Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Władcy Średniowiecznej Europy

No description
by

Nataniel Karkocha

on 2 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Władcy Średniowiecznej Europy

Władcy Średniowiecznej Europy

Królestwo Franków.
Chlodwig I
Król pierwszego katolickiego państwa, ochrzczony w 496r.
Współpracował z kościołem by zintegrować ludnośc swego kraju.
Pepin Krótki
Za jego sprawa zacieśniły się zwiazki pomiędzy Kościołem katolickim a państwem Frankijskim.
W 756r. wspomógł papieża
Stefana III w walkach z Longobardami, a na odebranych im ziemiach utworzone zostało
Państwo Kościelne
Karol Wielki
Syn Pepina Krótkiego. Dażył do zjednoczenia wszytkich terenów dawnego Imperium Rzymskiego
Ukoronowany w 800r. przez Leona III na cesarza. Był to ze strony papieża element polityczny, gdyż w ten sposób chciał pokazać, iż władza świecka jest zależna od władzy kościelnej.
Karol Łysy
część zachodnia kraju
Lotar
otrzymał koronę cesarka oraz centrum kraju
Ludwik Niemiecki
Część wschodnia kraju
W 843r. trzej bracia podpisali traktat w Verdun proklamację zgody gwarantującą ich współpracę i wzajemną pomoc.
Cesarstwo Uniwersalistyczne
Cesarstwo na zachodzie Europy odrodziło się za sprawą niemieckiego króla Ottona I. Monarcha ten wykorzystał kryzys polityczny na Półwyspie Apenińskim - na prośbę papieża zajął Rzym i zaprowadził tam pokój, ale w zamian zażądał korony cesarskiej. Otrzymał ją w 962r. Od tej pory każdemu władcy Niemiec przysługiwało prawo do koronacji cesarskiej oraz kontrolowania wyboru papieża, który przed objęciem tronu musiał przysiąc mu wierność
Otton I
Ideę uniwersalizmu cesarskiego wdrażali w życie następcy Ottona I: Otton II oraz Otton III. Ten ostatni dążył do utworzenia imperium obejmującego również Bizancjum. Najwyższa władza w tym państwie – zarówno duchowna, jak i świecka – miała należeć do cesarza. Za jego rządów papieżami zostawali jego zaufani ludzie.
Otton III
Cezaropapizm
Papocezaryzm
Cesarz miał władzę nad papieżem
Powszechna była symonia oraz nepotyzm
Świeccy władcy decydowali o tym, kto zajmuje
Wysokie urzędy duchowne

Papież miał władze nad cesarzem
Synod Rzymski 1075r.
Ekskomunika Henryka IV

W 1122r. Konflikt o inwestyturę zakończył się
konkordatem wormackim zawarym przez papieża Kaliksta II i cesarza Henryka V.
Monarcha rezygnował z możliwości mianowania dostojników duchownych
Koncepcja dwóch mieczy – Koncepcja Innocentego III, mówiąca, iż papież od Boga otrzymał dwa miecze symbolizujące władzę duchowną oraz świecką. Jeden z nich papież przekazał cesarzowi i w ten sposób uzależnił go od siebie. W takim razie i jeden i drugi miecz używane być musiały na rzecz Kościoła.
,,Król Cię dotyka, Bóg Cię uzdrawia"
Władza monarsza wywodzi się od Boga
Traktowany jako namiestnik Chrystusa
Monarcha, symbolizujący jedność państwa, ma chronić lud, gwarantować mu spokój i sprawiedliwość
Wierzono, że namaszczenie olejkiem świętym podczas koronacji powodowało, iż władca stawał się kimś więcej niż zwykły człowiek
Full transcript