Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Эдийн засгийн өсөлт

No description
by

amgaa batbayar

on 17 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Эдийн засгийн өсөлт

Эдийн засгийн өсөлт,түүний бүтэц
МУ-ын ДНБ (2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр) 2007 онд 3324.6 тербум төгрөгт хүрч 2008 онд 3620.5 тербум төгрөгт хүрсэн байна. 2008 оны ЭЗӨ-г тооцоол.
Эдийн засгийн хөгжил
Эдийн засгийн хөгжил:Эдийн засгийн өсөлт+эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлтийг багтаана.
ЭЗӨ-д нөлөөлөх хүчин зүйлс
Эдийн засгийн өсөлтийн тухай ойлголт өгөх
Tүүний бүтцийн талаархи ойлголт
Эдийн засгийн өсөлт нь юу юунаас бүрдэх
Эдийн засгийн өсөлтийг юу юу тайлбарладаг
Графикаар үзүүлсэн баримтуудын талаар мэдлэг өгхөд оршино.
Удиртгал
Эдийн засгийн өсөлт:
Эдийн засгийн өсөлт нь улс орны хэмжээнд тодорхой хугацааны туршид үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдхүүн, үйлчилгээний өөрчлөлтөөр тодорхойлогдоно.

Эдийн засгийн өсөлтийг дараахь 2 үзүүлэлт гол тайлбарладаг
Бодит ДНБ өсөлт / Эдийн засгийн нийт чадавхийг харуулдаг
Нэг хүнд ноогдох ДНБ-ий өсөлтөөр /Улс орны иргэдийн амьдралын түвшинг харуулдаг/
Сайн чанарын их хэмжээний нөөцийг технологийн чадавхитай хослуулж байж л бодит үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж болдог.
ЭЗӨ-нд нөлөөлөх нийлүүлэлтийн талын хүчин зүйлс:
1. Байгалийн нөөцийн тоо, чанар
2. Хөдөлмөрийн нөөцийн тоо чанар
3. Үндсэн капиталын хэмжээ
4. Технологи
ЭЗӨ-нд нөлөөлөх нийлүүлэлтийн талын хүчин зүйлс:
1. Өсөж байгаа үйлдвэрлэлийн гарцыг бүрэн хэрэглэх боломжтой байх ёстой.
2. Нөөцийн үр ашигтай хуваарилалтыг хангах.
ЭЗ өсөлт нийгэмд сөрөг үр нөлөөг бий болгодог гэж зарим хүмүүс үздэг.
1. Байгаль орчны бохирдол.
2. Орлогын тэгш бус хуваарилалт
3. Технологын дэвшил, ажилгүйдэл.
4. Үнэт зүйлсийг хангаж чаддаггүй.
ЭЗ-ийг хамгаалдаг эдийн засагчдын хувьд:
1. Материаллаг баялгыг арвижуулах, амьдралын түвшинг дээшлүүлэх.
2. Эдийн засгийн өсөлтөөс татгалзвал, сонголт хийх шаардлага зайлшгүй гарна.
3. Ядуучууд-амьдрал сайжрах.
4. ЭЗ-ийн өсөлтөөс татгалзвал, сайн сайхан амьдрал бий болохгүй.
Анхаарах нь:
Ажилгүйдэл
Инфляци
Үйлдвэрлэл ба гадаад худалдаа
Хэрэглээ, хөрөнгө оруулалт
Нийт эрэлт болон нийлүүлэлт
Сангийн болон мөнгөний бодлого
Эдийн засгийн хөгжлийг бодит өсөлтөөр хэмждэг бөгөөд энэ нь инфляци буюу үнийн нөлөөллийг арилгасан, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний биет хэмжээний өөрчлөлт юм.Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ нэмэгдээгүй байхад зөвхөн үнэ өссөнөөс шалтгаалж бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хэмжээ өссөн байж болно. Энэ нь улс орны эдийн засгийн амдьралд гарч байгаа бодит өөрчлөлтийг харуулж чадахгүй. Иймээс эдийн засгийн бодит өсөлтийг зэрэгцүүлэх үнээр үнэлсэн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ)-ий өөрчлөлтөөр илэрхийлэгддэг.
Анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа :)
Багш шавийн барилдлага улам бэхжих болтугай :))
1Удиртгал
2.Онолын хэсэг
3. График үзүүлэлтүүд
4.Дүгнэлт
5.Хавсралт
Агуулга
Эдийн засгийн өсөлт гэж юу вэ?
Аливаа улс орны өмнө тулгардаг нэн чухал зорилт нь эдийн засгийн урт хугацааны өсөлт юм. Зах зээлийн өсөлт нь хэдхэн хувиар хэмжигдэх боловч үүний цаана ард түмний амьдарлийн түвшин асар их дээшилж байдаг. Богино хугацаад эдийн засгийн өсөлтийн 1-2%-н зөрүү тун ялихгүй зүйл шиг санагдаж байвч, урт хугацаанд эдгээр улсуудийн хүн амын амжиргааны түвшин эрс ялгаатай болж ирдэг. Жишээ нь: Японы эдийн засгийн асар өндөр байснаар, дэлхийн хоёрдугаар дайны үед буурай оронд тооцогдож байснаа өнөөдөр дэлхийн хамгийн баян улс болсон явдал юм. Эдийн засгийн өсөлтийг судласнаар урт хугацааны эдийн засгийн өсөлтийг хэрхэн хангах вэ? гэсэн асуултанд хариулах юм. үүний тулд эдийн засгийн өсөлтийн хэрхэн хэмжих, эдийн засгийн өсөлтөнд нөлөөлдөг хүчин зүйлүүд, эдийн засгийн өсөлтийн давуу, сул талуудыг нарийвчлан авч үзнэ.
Эдийн засгийн өсөлт түүнийг тодорхойлох загвар
1970 оны үед эдийн засгийн хөгжил сэтгэлгээний ойлголт нь нийгмийн болон хувь хүмүүсийн түвшинд нэлээд өөрчилөгдсөн энэ үеээс сэтгэгчид буурай хөгжилтэй орнууд гол анхаарлаа эдийн засгийн өсөлтөнд хандуулаад түүэний хор хохиролыг анхаарахгүй байна гэж шүүмжилсэн өөрөөр хэлбэл ядуу орон баян орон болохын төлөө тэмүүлэл нь зөвхөн эдийн засгийн өсөлтийг бий болгох ойлголт нь давтагдахад хүрсэн.


Т.Малтус, Д.Рикардо нар өсөлтийн хязгаарын талаар анхны үзэл баримтлалуудыг “ахиуц өсөлт гэнэ” гэсэн тодорхойлолтыг тодорхойлсон тэдний үзлээр аливаа нийгэмд хэсэгчилсэн тэнцвэрт байдлаас гадна ерөнхий тэнцвэрийг хангах ёстой гэж үзсэн. Харин ерөнхий тэнцвэр бий болох суурь нь хэсэгчилсэн тэнцвэрт байдал гэдгийг үгүйсгээгүй анхны анхны үзэл баримтлал нь өнөөг хүртэл боловсронгуй болж хөгжсөөр ирсэн. Үүнийг ерөнхий тэнцвэрийн аж байдлын онол гэж нэрлэдэг.
Эдийн засгийн өсөлтийн эсрэг чиглэсэн үндэслэлүүдийг дараах байдлаар боловсруулж тайлбарласан
1. Хүрээлэн байгаа орчны бохирдол
2. Эдийн засгийн өсөлт нь бүх асуудалыг шийдвэрлэж чаддаггүй
3. Ирээдүйдээ итгэх итгэлийг алдагдуулдаг
4. Эдийн засгийн өсөлт ба хүний үнэ цэний хамаарал
Технологийн оролцоо гэдэг нь 1 хүчин зүйлд ноогдох нийт үйлдвэрлэлийн өөрчлөлт. Анх энэ задаргааг баталж гаргасан эрдэмтэн Victor Elias (1940-1985) өсөлтийн хүчин зүйлд нөлөөлдөг олон хүчин зүйл үүний нэг нь орлогын хувиарлалт юм.
Хөгжлийн эдийн засагчид үзэхдээ тэгш бус байдал хэдий чинээ их байна ЭЗӨ тэр хэмжээгээр саардаг гэж үздэг өөрөөр хэлбэл улс орны хөгжилд хүрсэн гол хүч нь цөөхөн чинээлэг баячууд биш үнэмлэхүй олон болон масс байдаг гэж үздэг.
Дүгнэлт
Эдийн засгийн өсөлтөнд засгийн газрын хэмжээ сөргөөр нөлөөлж байна.
Эдийн засгийн өсөлт ихсэх тусам нийгмийн гишүүдийн сайн сайхан амьдралын суурь нөхцлийг бүрдүүлж өгдөг.
Эдийн засгийн өсөлт буурах нь тухайн улс орны амьдралын түвшин доошилно гэсэн үг.
Хавсралт
1. Б. Сувд, Б.Алтанцэцэг "Экономикс", 2000 он, Улаанбаатар хот
2. Б.Баярдаваа, Д.Гансүлд "Макро Экономикс" 2005 он, Улаанбаатар хот
3. Б.Баярдаваа "Эдийн засгийн онол" 2006 он, Улаанбаатар хот
4.Монгол банк
Full transcript