Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Retorikanalys - Svenska Impulser En handbok i retorik kapit

No description
by

Madeleine Wickström

on 24 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Retorikanalys - Svenska Impulser En handbok i retorik kapit

Steg 4 - Analys av innehållet
Hur gör talaren för att påverka eller övertyga sin publik?
Finns det en tydlig tes/huvudtanke i talet?
Vilka argument/betydelsefulla delar förs fram?
Vad i argumentationen/huvudinnehållet kan kopplas till etos, logos, patos?
Steg 5 - Stil (språk och framförande)
Analysera den språkliga utformingen av talet och själva framförandet.
Hur är den språkliga stilen i talet? (elocutio)
Finns det stilfigurer? Ge exempel
Hur lyckas talaren med själva framförandet? (actio)
Förstärks det som sägs genom kroppsspråk, röst eller hjälpmedel?
Vad signalerar klädseln?
Steg 6 - Formulera analysen skriftligt
Granskning av hela talsituationen
Modell i sex steg
steg 1 - Sammanhang
steg 2 - Disposition
steg 3 - Medel för att övertyga
steg 4 - Analys av innehållet
steg 5 - Stil (språk och framförande)
steg 6 - Formulera analysen skriftligt
Steg 2 - Disposition
Hur är talet disposionerat? Har det en röd tråd?
Inledning (exoridum)
Berättelse/bakgrund (narratio)
Tes/budskap (propositio)
Argumentation (argumentatio)
Avslutning (peroratio)
Retorikanalys
- Svenska Impulser En handbok i retorik
kapitel 9

Steg 1 - Sammanhang
Vem är talaren?
Hur kan den retoriska situationen beskrivas?
Vilken genre har talet?
Vad är syftet med talet?
Vilka är publiken?
Vilka utmaningar möter talaren?
Steg 3 - Medel för att övertyga
Hur använder talaren:
Etos - trovärdighet
Logos - fakta och förnuft
Patos - känslor
Hur samspelar dessa?
Sammanställ analysen skriftligt i en löpande text. Du får gärna använda rubrikerna för de fem tidigare stegen för att få en bra disposition.

Avslutningsvis ska du sammanfatta dina iakttagelser:
Vad lyckades talaren särskilt bra med?
Hur fungerade talet i situationen?
Fanns det något som talaren skulle kunna ha gjort annorlunda? Vad och varför?
Vad ska analyseras?
Den som talar och det som sägs.
Situationen och sammanhanget
Till vem eller vilka det sägs
Hur det sägs
Var det sägs
Varför det sägs
Med vilket resultat det sägs
Full transcript