Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Argumenterende tekst

No description
by

Berit Torset

on 5 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Argumenterende tekst

Retorikk og argumenterende tekst
Tre appellformer
Fornuft
(Logos)

Troverdighet
(Etos)
Følelser
(Patos)
saksagument
mottakerargument
senderargument
Læreplanmål:

Forklare argumentasjonen i sakprosatekster ved å bruke kunnskap om retorikk
Bruke kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjoner
Skrive fagtekster knyttet til egen utdanningsprogram
sentrale
punkt i
argumentasjonen
Holdbarhet
Definisjon
Presisjon
Relevans
Du må forklare begrep slik at du blir forstått, og slik at du viser at du forstår de begrepene du bruker
Du må presisere hva du mener. Det vil si at du må være tydelig og konkret
Argumentene du bruker må kunne etterprøves. De må være sanne, sannsynlige og troverdige
Argumentasjonen du bruker må være relevant. det vil si at den må ha med saken å gjøre.
Hvordan underbygge
egen argumentasjon?
Bruke ekspertkommentar
Flertallsargument
Vise til felles verdier
Bruke statestikk og forskning
Stille retoriske spørsmålHva, hvorfor og hvordan
Lede inn til hoveddelen
Hvilken idrett, og hvilket nivå?
Presentere problemstilling
Avgrense
Hoveddel
Her skal du ta for deg det du har skrevet i innledningen at du skal gjøre.

Forsøk å grupperer (samle) momentene dine slik at det blir en gjennomtenkt struktur på teksten din. Da unngår du også stadige gjentagelser. Bli ferdig med ett moment før du går over på neste, eller forsøk å få til en "glidende" overgang mellom momentene.

Her skal du drøfte for eksempel ulike treningsopplegg, og gjøre rede for årsaker og virkninger. Da drøfter du først objektivt gjerne med forskjellige argumentasjonsteknikker, og så sammenligner og konkluderer du i forhold til problemstillingen helt til slutt. Konklusjonen kan også komme i avslutningen

Det er viktig at du hele tiden går tilbake til oppgaveteksten for å se til at du har fått med deg alt oppgaven ber deg om å gjøre
Avslutning
Her skal du oppsummere og trekke fram det viktigste.

Du skal svare på innledningen, og ikke komme med noen nye moment (det skal du gjøre ferdig i hoveddelen).


Innledning
Kildehenvisning
Bruk pdf (last ned fra skolebiblioteket)
se til at du skiller mellom sitat i teksten og kildehenvisning på slutten av dokumentet ditt

Den retoriske femkanten
Talens fem faser
Inventio - innsamling av stoff
Disposotio - oppbygging
Elokutio - språk
Memoria - huske talen
Actio - fremføring
Full transcript