynamische benadering (Bergner en Holmes)

Zelfconcept: samenvattende formulering van de eigen status (relationeel begrip).

De interpersoonlijke relaties worden opgevat als deel van een systeem die de relatie vormen. Door het dwingende karakter van het systeem, is de verhouding van de relatie door de betrokkenen moeilijk te veranderen.

Kan de lerarenopleiding een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de beroepsidentiteit van leraren?

Probleem => zelfconcepten zijn moeilijk te veranderen

De
statusdynamische benadering
heeft consequenties voor de begeleiding van leraren:

 Belangrijk is studenten in een andere situatie te brengen die een andere status creëert. (vb. student met een negatief zelfbeeld plaatsen in een vriendelijke en makkelijke klas).

 Student benaderen als iemand die heel belangrijk is, die veel potentie tot verandering in zich heeft etc. ‘
This is who you are, and I will treat you as such’

Hoe kan dit in de lerarenopleiding nu bevorderd worden?

 Studenten laten reflecteren over positieve en negatieve rolvoorbeelden uit de tijd dat ze zelf leerling of student waren (hierdoor wordt een bewustere keuze gemaakt over het soort leraar dat ze willen zijn).
 Oefening ‘levenslijn’: belangrijke personen/gebeurtenissen die van invloed zijn op hun ontwikkeling als docent.
 Vertellen van verhalen door leraren aan elkaar.

Deze werkvormen bevorderen de bewustwording van de eigen beroepsidentiteit.

Fasenmodel voor kernreflectie
Als opleiders willen begeleiden, moeten zij daar zelf ook mee bezig zijn.
De terugblik wordt gebruikt om twee belangrijke vragen te beantwoorden:
1. Wat is de (eigenlijk) gewenste doeltoestand die de leraar zou willen bereiken?
2. Welke beperking(en) verhindert (verhinderen) het bereiken van die doeltoestand?
Doeltoestand = een situatie die een persoon heel graag wil bereiken.
Het gaat er echter ook om, te kijken hoe iemand zichzelf beperkt.
* beperkend gedrag
* beperkende gevoelens
* beperkende beelden
* beperkende overtuigingen
De betrokkene neemt afstand en gaat inzien dat er een keuze ligt
om zich al dan niet door de beperking te laten leiden.
--> Bewustwording van een spanningsveld.
Aanboren van kernkwaliteiten
Kernkwaliteiten zijn:
creativiteit, scherpzinnigheid, vertrouwen, moed, gevoeligheid, onbevangenheid, daadkracht, spontaniteit, betrokkenheid, flexibiliteit, enz
Uitgangspunt model van kernreflectie = een kernkwaliteit is altijd potentieel aanwezig.

- vaardigheden zijn van buitenaf aangeleerd
- kwaliteiten komen van binnenuit
(Ofman)
DOEL: het ontwikkelen van effectief interpersoonlijk gedrag.
Standpunt van Korthagen:
"Dat in een opleiding idealiter aan alle lagen, liefst in samenhang, aandacht besteed wordt, uiteraard afgestemd op de verschillende fasen in de opleiding en van het ontwikkelingsproces bij de leraren-in-opleiding. Dat stelt eisen aan de professionaliteit van de opleider, of dat nu een opleider uit een opleidingsinstituut is, of een opleider in de school." (Korthagen, F.A.J.,
Waar doen we het voor?
2001)
opdracht 3
Contra analyse
Wat is essentieel voor goed leraarschap?
De historische antwoorden:
1900
1950
1980
1970
Relatief nieuwe ontwikkeling:
aandacht voor de beroepsidentiteit van de leraar
Nog geen eenduidige visie op beroepsidentiteit.


Definitie van beroepsidentiteit:
Relatief duurzame opvattingen, reflectiepatronen op het beroepsmatige handelen en het bijbehorende zelfbeeld.Overeenkomst beroepsidentiteit en persoonlijke identiteit
Door de geschiedenis is een beweging van buiten naar binnen waar te nemen
Full transcript