Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KULTURA MASOWA

No description
by

Sylwia Reguła

on 26 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KULTURA MASOWA

I. PODZIAŁ MEDIÓW
1. Ze względu na przepływ informacji:
ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
(mass media, media, publikatory)

– środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja, Internet, a w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat, kino.
II. PODZIAŁ MEDIÓW
2. Ze względu na dowolność interpretacji przekazu przez odbiorcę:

PLURALIZM
zakłada, że oprócz mediów państwowych muszą istnieć media prywatne. Poza tym w mediach powinny być reprezentowane różne opcje światopoglądowe

WADY KULTURY MASOWEJ
rzadko dotyka tematów poważnych i złożonych
częściej nastawiona jest na relaks, prostą i łatwą rozrywkę
jest silnie
skomercjalizowana -
ulega modzie i chęci zysku
nastawiona jest na ilość niż na jakość
miałkość i płytkość części produktów, manipulujących i „ogłupiających” społeczeństwo
KULTURA
jest to całokształt materialnego i duchownego dorobku ludzkości przekazywanego z pokolenia na pokolenie.

KULTURA MASOWA
(inaczej mówiąc popularna) to kultura właściwa współczesnym rozwiniętym społeczeństwom, które wyposażone są w różnego rodzaju media – bowiem to media są w głównej mierze nośnikiem i propagatorem kultury masowej.
TYPY KULTURY
Kultura symboliczna (duchowa)
– nie mająca zastosowania praktycznego
Kultura materialna
- obejmuje wytwory materialnej działalności człowieka
Kultura społeczna (normatywna)
– obejmuje zbiór norm i wzorców zachowań charakterystycznych dla danego społeczeństwa.
Kulturę elitarna
KULTURA MASOWA

Kultura alternatywna -
(jest wynikiem sprzeciwu wobec tradycji)

FUNKCJE SPEŁNIANE PRZEZ ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
a) Funkcja informacyjna
– polegająca na dostarczaniu informacji

b) Funkcja opiniotwórcza
– media mają ogromny wpływ na kształtowanie poglądów społeczeństwa

c) Funkcja kontrolna
– media są jedną z instytucji kontroli społecznej,

d) Rekreacyjna i edukacyjna
– polega na dostarczaniu społeczeństwu rozrywki i przekazywaniu treści edukacyjnych

e) Funkcja kulturotwórcza
- koncerty, teatr telewizji, programy edukacyjne.

niektóre produkty kultury masowej mają wyższą jakość, zbliżając się do kultury wysokiej
dostępność kultury masowej pozwala na uczestniczenie w niej osób, które w innych warunkach nie mogłyby z niej korzystać
kultura nawet nieco niższej jakości lepsza jest niż jej zupełny brak
jest stosunkowo tania dla odbiorcy, który ma ją w zasięgu ręki
STANDARYZACJA
jest to precyzyjne i stałe określenie parametrów danego instrumentu finansowego prowadzące do ujednolicenia produktów na rynku
NARODZINY KULTURY MASOWEJ
III. PODZIAŁ MEDIÓW
3. Ze względu na tempo dostarczania informacji:
Początki kultury masowej wiążą się z rewolucją przemysłową, w wyniku której powstała prasa drukarska umożliwiająca masowy druk gazet. Drugim etapem rozwoju kultury masowej było pojawienie się radia i telewizji. Trzeci etap łączy się zaś z pojawieniem się komputerów osobistych i Internetu oraz telefonii komórkowej.
Środki masowego przekazu to ważny element kultury masowej.
a)
Media tradycyjne
– komunikowanie społeczeństwa odbywa się w jednym kierunku od nadawcy do odbiorcy (film, książka, radio, telewizja)

b)
Media interaktywne
– możliwy jest przepływ informacji w przeciwnym kierunku (Internet, telewizja cyfrowa, smart TV)

a) Media gorące
tj. radio, prasa (przekazują jednoznaczne informacje, narzucają ich interpretację

b) Media zimne
tj. telewizja, Internet (przekazują wielokanałowy przekaz i tym samym pozostawiają dowolność interpretacji odbieranych informacji.)
a) Media wolnego kroku
(np. prasa, książka)

b) Media szybkiego kroku
(np. radio, telewizja)MEDIA
JAKO "CZWARTA WŁADZA"
Media ze względu na funkcję opiniotwórcze i kontrolne, które pozwalają wywierać znaczny wpływ na wydarzenia polityczne, są często nazywane „czwartą władzą”. W związku z tym niezwykle ważne jest, aby spełniały dwa podstawowe warunki, jakimi są
pluralizm
i
niezależność
.

W przeciwny razie pojawia się groźba manipulacji opinią publiczną.

NIEZALEŻNOŚĆ


Warunek niezależności jest bardzo trudny do zrealizowania, ponieważ media zwykle w mniejszym lub większym stopniu są uzależnione od władzy i reklamodawców.

jest nastawiona na masowego odbiorcę
jej głównym celem jest przyniesienie twórcy dochodu
wartości artystyczne mają tu drugorzędne znaczenie
nie porusza dogłębnych zagadnień
jest powszegnie dostępna
standaryzacja
homogenizacja
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY KULTURY MASOWEJ
HOMOGENIZACJA KULTURY
to zjawisko, które polega na wzajemnym upodobnianiu się poszczególnych kultur (wartości, obyczajów, mody, wytworów materialnych itp.) między sobą, stopniowym ujednolicaniu w skali regionu, a ostatnio nawet w skali całego świata.
ZALETY KULTURY MASOWEJ
PROBLEMY KULTURY MASOWEJ
NISKI POZIOM
Niski poziom treści kultury masowej wyjaśnia
koncepcja wspólnego mianownika
: aby treści kulturowe mogły być zrozumiałe dla wszystkich, muszą być one przedstawione w najprostszej formie, nie wyrafinowanej, przez co są tak dobierane, aby mogły dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Jeżeli różnice kulturowe między nimi są zbyt duże, koncepcja wspólnego mianownika zakłada, że będą jeszcze bardziej upraszczane.
KOMERCJALIZACJA
Pojęcie to odnosić się może również do innych dziedzin ludzkiej aktywności - komercjalizacja sztuki,
gdzie jej dzieła stają się przedmiotem handlu, a sam proces twórczy podporządkowany jest osiągnięciu zysku, często kosztem artystycznej niezależności i jakości.
Z tego powodu komercjalizacja postrzegana bywa jako zjawisko negatywne.
KULTURA MASOWA, A KULTURA POPULARNA
Według badaczki Antoniny Kłoskowskiej termin „kultura popularna” obejmuje tylko te fragmenty przekazu kultury masowej, które są popularne wśród znacznej części odbiorców, tzn - podobają się jej bardziej niż reszta komunikatów.
Jeśli tak zdefiniowalibyśmy pojęcie popkultury, to jest ona częścią kultury masowej, zawiera się w niej. Łączy je prawie wszystko, dzieli natomiast tylko kryterium popularności danych treści – kultura popularna będzie miała wszystkie cechy kultury masowej, a dodatkowo będzie popularna wśród ludzi.
WYWORY KULTURY MASOWEJ W NASZYM OTOCZENIU
Portale społecznościowe, fora,gazety, filmy, reklamy, powieści, piosenki, gry komputerowe.
Wszystkie te czynniki tworzone są dla ludzi i przede wszystkim są one ogólnodostępne, czyli wszyscy mają do nich dostęp. Niestety niektóre zależą też od stanu materialnego.
KULTURA MASOWA
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁY:
UCZENNICE KLASY 1B
Alicja Baran
Sylwia Reguła
Full transcript