Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Хууль зүйн салбарын шинэчлэл 2013-2014

No description
by

Temuujin Kh

on 1 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Хууль зүйн салбарын шинэчлэл 2013-2014

2013-2014 - Шүүх, хууль сахиулах байгууллагын эрх зүйн орчин, дэд бүтцийн чиглэлээр Хууль зүйн салбарын шинэчлэл Шүүх, хууль сахиулах байгууллагын шинэчлэл Хууль зүйн яам Шүүх, хууль зүйн үйлчилгээний шинэчлэл 100-200 хоригдол 5 Төвлөрсөн хорих анги 25 Цагдаагийн шинэчлэл Иргэний үндсэн эрхийн баталгаа /эрх зүйн хувьд/ Хууль зүйн нэгдсэн бодлого Хуульчийн мэргэжлийн өөрөө удирдах ёсыг дэмжих Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх Авлига, зохион байгуулалттай, нууц далд аргаар үйлдэгддэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх Иргэний төрөлжсөн шүүх Шүүх хуралдааны заалууд 20-25 Иргэний орон зай буюу
олон нийтийн хэсэг Эвлэрүүлэн зуучлах хэсэг Шүүхийн мэдээллийн хэсэг Хууль зүйн үйлчилгээний хэсэг Сургалт, сурталчилгааны хэсэг Шүүхийн тамгын газар Шүүгчдийн албан тасалгаа Шүүхийн тамгын газар Иргэний хэсэг Шүүх хуралдааны заалууд 15-20 Саатуулах байр, аюулгүйн алба Шүүх хуралдааны заал Гэрч хохирогчийг хамгаалах байр Шүүгчдийн албан тасалгаа Иргэний орон зай,
мэдээлэл, сургалтын хэсэгтэй Эрүүгийн хууль тогтоомжийн шинэтгэл /Criminal justice/ Эрүүгийн хууль тогтоомж Хөнгөн Хүндэвтэр Хүнд Онц хүнд Зөрчлийн тухай хууль Гэмт хэргийн тухай хууль Захиргааны хариуцлагын тухай хууль Эрүүгийн хууль Хууль сахиулах үйл ажиллагааны тухай хууль Гэмт хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хууль Цагдаа Мөрдөх алба Өмгөөлөгч, прокурор, шүүгч татвар, гааль, мэргэжлийн хяналт Шүүх Прокурор Шийдвэр
гүйцэтгэл Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тогтолцоо Мөрдөх алба Нутаг дэвсгэрийн цагдаа Цагдаагийн мөрдөгч Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах Орон нутгийн иргэдийн хяналттай Мөрдөгч,
Шинжээч мөрдөгч Эрүүгийн цагдаа, Мөрдөн байцаах, Тагнуул, АТГ, Прокурорын мөрдөн байцаагчид Хууль сахиулах албаны шинэчлэл Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл Эрүүгийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл болон ял эдлүүлэх ажиллагаа Шүүхийн маршалын алба Мөрдөх
алба ЦЕГ ДЭЭД ШҮҮХ Шүүхийн
ерөнхий
зөвлөл Хуульчдын
холбоо Шүүхийн шийдвэр
гүйцэтгэх газар 200-аас дээш 300 хоригдолтой 4 300-аас дээш 400 хоригдолтой 6 400-аас дээш хоригдолтой 6 Улаанбаатар хотод
16 шүүх хурлын заал Жилд дунджаар 20 000 шүүх хурал Хялбаршуулсан журмаар 13 000 маргаан шийдвэрлэдэг Нэг хянагчид 20 хоригдол
Бодит байдал дээр нэг хянагчид 80-аас дээш хоригдол Хорих ангийн зардал нийт 24 165 434' 7 Иргэний эрхийг хамгаалах
Хуулийн хэрэгжилтийг хангах,
Маргаан шийдвэрлэх үр ашигтай тогтолцоо бүрдүүлэх
Хариуцлагын тогтолцоог ажиллуулах
Шударга ёсыг бэхжүүлэх
Нийгмийн итгэлцэл, аюулгүй байдлыг дээшлүүлэх Эрүүгийн төрөлжсөн шүүх 48 000 Эрүүгийн хэрэг 13 500 Нэгдсэн цахим сүлжээ Хил хамгаалах ерөнхий газар Иргэний харъяалал, шилжилт хөдөлгөөн зохицуулах ерөнхий газар Бүртгэлийн ерөнхий газар Хэдэн хүнд төлөвлөсөн аюулгүй байдлын үйлчилгээ вэ? Иргэдэд үйлчлэх төв 100 000 хүнд нэг цагдаагийн хэлтэс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Хаалттай хорих анги Үйлдвэр Мэргэжлийн баримжаа олгох сургалтын төв 1 500 000 хүн!!! Цагдаагийн хэлтэс Иргэний орон зай Саатуулах байр Сургалт, бэлтгэлийн заал Хувцас солих өрөө Нутаг дэвсгэрийн шуурхай удирдлагын төв Гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба Хууль сахиулах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн аюулгүй байдлыг хангах Хэв журам сахиулах алба Цагдаа Мөрдөх алба Прокурор Шүүх Шийдвэр гүйцэтгэх Хуулийн төв байгууллагуудын цогцолбор Хууль зүйн яам Цагдаагийн шинжээч мөрдөгч Шүүхийн
шинжилгээний
үндэсний хүрээлэн
Full transcript