Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kabanata 3: Metodolohiya ng Pananaliksik

Fil 11-11 TH 12-3
by

Carlo Toquero

on 17 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kabanata 3: Metodolohiya ng Pananaliksik

Kabanata 3: Metodolohiya ng Pananaliksik

Ipinaliliwanag sa bahaging ito ang detalye kung paano isinagawa ang pag-aaral tulad ng paglalarawan sa disenyong ginamit sa pananaliksik, mga kalahok, lugar na pinagdausan ng pananaliksik, instrumentong ginamit at kung paano ito ginamitan ng istatistikal na paglalapat.
Disenyo ng pananaliksik
Mga Pangunahing Disenyo ng Pananaliksik
Pagpili ng magiging kalahok sa pananaliksik
3.Silid-aklatan o laybrari
Mula sa mga aklatan, ang lahat ng mga kabatirang kailangan sa mga aklat, babasahin, peryodiko, magasin at iba pang sanggunian ay matatagpuan dito ng mananaliksik.
5.Talatanungan o Kwestyoner
nililinaw kung anong uri ng pananaliksik ang kasalukuyang pag-aaral.
1.Palarawang pananaliksik o deskritibo
Ang mga kaganapan sa pag-aaral na ginagamitan ng palarawang pananaliksik ay kinapapalooban ng pagtatala, paglalarawan, pagpapakahulugan, pagsusuri at paghahambing. Layunin ng ganitong disenyo na sisitematikong mailarawan ang sitwasyon at kundisyon nang makatotohanan at buong katiyakan. Ito ay binubuo ng obserbasyon, pagsasagawa ng sarbey, panayam, standardized tests at case studies.
Pangkasaysayang Pananaliksik o historikal
Ang pokus sa ganitong disenyo ay sa pag-aaral sa mga nakaraang pangyayari na iniuugnay sa pangkasalukuyan at panghinaharap na panahon. Layunin nitong maitama o maiayos ang mga pangyayari mula sa nakaraan patungo sa kasalukuya at sa hinaharap.
Pananaliksik Eksperimental
Ang disenyong ito ay tumutukoy sa kaugnayan ng sanhi at bunga ng isang baryabol.
Respondente
tinutukoy kung ilan, paano at bakit sila napili sa sarbey.
Probability
Non-Probability technique
Instrumento ng Pananaliksik
Inilalarawan ang paraang ginagamit ng pananaliksik sa pangangalap ng mga datos at impormasyon.
Iniisa-isa rin ang mga hakbang na kanyang ginawa at kung maaari kung paano at bakit niya ginawa ang bawat hakbang.
Pamamaraan ng Pangongolekta ng Datos
May limang pangunahing pamamaraan ng paglikom ng mga datos; ang pagpapasya sa kung anong pamamaraan ang gagamitin o pipiliin ay nararapat na ibatay sa suliranin at sa pagnanais ng mananaliksik na maging katiwa-tiwala at balido ang mga datos.
1.Pagmamasid o Obserbasyon
ang mga mananaliksik ay nagmamasid sa lugar ng kanyang pananaliksik. Ang pamamaraang ito ay maaaring gamitin sa mga imbestigasyong palarawan o eksperimental, ngunit hindi sa pag-aaral na pangkasaysayan.
2.Pakikipanayam o Interbyu
kawili-wili at kapanapanabik na gawain ng pagkuha ng mga impormasyon sa tulong pagtatanong sa mga tao o awtoridad na may kinalaman o may malaking maitutulong sa ginagawang pananaliksik.
Gabay sa mga mananaliksik ukol sa wastong pagpili ng taong iinterbyuhin.
ito ay ang taong may pinakamahusay na awtoridad sa larangang pinag-aaralan.
Nagtataglay siya ng malawak na kaalaman para sa paksa.
Siya’y dapat na mapagkakatiwalaan.
May sapat na panahon para sa interbyu.
4. Internet
Pinakamalaki at pinakamalawak na gamitin ng kompyuter network; pinag-uugnay nito ang milyung-milyong mga kompyuter sa buong mundo.
Ilang paraan ng pagkuha ng impormasyon mula sa internet.
Email-pagpapalitan ng sulat na hindi na ngangailangan ng selyo at hindi na kailangan pang maghintay ng ilang lingo para sa kasagutan nito.
Riserts at Balita- mga website o search engines sa pagkuha ng mga impormasyon o datos.
lipon ng mga naksaulat na tanong ukol sa isang paksa, inihanda at ipinasagot sa layuning makakuha ng mga sagot at opinion mula sa mga taong kalahok sa pananaliksik. Napakahalagang instrument sa pangangalap ng impormasyon.
Ang bawat talatanungan ay kinakailangang may kalakip na sulat, na magalang na humihingi ng kooperasyon mula sa respondent na magbigay ng tamang impormasyon ikatatagumpay ng pananaliksik.

Dalawang uri:
Bukas na talatanungan
binubuo lamang ng mga tiyak na katanungan.
Saradong talatanungan
kadalasang ginagamit dahil ang bawat tanong na nakasulat dito ay may kalakip na mga sagot na pagpipilian ng mga kalahok.
Ang isang talatanungan ay kinakailangang:
a. Maikli hangga’t maaari
e. Malinis at presentable
b. Naglalaman ng mahalagang paksa
d. Simple, at hindi maligoy at abot sa pang-unawa ng respondent
c. Tama ang pagkakabuo ng mga pangungusap
Tritment ng mga Datos
inilalarawan kung anong istatistikal na paraan ang ginamit upang ang mga numerikal na datos ay mailalarawan
Salamat sa pakikinig :D
Inihanda ni:
Carlo Dae Toquero
Fil 11-11
Full transcript