Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Oparzenia termiczne i chemiczne

No description
by

Mateusz Gargula

on 12 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Oparzenia termiczne i chemiczne

Oparzenia termiczne i chemiczne
FONTS
Rozległość oparzeń
Opatrywanie oparzeń termicznych (schemat)
Ocena czynności życiowych
Oparzenia chemiczne
Stopnie oparzenia uzależnione są od takich czynników, jak:
siła i stężenie środka chemicznego,
miejsce oparzenia,
połknięcie środka chemicznego lub wdychanie jego oparów,
wcześniejsze uszkodzenie skóry,
ilość środka chemicznego, z jaką miało się kontakt,
czas kontaktu ciała ze środkiem chemicznym,
temperatura środka chemicznego.
Oparzenie I stopnia:
- rumień
- obrzęk skóry
- ból
Czym właściwie jest oparzenie?
Oparzenie to następstwo urazu wywołanego działaniem wysokiej temperatury, energii elektrycznej, substancji chemicznej lub promieniowania. Oparzenia dróg oddechowych mogą być spowodowane gorącym dymem lub gorącym powietrzem.
Oparzenia, w zależności od głębokości oraz konsekwencji dla zdrowia i życia poszkodowanego, dzielą się na cztery stopnie.
Stopnie oparzeń
Oparzenie II stopnia:
- zaczerwienienie
- ból
- pęcherze
-(zachowanie czucia oparzonego miejsca)
Oparzenie III stopnia:
- martwica naskórka
- martwica skóry właściwej
- uszkodzenie tkanki podskórnej
- zniszczone receptory bólowe
- skóra jest sucha
- nie odczuwa się bólu
Oparzenie IV stopnia:
- martwica warstw skóry
- najczęściej jest to zwęglenie fragmentu ciała poprzez bezpośredni kontakt
z płomieniem
*Im mniejsza bolesność przy rozległych oparzeniach, tym rokowanie jest gorsze!
Aby obliczyć rozległość oparzenia u osób dorosłych stosuje się regułę dziewiątek, a u dzieci regułę piątek. (do obliczania małych powierzchni oparzeń stosuje się regułę dłoni)
Ocena stopnia i powierchni oparzenia. Usunięcie biżuterii
Poniżej 10% powierzchni ciała
Niezwłoczne schładzanie
Powyżej 10% powierzchni ciała
Niezwłoczne schładzanie
Bieżącą wodą przez 15-20 min.
Opatrunkiem
hydrożelowym
Bieżącą wodą przez ok. 1 min.,
natępnie mokrą gazą przez ok. 15-20 min.
Opatrunek jałowy z mokrej gazy, zmoczonej zimną wodą
Zapewnienie poszkodowanemu komfortu termicznego i psychiczngo
Rozróżniamy trzy rodzaje urazów chemicznych:
zewnętrzne
wziewne
połknięte

Przyczyną oparzeń chemicznych mogą być kwasy i ługi.
żrący
toksyczny
drażniący
Oparzenia kwasami
kwas siarkowy - czarne.
barwy "strupów"
kwas solny - białe,
kwas azotowy - żółte
Ocena parametrów życiowych - rozpoznanie urazu. Wezwanie pogotowia ratunkowego.
SUBSTANCJA STAŁA
NIE
TAK
Usunięcie skażonej odzieży i biżuterii
Mechaniczne usunięcie substancji
Usunięcie skażonej odzieży i biżuterii
OCENA POWIERZCHNI OPARZENIA
Powyżej 10% powierzchni ciała
Poniżej 10% powierzchni ciała
Spłukiwanie biezącą wodą przez ok. minutę
Spłukiwanie bieżącą wodą przez ok. 15 minut
Opatrunek mokry
Mokra gaza, ok. 15-20 minut
Opatrunek hydrożelowy
Komfort termiczny i psychiczny
Kontrola czynności życiowych i reagowanie na zmiany
*Oparzenia mogą być spowodowane energią cieplną uwalnianą w procesie tarcia.
*Każde oparzenie III stopnia obejmujące powyżej 1% powinien zbadać lekarz.
Postępowanie w przypadku porażenia prądem elektrycznym (schemat)
Odłączenie źródła napięcia
Kontrola czynności życiowych
Gotowość do resuscytacji!
Wezwanie pogotowia ratunkowego
Nieprzytomny
Przytomny
Proceduty postępowania z osobą nieprzytomną
Opatrzenie obrażeń według standardów
Zapewnienie poszkodowanemu komfortu termicznego i psychiczngo
Kontrola czynności zyciowych
Dziękujemy za uwagę ;]
Łukasz i Mateusz Gargula
źródła:
-książka od EDB
-google grafika
-wikipedia
-abczdrowie.pl
-medonet.pl
-zdrowie.gazeta.pl
-oparzeniachemiczne.pl
-edb.pg3.cal.pl
Full transcript