Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Odmiany alotropowe

fosforu, siarki i tlenu
by

Magdalena Jankowska

on 6 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Odmiany alotropowe

Odmiany alotropowe fosforu siarki i tlenu Alotropia to zjawisko występowania pierwiastka chemicznego w kilku odmianach różniących się właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Takie odmiany są nazywane odmianami alotropowymi. Fosfor Siarka Tlen odmiany alotropowe odmiany alotropowe odmiany alotropowe Fosfor biały Budowa Jego cząsteczka składa się z czterech atomów ułożonych w czworościan foremny (tetraedr). Właściwości Fizyczne Chemiczne (żółty) * substancja stała
*biały
*lepki, woskowaty
*temperatura topnienia 44°C
*temperatura wrzenia 280°C
*gęstość 1,8 g/cm3 skrajnie łatwopalny * skrajnie łatwopalny
*w temperaturze pokojowej ulega powolnemu utlenianiu, emitując światło
*bardzo łatwo ulega samozapłonowi, przechowuje się go zawsze pod wodą
*palący się biały fosfor rozgrzewa się do 1 300 °C i wydziela dużą ilość żrącego dymu (pięciotlenek fosforu)
*trudny do ugaszenia
*silnie trujący
*awka śmiertelna dla dorosłego człowieka wynosi ok. 0,1 g Zastosowanie *składnik farb, które nanoszono na wskazówki zegarków
*produkowano z niego zapałki
*obecnie jedynie szorstka powierzchnia pudełek, służących do pocierania zapałek, zawiera nieco czerwonego fosforu
*stosowany jest jako broń zapalająca i trutka na szczury Fosfor czerwony (bezpostaciowy) (w tle fosfor biały) Właściwości Fizyczne Chemiczne * substancja stała
*ciemnoczerwony proszek
*nierozpuszczalny w wodzie ani w żadnym rozpuszczalniku
*gęstość 2,34 g/cm³
*w temperaturze 416 °C sublimuje *brak właściwości trujących
*nie utlenia się w normalnych warunkach
*ulega samozapłonowi po ogrzaniu do temperatury 260 °C–400 °C
*zapala się powyżej 400 °C, jego ugaszenie jest bardzo trudne, ponieważ pali się nawet przy ograniczonym dostępie tlenu Otrzymuje się go przez prażenie fosforu białego w atmosferze azotu i temperaturze 250 °C z użyciem jodu jako katalizatora. Zastosowanie Jest używany jako jeden ze składników draski na pudełkach od zapałek. Fosfor fioletowy *powstaje w wyniku ogrzewania fosforu czerwonego w próżni w temperaturze ok. 550 °C
*można go też wykrystalizować z roztworu w stopionym ołowiu
*nierozpuszczalny w żadnej substancji
*stosunkowo nietrwały
*odmiana mało aktywna chemicznie (od lewej: fosfor czerwony i fioletowy) Fosfor czarny *najtwardsza odmiana fosforu
*przewodzi prąd elektryczny, półprzewodnik
*ciało stałe
*szare zabarwienie
*metaliczny połysk Siarka rombowa Siarka jest pierwiastkiem występującym w wielu odmianach alotropowych, zawierających cząsteczki o budowie pierścieniowej, składające się z 6, 7, 8, 9-15, 18 i 20 atomów. (siarka-α) Budowa Siarka rombowa złożona jest z cząsteczek ośmioatomowych S8 (cyklo-oktasiarka), w których
atomy ułożone są w zygzakowaty pierścień. Pierścień S8 Kryształy siarki rombowej Właściwości Fizyczne Chemiczne *substancja stała
*krystaliczna
*o żółtej barwie
*rozpuszcza się w dwusiarczku węgla (CS2)
*trwała w warunkach normalnych *ogrzanie do temperatury 96°C powoduje przekształcenie się w inna formę krystaliczną - siarkę jednoskośną
*temperatura topnienia - 112,8°C Siarka jednoskośna (siarka β) Budowa Podobnie jak siarka rombowa złożona jest z cząsteczek ośmioatomowych S8. Jej cząsteczka ma jednak łańcuchowy układ atomów. Właściwości Jasnożółta substancja krystaliczna, otrzymywana z Sα w temperaturze 95,5°C, również zbudowana z oktasiarki i rozpuszczalna w CS2.Istnieje ona jedynie do temperatury 119°C,
a następnie topi się. Siarka żółta i polisiarka Siarka żółta to ruchliwa ciecz składająca się z oktasiarki i ośmioatomowych łańcuchów, istnieje w zakresie od 119,6 (temperatura topnienia siarki) do 160°C. Wraz z podwyższeniem temperatury ciecz gęstnieje i zabarwia się na kolor ciemnobrązowy ( powstaje polisiarka zbudowana z długich spiralnych łańcuchów). W temperaturze 187 °C osiąga ona maksymalną lepkość, która przekracza o pięć rzędów wartość początkową. Przy dalszym ogrzewaniu siarka staje się znów łatwo płynna siarka i osiąga punkt wrzenia w temperaturze 444,6 °C. Siarka plastyczna Szybko schłodzona ciekła siarka tworzy siarkę plastyczną, bezpostaciową prawie czarną masę o plastyczności podobnej do plasteliny, zbudowaną z łańcuchów polimerycznych siarki. Rozciągana mechanicznie uzyskuje strukturę włóknistą. Siarka bezpostaciowa (kwiat siarczany) Jeżeli pary siarki zostaną szybko ochłodzone, to kondensują w postaci drobnego, żółtego proszku, kwiatu siarczanego. Składa się on w znacznej części z siarki bezpostaciowej, która przy podwyższeniu temperatury przechodzi w siarkę krystaliczną. Jest to przemiana ściśle jednokierunkowa. Kwiat siarczany jest trudno rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych. Tlen O2 Właściwości Fizyczne Chemiczne *gaz
*bezbarwny
*bez smaku
*słabo rozpuszczalny w wodzie
*w temperaturze -190 C ulega skraplaniu
*ciekły ma barwę niebieską *bezwonny
*niepalny, ale podtrzymujący spalanie
*łączy się z wieloma pierwiastkami tworząc tlenki Zastosowanie Budowa ciekły tlen *w produkcji stali
*w lecznictwie dla podtrzymania procesów oddychania
*w aparatach tlenowych
*w palnikach wodorowo-tlenowych i acetylenowo-tlenowych
*jako utleniacz w paliwie rakietowym Ozon O3 Budowa Właściwości Fizyczne Chemiczne *gaz
*barwa niebieska
*gęstość większa od gęstości powietrza
*w temperaturze od −193 °C do −111 °C jest fioletową cieczą
*powietrze po burzy ma zapach ozonu (powstaje w temperaturze łuku elektrycznego podczas uderzeń piorunów) *niepalny, ale podtrzymuje spalanie
*dobrze rozpuszcza się w wodzie
*niestały termicznie
*stanie ciekłym ma skłonność do rozkładu wybuchowego
*silny utleniacz - wykorzystywany jest do wyjaławiania wody pitnej
- do oczyszczania powietrza np. w szpitalach
- utlenianie paliwa
rakietowego
- działanie bakteriobójcze Tetratlen (czerwony tlen) Alotropowa odmiana tlenu odkryta w latach 90. XX w. Występująca przy ciśnieniu rzędu 20 GPa. Nazwa „czerwony tlen” pochodzi od czerwonego koloru jaki przybiera tlen tworząc czteroatomowe cząsteczki O4. Czerwony tlen ma właściwości niemetaliczne, jednakże podejrzewa się, że przy ciśnieniu 96 GPa przejdzie w postać metaliczną. Planuje się go wykorzystać jako utleniacz paliwa rakietowego ze względu na wysoką wydajność. W czasie doświadczenia powstaje tlen w wzbudzonym stanie singletowym. W czasie powrotu tlenu do stanu podstawowego dochodzi do emisji czerwonego światła.
Full transcript