Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SERİ REAKSİYONLARIN GERÇEKLEŞTİĞİ KESİKLİ, KARIŞTIRILAN TANK

No description
by

Ilgin Karakoc

on 4 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SERİ REAKSİYONLARIN GERÇEKLEŞTİĞİ KESİKLİ, KARIŞTIRILAN TANK

SERi REAKSiYONLARIN GERÇEKLEŞTiĞi KESiKLi, KARIŞTIRILAN TANK TiPi VE PiSTON AKIŞLI REAKTÖRLERDE ZAMAN, DEBi, HACiM VE UZUNLUK DEĞiŞKENLERiNiN OPTiMiZASYONU
Reaktör Nedir?
Reaktör arzu edilen kimyasal reaksiyonların gerçekleştirildigi ekipmanların genel adıdır. içlerinde meydana gelen reaksiyonların tipine göre çeşitli adlar alır.
Kimyasal Reaktör Çeşitleri
Kesikli Reaktörler
Kesikli Reaktörler
Reaksiyona girecek bileşenler reaksiyon başlangıcında reaktöre beslenir. Reaksiyon süresince reaktöre tekrar bir besleme yapılmaz ve ürün çıkışı gerçekleşmez. Reaksiyon belli bir süre sonra sona erdirilir ve ürünler ile reaksiyona giren bileşenlerin kalanları reaktörden alınır. Bu şekilde çalışan reaktör sistemine kesikli reaktör adı verilir.
Hazırlayanlar
Savaş OGUZ 150609008
Emel Ilgın KARAKOÇ 150610040

Polimerizasyon Reaktörü
Nükleer Reaktör
Sürekli Reaktörler
Tam Karıştırmalı Kesikli Reaktörler(BATCH)
Çok iyi Karıştırılan Tank Reaktör (CSTR)
ideal Piston Akışlı Reaktörler (IPAR)
Dolgulu Yatak Reaktörleri(Packed Bed)
Avantajları;

Kolay kurulum
Düşük maliyetler
Rahat operasyon şartlar
ı

Dezavantajları;

Uzun doldurma,boşaltma, temizleme ve yeniden doldurma süresi
Zor kalite kontrol
Yüksek iş gücü
Yüksek çalışma maliyeti
Çok iyi Kariştirilan Tank Reaktör (CSTR)
Sürekli karıştırmalı tank reaktörleri, malzemenin sisteme rahatça girip çıkabildigi, kararlı halde çalışan ve reaktör içinde koşulların değişmediği açık sistemlerdir. Reaktanlar sürekli olarak reaktöre beslenirken ürünler sürekli olarak reaktörden alınır.
Avantajları;

iyi karıştırma
sıcaklık kontrolü
kolay bakım
düşük işletme maliyeti
Dezavantajları;

Birim hacim başına düşük dönüşüm oranı

Kullanıldıgı Bazı Sektörler;

Çalkalama gerektiren durumlarda
Farklı konsantrasyon akışlarında kullanılacak olan seri konfigürasyonlarda

Ideal Piston Akışlı Reaktörler (IPAR)
Silindir şeklinde ve CSTR gibi kararlı halde çalışan bir reaktördür ve genellikle gaz fazı reaksiyonlarında kullanılır. Modellemede konsantrasyonun reaktör boyunca eksen yönünde sürekli olarak degiştigi kabul edilir.
Avantajları

Birim hacim başına yüksek dönüşüm oranı
Düşük maliyet
iyi ısı transferi saglama imkanı

Dezavantajları;

Zor sıcaklık kontrolü
Temizleme ve bakım masrafları daha azdır.
Yarıçap yönünde sıcaklık ve konsantrasyon dagılımı
Sıcaklık ve kompozisyon degişimleri nedeniyle zor kontrol

Kullanıldıgı Faz Çeşitleri;

Öncelikli olarak gaz fazları

Dolgulu Yatak Reaktörleri(Packed Bed)


Avantajları;

 Katalizörün birim kütlesi başına yüksek dönüşüm oranı
 Düşük işletme maliyeti
 Sürekli çalışma

Dezavantajları;

 istenmeyen termal degişimler
 Kötü sıcaklık kontrolü
 Kanal oluşumu
 Zor temizlik.

Kullanıldıgı Faz Çeşitleri;

 Gaz fazı/katı katalizör
 Gaz-katı faz

Kullanıldıgı Bazı Sektörler;

 Şeker fabrikalarında şekerlerin işlemden sonra kurutulması
 Gıdaların kurutulması
 Yaş agacın işlem görmeden önce içindeki suyun dışarı alınması
 Çay kurutması
 Yakma; kömürün yakılması

Optimizasyon Nedir?
En basit anlamı ile optimizasyon eldeki kısıtlı kaynakları en optimum biçimde kullanmak olarak tanmlanabilir. Matematiksel olarak ifade etmek gerekirse optimizasyon kısaca bir fonksiyonun minimize veya maksimize edilmesi olarak tanımlanabilir. Optimizasyon, bir sistemde varolan kaynakların (işgücü, zaman, kapital, süreçler, hammaddeler, kapasite, ekipman gibi) en verimli şekilde kullanılarak belirli amaçlara (maliyet minimizasyonu, kar maksimizasyonu, kapasite kullanımının maksimizasyonu ve verimliligin maksimizasyonu gibi) ulaşmayı saglayan bir teknoloji olarak tanımlanmaktadır
Degişen teknolojiler
Sınırlı kaynaklar
Artan rekabet
Karmaşık hale gelen sistemler
Modelleme:
Büyük kapsamlı bir sistemin tüm özelliklerini yansıtacak daha küçük boyutlardaki yapılardır. Optimizasyonda modelleme gerçek yaşamda karşılaşılan problemlerin matematiksel olarak ifade edilmesidir.

Çözümleme:
Kurulan matematiksel modeli saglayan en iyi çözümün elde edilmesidir.
Neden Optimizasyon?
Çünkü optimizasyon ''En iyileme'' anlamına gelir ve her zaman hedeflenen bir sonuçtur.
Optimizasyon Uygulama Alanları
Mühendislik
Işletme ve Ekonomi
Askeri modeller
Tarım
Tıp ve Ilaç sektörü
Spor
Faydaları
Karar verme sürecini hızlandırma
Karar kalitesini arttırma
Gerçek zamanlı çözüm
Ekonomik kazanç

Optimizasyonun Genel Tanımları
Amaç Fonksiyonu:
Optimize edilecek büyüklük (maksimum veya minimum)
Tasarım Degişkenleri:
Optimum degeri bulmak için, aldıkları degerleri degiştirilen parametreler
Kısıtlayıcılar:
Parametlerin değer alması üzerine konulan sınırlamalar

Optimizasyon problemini çözmek için takip edilecek adımlar

ADIM 1: Temel konfigürasyonun oluşturulması

ADIM 2: Tasarım değişkenlerinin tanımlanması

ADIM 3: Hedef fonksiyonun kurulması

ADIM 4: Kısıtlayıcı fonksiyonun tanımlanması

ADIM 5: Uygun optimizasyon metodunun seçilmesi ve uygulanması
Kimyasal Reaktörler Için Optimizasyon Parametreleri ve Sabitleri
KESiKLi REAKTÖRLER
Optimizasyon Degişkenleri

Bagımsız Degişkenler: Zaman
Bagımlı Degişkenler: Konsantrasyonlar

Optimizasyon Parametreleri

Hacim
Konsantrasyonların reaktöre girişte ki değerleri

Optimizasyon Sabitleri

Reaksiyonun ve ya reaksiyonların hız sabitleri

SÜREKLi REAKTÖRLER
Optimizasyon Degişkenleri;

Bagımsız Degişkenler: Reaktörde kalış süresi
Bagımlı Degişkenler: Konsantrasyonlar

Optimizasyon Parametreleri;

Hacim
Debi
Konsantrasyonların reaktöre girişteki degerleri

Optimizasyon Sabitleri;

Reaksiyonun ve ya reaksiyonların hız sabitleri

Tam Karıştırmalı Kesikli Reaktörlerde Seri Bir Reaksiyonda Ara Ürünün Optimizasyonu
Kullanıldıgı Faz Çeşitleri;

 Gaz Faz
 Sıvı Faz
 Katı-Sıvı Faz
Kullanıldıgı Bazı Sektörler
;

 Küçük ölçekli üretim
 Eczacılık
 Fermantasyon
Kullanıldıgı Faz Çeşitleri;

Sıvı Faz
Gaz-Sıvı Faz
Katı-Sıvı Faz
Kullanıldıgı Bazı Sektörler;

Hızlı gerçekleşen reaksiyonlar
Homojen reaksiyonlar
Heterojen reaksiyonlar
Sürekli reaksiyonlar
Yüksek sıcaklıklar

Sabit yatak reaktörleri olarakta kabul edilen dolgulu yataklı reaktörler, genellikle katalitik prosesler için kullanılır.
Çok Iyi Karıştırmalı Tank Tipi Reaktörlerde Seri Bir Reaksiyonda Ara Ürünün Optimizasyonu
ideal Piston Akışlı Reaktörlerde Seri Bir Reaksiyonda Ara Ürünün Optimizasyonu
TEŞEKKÜRLER...
Full transcript