Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Social IT i mentorforløb

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Social IT i mentorforløb

Social IT i mentorforløb

Projektramme
Et samarbejde mellem
Socialt Udviklingscenter SUS
og
Matchgruppen
Påbegyndes november 2015, afsluttes juni 2017
Involverer
10
mentorer og
30
borgere
Støttes af
St
yrelsen for
A
rbejdsmarked og
R
ekruttering
Projektets formål
Målgruppe
30 borgere der:

Er visiteret til et mentorforløb hos Matchgruppen
Ydelsesgrundlaget er kontanthjælp, sygedagpenge/dagpenge (på sigt måske uddannelseshjælp)
Har adgang til smart phone og/eller tablet
Repræsentativ fordeling af mænd/kvinder
Potentiale ift kompensation
Ønsker at deltage i projektet

Målgruppe
10 mentorer der....

- Ønsker at forpligte sig til hele projektperioden
- Har hver 3 relevante borgere
- Kan se potentialet ved social IT og ønsker at afprøve det
- Introducerer borgeren for social IT og fastholder ham/hende i anvendelsen
- Deltager i projektets aktiviteter
Eksempler på vanskeligheder hos borgere
Mangel på overblik og struktur i hverdagen
Vanskeligheder ved at udføre bestemte hverdagsgøremål og arbejdsopgaver
Vanskeligheder med hukommelse og fastholdelse af fokus
Vanskeligheder med at indgå i sociale sammenhænge

Hvad er social IT.....
At
borgerne
oplever øget selvstændighed gennem anvendelse af social IT

At
mentorerne
fremadrettet har mulighed for at anvende social IT til støtte af borgere
Succeskriterier
- At mindst 15 borgere føler sig kompenseret for konkrete vanskeligheder ved projektafslutning
- At mindst 5 mentorer vil fortsætte med at anvende social IT efter projektafslutning
Resultatmål


Der beskriver...

- hvordan man identificerer situationer i borgerens hverdag, der kan understøttes digitalt
- hvilken teknologi der med fordel kan anvendes og hvordan man når frem til et match mellem behov og teknologi
- hvilken organisering der skal til, hvis man vil bruge social IT i mentorforløb (herunder samarbejdsmæssige, juridiske og økonomiske barrierer)
ONLINE GUIDE
Procesmodellen
Projektaktiviteter
Nov.-Dec.
: Opstart - Udpegning af borger 1-10 og 10 mentorer, baseline

J
anuar-Februar:
Undervisning i social IT (WS2) og udarbejde målplaner (WS3)

Marts-juli
: Opstart af borger 1-10, 3 stop-go-møder og måling

Aug. -Dec.
: Opstart af borger 11-20, 3 stop-go-møder, baseline og måling

Januar-april:
Opstart af borger 21-30, 3 stop-go-møder, baline og måling

Maj:
Slutmåling

Løbende møder i styregruppe, projektgruppe og følgegruppe....
...der antageligt kan kompenseres for via social IT
Borgeren og Jeres indsats
Grupper på 3 eller 4....

Én interviewer
Én fortæller
Én tegner / skriver
15 min/pr. borger

Pause....
Dokumentation

Hvordan dokumenterer I i dag?
Hvilke screeningsværktøjer bruger I?
Hvordan måler I resultater i dag?

Hvornår ser I, at der sker en forandring hos borgeren?
Hvad er tegn på positiv udvikling?
Hvad er tegn på negativ udvikling?


Udvælg en borger pr. bord der skal præsenteres til sidst (på 5 minutter)
Pause....
Tak for i dag!
Baseline lige om lidt
Workshops i januar og februar
Borgeropstart i marts
Dagens program
Pænt goddag - hvem er vi her i dag?
Projektet - hvad går det ud på?
Social IT - hvad er det?
---
Hvem er borgerne i projektet?
---
Dokumentation - hvad gør i i dag?
---
Afrunding og tak for i dag!
Social IT?
Informationsteknologi med et socialt perspektiv

Teknologi der anvendes til
kommunikation
,
sociale

netværk
,
relationer
og
samvær
,
struktur
,
underholdning
,
leg
,
mestring
og
læring
.

Computerprogrammer, hjemmesider, apps på smartphones, tablets og computere, betjeningsudstyr
At huske ting/aftaler

Påmindelser, der kompenserer for nedsat hukommelse og sikrer, at meddelelser kun kommer frem, når de er relevante.
To roller:
bruger
og
terapeut
Terapeut kan oprette og følge med i aktiviteter
Brugeren løser aktiviteterne i step med stigende eksponeringsgrad
Aktiviteter har opgaver for hvert step

Tilrettelæg forløb på
webtjenesten
Løbende instrukser
på smartphone under øvelserne

Kort og GPS-funktion
QR-scanner
Aktiviteter kan deles med andre
Indlejret spørgeskema

Eksponerings-øvelser til mennesker med angst
Web-app
ITU og Peking Universitet, Ergoterapeutuddannelsen Professionshøjskolen Metropol, Psykoterapeutisk Center Stolpegård & Social Udviklingscenter SUS
ScanHow
Udviklet til mennesker med autisme eller andre kognitive vanskeligheder

Øget selvstændighed i hverdagen

Vise arbejdsgange og/eller sociale historier

Udnytter tablettens muligheder (kamera, lyd, skærm)

QR: Knytter kontekst til arbejdsgang/social historie
Scan en kode med tablet eller smartphone

Farver, tekst, billeder, video og lyd

Central styring af QR-koder og brugerkonti

Arbejdsgange og sociale historier med QR-koder
Pris: gratis. Bruger: 13. Instruktør: 25
Husketavlen
Dagstruktur fx til mennesker med ADHD, alzheimers, aspergers, autisme, demens eller senhjerneskade
Pris: 499
Giver overblik og påmindelser om aktiviteter i løbet af dagen
Aktiviteter bryds ned og vises trin for trin
Påmindelser og aktiviteter kommunikeres i billeder, tekst og lyd
Indhold kan laves sammen eller sættes op via appen 'HuskeRemote'
Følg med i aktiviteterne (tjekkes af)
Reminder / Påmindelser
- Sæt en GPS-lokation, og få en reminder hver gang, du går eller ankommer

- Sæt dit "geo-fence" – radius omkring hvornår en påmindelse bliver udløst

- Kombiner påmindelser med dato og tidspunkt
o Gør påmindelserne relevante ift specifikke aktiviteter / gøremål

- Som mentor: lav en liste af påmindelser og del den med en eller flere borgere (shared reminders)

POTENTIALE
Intelligente lokationsbaserede påmindelser - GPS
Færdighedstræning

Brug smartphones til at overkomme angst, give selvindsigt eller opnå større social kontakt.
POTENTIALE
Overblik og kalender

Kalenderfunktioner til at organisere og give visuelt overblik over dagens gøremål med adgang for både mentor og borger
POTENTIALE
Interaktive instruktioner knyttet til sted

Personlige QR-koder som kun kan afspilles af borgeren - fx til instruktion i hvordan man gebærder sig i forskellige sociale situationer.
POTENTIALE
Få eksempler - vi finder knologi baseret på jeres ideer

Vi vil bruge hverdags- og special teknologi til smartphones og tablets og/eller computere/laptops

Fokus på gratis teknologi

Mål for social IT
1) fungere somsupplement i jeres relationelle arbejde med borgerne i mentorforløbet
2) styrke borgerens egenmestring og selvhjulpenhed under og efter mentorforløbet


Spørgsmål?
Full transcript