Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Techniki naziemne, lotnicze i satelitarne w rozpoznawaniu osuwisk

Hydrotechnika XiV
by

Zbigniew Perski

on 27 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Techniki naziemne, lotnicze i satelitarne w rozpoznawaniu osuwisk

Monitorowanie Osuwisk Monitoring Wgłębny Monitoring powierzchniowy Rozpoznawanie osuwisk Polega na pomiarach dokonywanych w specjalnie odwierconych i oprzyrządowanych otworach wiertniczych.
Dokonuje się obserwacji odkształceń zachodzących na poszczególnych płaszczyznach poslizgu,
Monitoruje się poziom i ciśnienie wód podziemnych będących ważnym wskaźnikiem zmian zachodzących wewnątrz osuwiska. Służą określeniu deformacji zachodzących na powierzchni terenu.
Deformacje powierzchniowe są bezpośrednią przyczyną zniszczeń.
Bada się je metodami geodezyjnymi mierząc precyzyjnie przemieszczenia punktów pomiarowych.

Metody zdalne pozwalają mierzyć deformacje na całej powierzchni osuwiska. Prace inwentaryzacyjne
Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi
Karty rejestracyjne i dokumentacyjne
Ocena możliwości stabilizacji. Skaning laserowy Naziemny Lotniczy Satelitarna Interferometria Radarowa (InSAR) Satelitarna Interferometria Radarowa (InSAR) to metoda wykorzystująca wzajemne przesunięcia (różnice) fazy dwóch zobrazowań SAR samego obiektu. Baza geometryczna – różnica pozycji sensora pomiędzy obserwacjami
Baza czasowa – czas jaki upłynął pomiędzy wykonaniem obserwacji
Koherencja – współczynnik korelacji fazy obrazów SAR Określanie przemieszczeń poziomych 2006 r 02.07.2010 r Interferogramy - analiza przemieszczeń osuwiska w Kłodnem
DANE TERRASAR-X Przemieszczenia – jesień 2010 Maksymalne prędkości deformacji w okresie 06.10 – 19.11.2010:
0.8 mm/dobę - +0.6 mm/dobę

np.: w ciągu 22 dni (06 – 28.10) nastąpiło obniżenie górnej części o 25 mm Skaning laserowy opiera się na bardzo szybkim wyznaczeniu za pomocą pomiaru laserowego współrzędnych XYZ ogromnej liczby punktów.
Zbiór wynikowy, - tzw. "chmura punktów" umożliwia, po odpowiednim przetworzeniu, wygenerowanie trójwymiarowego modelu skanowanego obiektu. naziemne skanery laserowe VZ-1000 typ skanera: impulsowy, full waveform

zasięg: 1400 m

dokładność: ~ 5 mm

prędkość skanowania: do 122 000 pkt/sek LPM-321 typ skanera: impulsowy, full waveform

zasięg: 6000 m

dokładność: ~ 25 mm

prędkość skanowania: do 1 000 pkt/sek Fotogrametria
lotnicza Numeryczny Model Terenu
LPIS - 2004 r. Dane (ALS) Pomiary GNSS METODY Zagrożenie dla infrastruktury GPS GLONASS Poprawki w trybie RTK Łącznośc GSM Pozyskanie danych Wzajemna rejestracja skanów Filtracja roslinności Numeryczny Model Terenu (NMT) Osuwisko Łaski w Miedzybrodzu Bialskim rozmiary piksela: 20 x 20 cm Przetwarzanie danych naziemnego skaningu laserowego Integracja z GIS Monitoring deformacji Osuwisko KŁODNE DEM różnicowy:
TLS (2011) - ALS (2010) Satelitarna Interferometria Radarowa track 222
1 05-Mar-2003 -632 m
2 09-Apr-2003 381 m
3 01-Oct-2003 124 m
4 10-Dec-2003 -312 m
5 14-Jan-2004 439 m
6 11-Aug-2004 0 m
7 20-Oct-2004 637 m
8 02-Feb-2005 -57 m
9 13-Apr-2005 235 m
10 27-Jul-2005 592 m
11 09-Nov-2005 724 m
12 14-Dec-2005 357 m
13 18-Apr-2007 -54 m
14 23-May-2007 96 m
15 27-Jun-2007 130 m
Number of stable-phase pixels: 11798 track 143
1 03-Dec-2002 241 m
2 07-Jan-2003 -29 m
3 11-Feb-2003 991 m
4 05-Aug-2003 -37 m
5 14-Oct-2003 471 m
6 23-Dec-2003 -100 m
7 02-Mar-2004 209 m
8 11-May-2004 205 m
9 15-Jun-2004 -258 m
10 20-Jul-2004 0 m
11 24-Aug-2004 631 m
12 02-Nov-2004 -215 m
13 11-Jan-2005 -320 m
14 26-Apr-2005 -593 m
15 31-May-2005 264 m
Number of stable-phase pixels: 14250 OGRANICZENIA! WYNIKI - osuwisko Łaski Track 222 Track 143 OSUWISKO ŁASKI
w Miedzybrodziu Bialskim Metody moniroingu osuwiska
wycieczka terenowa
23 maja, godz. 14:00 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Techniki naziemne, lotnicze
i satelitarne w rozpoznawaniu osuwisk SYMPOZJUM OGÓLNOKRAJOWE „HYDROTECHNIKA XIV’2012”
Ustroń 22-24 maja 2012 r. Zbigniew Perski, Tomasz Wojciechowski, Antoni Wójcik 2011.02.02
2011.11.25
2012.03.07 Międzybrodzie-Łaski - porównanie
Full transcript