Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Taal- en rekenbeleid

Presentatie 27 juni 2013
by

Rob Kneepkens

on 3 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Taal- en rekenbeleid

Taal- en rekenbeleid
op Sg. St. Ursula (locatie Heythuysen)

Inhoud presentatie:
Waarom taal-en rekenbeleid?
- Over F-niveaus en het examen...

Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan?
- Cito-toets: wat ging goed / wat kan beter?
- Uitleg gegevens Cito

Wat staat voor volgend jaar op de planning?
- Nederlands & rekenen / wiskunde
Taal
inzet taalcoaches
Rekenen
Waarom taal-en rekenbeleid?
Taal- en rekenvaardigheden van leerlingen beïnvloeden de prestaties in alle andere vakken.

Nederlandse leerlingen presteren minder goed op onderdelen van deze basisvaardigheden dan voorheen.

Vandaar de referentiekaders als houvast.


Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan?
Cito 0-1-2-3-meting
• 0-meting: bepalen beginniveau leerling
• 1-2-3-meting: meten niveau en voortgang
Per leerjaar 2 versies: BB-toets en KGT-toets
0-meting: a.h.v. Cito-score basisschool (524)
1-meting: a.h.v. Cito-score basisschool (524)
2-meting: a.h.v. voorlopige studieadvies
3-meting: a.h.v. klassenindeling

(Uiteindelijke) doel Cito-toets:

- informeren leerlingen -

- informeren ouders -

- informeren mentoren -

- analyse door vakdocenten -

- aanpak op maat -

Wat kan beter?
Invullen antwoordblad in mentorklas vaak erg slordig.

Zwakke leerlingen worden overvraagd.

Zware belasting, m.n. voor dyslectici.

Materiaal per week bij voorkeur verdelen per dag.

Vooruitwerken leerlingen werkt ‘afraffelen’ in de hand.

Uitkomst Cito-toets niet voor iedereen duidelijk.

Adaptief toetsen wenselijk: aangepast aan niveau.

Instructie vanuit mentor kan beter.

Het probleem
Wat ging goed?

Organisatie.

Informeren leerlingen, ouders en collega's.

Nagenoeg alle leerlingen tijdig klaar.

Gelijktijdig toetsen betekent rust in de school.

Leermoment 0-toets (oktober):
Antwoordbladen voorafgaand aan de toets tijdens de mentorles in laten vullen.


Referentiekader?
1F
2F
3F
Uitstroom PO
Uitstroom VMBO
MBO niveau 1,2 en 3
MBO niveau 4
HAVO
VWO
Meer info op www.taalenrekenen.nl
Uitslagregels
Cito niveau-rapportage
Onderbouw
- één rekenles per week voor alle klassen.

- leerjaar 1 rekenlessen bij één docent is wenselijk.

-opsporen hiaten, bijspijkeren en onderhouden mbv "de wereld in getallen."

-differentiëren binnen gezamenlijk onderwerp met behulp van de werkboeken bij de methode.

-aanbieden redactiesommen om te wennen aan de vraagstelling.
Bovenbouw
-onderhouden en bijspijkeren van de rekenvaardigheden.

-contextgebonden sommen aanbieden ter voorbereiding op de rekentoets 2F en als afspiegeling van het dagelijks leven.

test 2
Full transcript