Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Instrukcja PREZI

Materiał edukacyjny dla wszystkich, którzy chcą opracowywać i zamieszczać prezentację w "chmurze".
by

Stanislaw Szulc

on 17 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Instrukcja PREZI

Zaloguj się do prezi.com
Rozpocznij tworzenie nowej prezentacji lub otwórz wcześniej stworzoną na tym koncie i kliknij Edit Prezi
(Edytuj prezentację)
.
Kliknij Insert
(Wstaw)
.
Wybierz Load File
(Załaduj plik)
.
Wyszukaj na dysku plik, który chcesz dodać do prezitacji, wybierz do myszą, a następnie kliknij Otwórz.
Wstawianie obiektów do prezitacji
Prezitacja jest tworzona i redagowana online
(w oknie przeglądarki WWW)
i tak też zwykle bywa odtwarzana.
W oknie głównym należy wybrać właściwą opcje.
Pokaz prezentacji
Zebra to narzędzie pojawiające się po kliknięciu na obiekt. Jest bardzo uniwersalnym pulpitem sterującym i pozwala dowolnie zmieniać parametry obiektu za pomocą przytrzymywania i przeciągania myszą.
Ustalanie położenia i rozmiaru obiektów(zebra)
Wstawianie nowego slajdu pomiędzy dwa istniejące:
Modyfikacje ścieżki pokazu.

Przejdź do trybu edycji prezitacji, klikając Edit Prezi
(Edytuj prezentację)
.
Kliknij + Add Frame
(Ramka)
.
Wybierz pożądany typ ramki.
Wstaw ją w wybranym miejscu prezitacji.
Wstawianie ramek slajdów

Usuwanie obiektów z prezitacji.
Ścieżka pokazu określa, które obiekty w jakiej kolejności, z jakim obrotem i w jakim zbliżeniu będą prezentowane w pokazie. Niektóre obiekty mogą nie pojawić się wcale, inne kilkakrotnie, w takich samych lub różnych zbliżeniach.
Ścieżka pokazu.
Prezi
Prezi.com to nowoczesne narzędzie do łatwego tworzenia prezentacji.
Pokaz przygotowywany za pomocą prezi nie opiera się na typowych seriach slajdów. Zamiast tego użytkownik zapełnia obiektami i blokami treści rodzaj wielkiej karty. Poruszanie się po niej ułatwia szereg animacji, dzięki czemu prezentacja jest o wiele ciekawsza od stworzonej w programach typu PowerPoint.

Wejdź na stronę prezi.com
Kliknij sign up now.
(Zrejestruj się)
Wybierz odpowiadającą Ci licencję (wersja Public-bezpłatna) i kliknij Get.
Wypełnij formularz(First name-
imię
, Last Name-
nazwisko
, Email, Password-
hasło.
Kliknij Register and Continue.
(Zarejestruj i kontynuuj)
Kliknij Start using Prezi now.
(Zacznij korzystać z prezi)
Zakładanie nowej prezentacji.
Zakładanie konta w Prezi.com
Zaloguj się do prezi.com
Kliknij New prezi.
(Nowa prezentacja)
Wybierz Templates (szablon swojej prezentacji) i potwierdź kliknięciem Choose.
Dodawanie slajdu (ramki)
W menu głównym kliknij widoczna strzałeczkę po prawej stronie narzędzia Frames & Arrows a następnie z rozwiniętej listy wybieramy odpowiedni obiekt. Nowy slajd ( ramka) pojawia się jednocześnie na powierzchni roboczej prezitacji oraz na ścieżce pokazu.
Usuwanie slajdu ze ścieżki prezitacji.
W menu Path po lewej stronie ekranu roboczego i w trybie Edit Path kliknij czerwony krzyżyk w rogu slajdu
(rys.)
Uwaga: slajd nie znika z prezitacji, jedynie ze ścieżki pokazu.
Operacje na szablonie prezitacji
Po wybraniu szablonu, można szablon zmodyfikować:
Wybierz z głównego menu Templates
Następnie Customizze Current Theme
Przechodząc prze trzy okna kreatora wybieramy odpowiednie dla nas parametry
Wybieranie czysty szablon
(Template/Blank)
Projektowanie szablonu
Projektowanie szablonu
Projektowanie własnego szablonu
Prezitacji można nadać predefiniowany motyw lub też utworzyć własny motyw przy użyciu kreatora.
Wybiramy Customize Curent Theme:
Ustalamy kolor tła (Background) lub obrazek tła ( 3D Background) i next
Ustalanie kolorów obiektów takich jak (okręgu, ramki i linii)
Edycja i formatowanie tekstu
Kliknij dwukrotnie w dowolnym miejscu obszaru prezentacji i wpisz lub wklej tekst.
Aby zmienić szerokość pola tekstowego- przytrzymaj myszą strzałki po prawej stronie obiektu tekstowego i przeciągnij obiekt w poziomie.
Aby wyrównać tekst- kliknij odpowiednio jedną z ikon:
Aby wypunktować tekst kliknij ikonę :
Zmiana wielkości czcionki oraz koloru jest również możliwa za pomocą:
Aby zmienić czcionkę kliknij jeden z trzech styli:
Zaloguj się do prezi.com
Otwórz wcześniej stworzoną prezitację i kliknij Edit Prezi
(Edytuj prezentację)
.
Zaznacz lub wybierz myszą obiekt(y), który(e) chcesz usunąć.
Wciśnij klawisz Delete lub kliknij znaczek kosza na rozwinietym pasku narzędzi, kiedyś zwanym zebrą.
Tworzenie ścieżki pokazu:
Otwórz prezitację.
Kliknij Path
(Ścieżka).
Kliknij Add
(Dodaj).
Klikaj myszą w obiekty aby je dodawać w takiej kolejności, w jakiej mają się pojawiać w prezitacji:
jeżeli dodasz do ścieżki obiekt, zostanie on pokazany w takiej skali, by się zmieścił na ekranie.
jeżeli chcesz pokazać na slajdzie fragment obiektu lub kilka obiektów jednocześnie- dodaj do ścieżki ramkę, która obejmuje pożądany obszar.
Chwyć myszą znak "+" na odcinku ścieżki między wybranymi slajdami.
Przeciągnij go myszą nad obiekt, który chcesz wstawić do prezitacji jako nowy slajd.
Upuść, kiedy pożądany obiekt się podświetli.
Usuwanie slajdu ze ścieżki pokazu:
Chwyć myszą węzeł slajdu.
Przeciągnij go poza okoliczne obiekty i upuść w miejscu, w którym żaden obiekt nie jest podświetlony.
Za pomocą zebry możesz:
redagować tekst i formatować obiekt(ołówek)
przenosić obiekt(łapka w środku)
obracać obiekt(pierścień w paski)
zmieniać wymiary obiektu(pierścień gładki)
usuwać obiekt(kosz)
Prezi.com
Projektowanie szablonu
Ustalanie koloru i rodzaju czcionki:
Title 1 (Tytuł)
Title 2 (Subtitle)
Body ( tekst)
Od niedawna można dodać dźwięk zarówno do całej prezintacji (
Add Background Music...
) jak i też do wybranej ramki (
Select Path Step Add Voice over
)

Więcej informacji na:
http://prezentacje.2edu.pl
/2012/09/polskie-czcionki-w-prezi.html
Polska czcionka
odtwarzanie bezpośrednio.
pobieranie na dysk lokalny.
zapisywanie i tworzenie kopii.
udostępnianie innym w tym i do edycji.
generowanie kodu html.
publikowanie i udostępnianie.
Prezentację wykonała
Katarzyna Rybacka kl. I mia
pod kierownictwem prof. Stanisława Szulca
Krasiniak 2013
Źródła:
Prezi-nietypowe prezentacje, DobreProgramy.pl (Dostępny: http://goo.gl/XGEH2 )
Coś więcej niż tylko zwykła prezentacja. EduNews.pl(Dostępny: http://goo.gl/IM1LB )
Prezi.com-inny wymiar prezentacji multimedialnych. PlatformyEdukacyjne.pl(Dostępny: http://goo.gl/EWTbf )
Full transcript