Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Геохимийн судалгаа

No description
by

naraa yanjaa

on 24 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Геохимийн судалгаа

Геохимийн судалгаа
FONTS
Геохимийн судлах талбайг ерөнхийд нь:

Геохимийн судлах талбайг ерөнхийд нь:

Геохимийн судалгаа нь судлах зүйлийнхээ
онцлогоос хамаарч ерөнхий ба тусгай аргуудыг
хэрэглэнэ.
Ерөнхий аргад:
-Геохимийн зураглал
-Геохимийн хүчин зүйлийн шинжилгээ
-Геохимийн хамаарлын шинжилгээ
-Геохимийн үзүүлэлтийн харьцуулалт
-Математик-статистикийн
-Загварчлалын зэрэг орно.

Хийн бактерын битумын гидрохимийн шинжилгээнүүдээр тосжилт, хийжилт бүхий хурдас хуримтлал байгаа хэсгийг тодорхойлдог. Мөн эрлийн цооног өрөмдөхийн өмнө хийн картажийн судалгаагаар тосжилт хийжилтийн төлөв байдалд үнэлгээ өгдөг .
Геохимийн судалгаагаар нүүрсустөрөгчийн янз бүрийн шууд болон дам илрэлийг шинжилж судалдаг. Реогналь судалгааны үед геохимийн судалгааны аргыг геологи,геофизикийн судалгааны аргуудын хамт өргөн хэрэглэдэг.
Геохимийн бичил талбайд чулуулаг эрдсийн кристаллын тор, эрдэс органикийн цогц, хүдрийн биет зэрэг орох ба 1-2 элемент буюу геохимийн хос элементийн оршицоор тодорхойлогддог байна.

Геохимийн бичил талбайд
чулуулаг эрдсийн кристаллын
тор, эрдэс органикийн цогц,
хүдрийн биет зэрэг орох ба
1-2 элемент буюу
геохимийн хос элементийн
оршицоор тодорхойлогддог
байна.

Геохимийн бичил
Геохимийн мезо талбай нь
хөрсний үе, хөрс, орд газар,
эсвэл боржингийн үе
чулуулгийн үелэл зэрэг
тодорхой бүлэг элементийн хурамтлалаар тодорхойлогдох биетээр хязгаарлагдана.

М
езо
Харин геохимийн макро
талбай нь үндсэн төлвөөрөө бусдаас ялгарах, элементийн багц бүлгийн нэгдэл бөгөөд Дэлхийн мандлуудын эзлэх оронг энд хамруулна.

Макро
Геохимийн зураглал нь мезо, макро түвшний геохимийн талбайг судлахад хэрэглэгдэх үндсэн арга юм. Энэ аргыг хэрэглэгдэх онцлог, агуулгаар нь доорхи байдлаар ангилдаг. Үүнд:
-Геохимийн агаар-сансарын зураглал
-Геохимийн гадарга орчмын зураглал гэж ялгахаас гадна масштабаар нь том, дунд, бага гэж хуваана.

--
Геохимийн судалгааны зарчмууд
Геохимийн бүх шатны судалгаанд нийтлэг баримтлах зарчмууд бий. Энэ нь:
-Түүхийн зарчим
-Системийн зарчим
-Матрицын зарчим
-Адилтгалын зарчим
-Эквивалентын зарчим
-Бүслэг чанарын зарчим

Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript