Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ciències Naturals per a Mestres

Cada dia més tenim la necessitat d'incorporar el coneixement i els mètodes de la ciència a l'ensenyament primari, és necessari que l'alumnat siga capàç d'aprendre a investigar i a investigar per comprendre. Benvinguts a un nou curs de CNpM
by

Salvador Piera i Gabardó

on 16 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ciències Naturals per a Mestres

Professor
Contacte
Dept. de Didàctica de les Ciències Experimentals
Ciències Naturals per a Mestres
2n Grau de Magisteri.

Soro Piera i Gabardó
Facultat de Magisteri
salpiega@uv.es
96 386 44 83
Despatx P1.16
Telèfon
Tutories presencials
email
http://www.biosoro.blogspot.com
Lloc web
Bloc de Continguts
1r quadrimestre
Bloc 1r. Introducció a la disciplina.
Bloc 2n. La biodiversitat.
Bloc 3r. El cos humà i la salut.
Bloc 4t. La sostenibilitat
Bloc de continguts 2n quadrimestre
Bloc 5è. La Terra a l'Univers.
Bloc 6è. La Terra un planeta canviant.
Bloc 7è. L'energia i la seua transferència.
Bloc 8è. La matèria i les seues transformacions
Avaluació
S'enten aquesta com a un instrument d'ensenyament aprenentatge, que deu orientar al l'alumnat i al professor que imparteix aquesta àrea, amb la finalitat de constatar el grau d'adquisició de les competències bàsiques associades a CNpM.
Instruments d'avaluació
En aquest apartat deurem consensuar els percentatge dels intruments de l'avaluació, formativa, sumativa i final:

1r. Assistència a classe entre el 5 i el 15 % de la qualificació final.
2n. Treballs entre el 10 iel 20% de la qualificació final
a) Individuals.
b) En xicotet i gran grup.
3r. Material didàctic elaborat, practiques de laboratori, eixides de camp, utilització de les TIC, etc. ; entre el 10 i el 20 % de la qualificació final.
4t.- Prova escrita i/o oral entre el 40% i el 60% de la qualificació final.

Dilluns de 17: 00 a 17: 30 i de 19: 00 a 20: 00 h
Dimecres de 17: 00 a 17:30 i de 19: 00 a 20: 00

Avaluació formativa i sumativa
Ens permetra valorar els progresos de l'alumnat i el compliment dels objectius, amb la finalitat de establir possibles reorientacions en el procés d'ensenyament aprenentatge.

Es realitza al llarg de tot el curs acadèmic.
Instruments que s'empren per avaluar
1º.- Assistència i participació de cadascun dels estudiants en les tasques habituals de les classes (aula, laboratori, eixides, tutories,....)
2º.- Elaboració de materials, treballs (individual o col·lectivament), aquest poden ser lliurats o defensats i sotmesos a l'opinió de la classe o de la resta de professorat que imparteix la mateixa matèria.
3º.- Adquisició de competències establertes en la guía docent.
Avaluació final
Al finalitzar cada bloc es relitzaran proves escrites i/o orals programades i consensuades amb els alumnes del grup.

Tots els alumnes tenen dret a dues convocatories oficials per matrícula, que seran publicades en la web del centre
Convocatories i aclaracions
1a.- Qualsevol alumne/a que no empre els instruments d'avaluació d'abans tindrà dret a les dues convocatories en juny i juliol que estableix la Universitat de València.

2ª.- Els alumnes que empren i siguen qualificats amb els instruments acordats i consensuats i els interesse augmentar la nota de la seua qualificació es podran presentar a la 2º convocatoria.
Curs acadèmic 2013-2014
Curs acadèmic 2013 - 2014
septiembre
octubre
novembre
desembre
Introducció a la disciplina
La necessitat de promoure la cultura científica i la tecnología a l'escola, ens portarà a fer un breu recorregut per les característiques bàsiques de la ciència, la tecnologia i l'activitat científica i tecnològica, passant per allò que ens aproxima a la realitat del carrer, els mites sobre la naturalesa de la Ciència i la tecnología.
La biodiversitat
Començarem el nostre viatge a través de l'origen i la història evolutiva dels éssers vius, per aterrar en el primer nivell d'unitat de vida, la cèl·lula.
Caracteritzarem i classificarem els éssers vius del nostre planeta, per arribar a coneixer l'estructura, la dinàmica i els diferents tipus d'ecosistemes existents, i ajudats per la teoria de l'evolució entendrem les evidències d'aquesta.
El cos humà i la salut
Farem una ulladeta a l'anatomía i la fisiología de les funcions de nutrició, relació i reproducció, passant pel concepte de dalut i la promoció d'aquesta, des d'un punt de vista encaminat a previndre les malalties.
La sostenibilitat
Els problemes i reptes de la humanitat davant la sostenibilitat del nostre planeta, i el paper de la Ciència i la Tecnología en les mesures a adoptar per contribuir a aquesta.
Grups
2n L i K
Model fitxa
Exemple
Full transcript