Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Състояние на потреблението днес

No description
by

Konstantin iliev

on 5 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Състояние на потреблението днес

- от 1960 до 1995 потреблението на суровини е нараснало 2,5 пъти, на метал 2,1 , на дървени продукти 2,3 и на пластмаса 5,6 пъти.
- САЩ използва най-много от световните реурси - 26 на сто нефт, 27 на сто природен газ, 25 на сто въглища.
- по отношение потребление на метали, САЩ, Канада, Япония и Западна Европа с 15 на сто световно население използват 61 на сто от годишното производство на алуминий, 60 на сто олово, 50 на сто мед и 49 на сто стомана.
Въведение

Безрасъдният ръст на потреблението през изминалото десетилетие и колебливите прогнози, които логично произтичат от него - предполага, че светът като цяло скоро ще се изправи пред трудна дилема.Ако равнището на потребление, на което днес се наслаждават няколкостотин милиона се проектира дори само върху половината от 9-те милиарда души, които ще населяват планетата през 2050 г., последиците за водите, въздуха, горите, климата, биологичното разнообразие и човешкото здраве ще бъдат твърде тежки.
Потреблението в числа
Потребителска класа
Класа на потребителите наричаме хора, които имат приходи над 7000 $ като паритет на покупателна сила, което е около официалния праг на бедност в Западна Европа.В самата глобална класа на потребителите различията по отношение на богатство са твърде големи, но членовете и обикновено имат телевизори, телефони и Интернет.Тази глобална потребителска класа наброява около 1,7 млрд. души което е 1/4 от населението на света.
2. Дали нашет потребление е балансирано икономически, социално и екологично ?
Изчисления на калифорнийска група група показват, че на земята има 1.9 хектара биологично продуктивна площ на човек от населението за осигуряване на ресурси и за поемане на отпадъците.Но екологичните потребности на световната икономика са толкова големи, че сега човек разполага средно 2,3 хектара продуктивна земя.Анализът показва, че общото равнище на потребление е надхвърлило екологичния капацитет на планетата в края на 70-те години
В обществата на масовото потребление законите и икономическите стимули често поощряват хората да нарушават ключови икономически, екологични и социални прагове.Има редица начини потребителският избор да се хармонизира със социалните и екологичните нужди - от приемане на задължителни равнища на рециклиране до законодателство за "обратно приемане" на продукти, което държи производителите отговорни за изделията и отпадъците, които създават.
3. Имат ли потребителите истински избор, който им позволява да задоволяват своите нужди ?
Потребителите не винаги намират това, от което се нуждаят.Да вземем например транспорта - безопасният и удобен достъп до пет възможност - ходене пеша, с велосипед, с масов транспорт, обществени автомобили и частни коли - може да предложи по-голям реален избор хората да отидат до където искат, отколкото изборът от 100 модела в автосалоните.И там, където има реален избор, най-желаният избор може да не е по джоба ни, както се случва в някои страни с ограничените храни.
Нова роля на потреблението ?
Четири основни въпроса.
1. Получава ли глобалната потребителска класа по-високо жизнено равнище с нарастването на потребление ?
Отделната личност, а също и политиците, могат да разгледат очевидния парадокс, че често качеството на живота се подобрява, когато са установени ясни граници на потреблението.Горите например могат да бъдат от неограничена полза за всички, ако се изсичат не по-бързо, отколкото се възстановяват.Действително основната предпоставка за икономиката на масовото потребление - че неограниченото потребление е приемливо, и дори желателно - е в рязко противоречие с природния свят и с учението за умереност, което е характерно за философите и религиозните лидери в редица културни и през цялата човешка история.

Състояние на потреблението днес
Средствата, изразходвани за стоки и услуги в домакинството през 2000г. възлизат на 20 трилиона долара, през 1960г. те са били 4.8 трилиона.Част от това увеличение се дължи на прираста на население, а дръгата част от растящото благосъстояние на много части в света.На живеещото население в Северна Америка и Западна Европа се пада 60 на 100 общи разходи за частно потребление, докато в Южна Азия и Африка, се падат по 3,2 на 100.
ООН предвижда, че до 2050 г световното население ще се увеличи с 41 на сто - до 8,9 млрд. Растящият брой на домакинските уреди и коли може да обезмисли икономията на енергия, постигната чрез технологични потребления. Дори например средният американец през 2050 г да яде с 20 на 100 по-малко месо, отколкото през 2000г., общото потребление на месо в САЩ през 2050г ще бъде с 5 млн. тона по-голямо заради прираста на населението.Въпреки че населението на САЩ расте с 3 млн. души годишно, а на Индия с близо 16 млн, увеличението в САЩ има по-голямо влияние върху околната среда.На тези 3 млн. се падат 15,7 млн. т. допълнителни емисии на въглерод в атмосферата в сравнение със само 4,9 млн тона на Индия.
брой на хората в потребителската класа (млн)
дял от населението на страната
страна
Сащ
Китай
Индия
Япония
Германия
Русия
Бразилия
Франция
Италия
Великобритания
242,5
239,8
121,9
120,7
76,3
61,3
57,8
53,1
52,8
50,4
84 %
19 %
12 %
95 %
92 %
43 %
33 %
89 %
91 %
86 %
Потребление на суровините
Проблеми в Рая
Глобални тенденции в природните ресурси и околната среда
1.Изкопаеми горива и атмосфера - през 2002 потреблението на въглища, нефт и горива е било 4,7 пъти повече от 1950г, а съдържанието на въглероден двуокис през 2002г е било с 18 на 100 по високо от 1960г.Учените свързват затоплянето през ХХ в. поради увеличаването на въглеродния двуокис и други газове садържащи топлина.
2.Разрушаване на екосистемите - крайбрежните блата, са загубени главно поради пресущаване или запълване за селскостопански земи.Близо половината от първичната горска покривка на земята също е загубена, а други 30 на 100 е разрушена .
3.Морско равнище- през ХХ в. морското равнище се е повишило с 10-20 см, средно с 1-2 мм. годишно, в резултат на топенето на континенталните ледове и разширяване на океаните поради климатичните промени.
4.Почва/Земя - около 10/20 на сто от обработваемите земи в света страдат от някаква форма на увреждане, а над 70 на сто пасища са увредени.
5.Риболов- през 1999г. общият улов на риба е бил 4,8 пъти по-голям в сравнение с 1950г.През последните 50 г. промишлените флотилии са изловили най-малко 90 на сто от големите океански хищници.
6.Вода- свръхизпомпването на подпочвените води е причинило спадане на водоносните пластове в ключови селскостопанси райони в Азия, Северна Африка .
4. Могат ли изобщо обществата да направят задоволяването на основните нужди свой приоритет ?
Физическото благосъстояние - в това число
достъп до здравословна храна, чиста вода, и хигиенни условия - е в основата на индивидуалните и обществените достижения.Пренебрегването на тази основа неизбежно щсе ограничи възможностите на мнозина да реализират личния си потенциал и способностите им да дадат значим принос за обществото.
Full transcript