Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentatie

No description
by

germaine rouwette

on 5 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentatie

Visie
Missie
Planetree
Merkwaarden

Merkwaarden
Topic

"Op weg naar toekomstbestendige en flexibele zorg 2.0"

Faciliteiten
Visie
Missie
Planetree
Functioneren, Ontwikkelen, Beoordelen
LEREN EN GROEIEN mbv de FOB-CYCLUS
Functioneringsgesprek
Wederkerigheid
Regie medewerker
Leidinggevende ondersteunt
Hoe staat medewerker er nu voor > Toekomstgericht
SMART beschrijven van gewenste resultaatgebieden

Ontwikkelgesprek
Beoordelingsgesprek
360 gr Feedback
Inhoud
Wat is stand van zaken en voortgang
Continue monitoren
Bijsturen
Tijdige interventie
kenmerken
Wederkerigheid
Regie medewerker
Faciliteiten

Plannen van afspraken
Uitnodigingen regelen
POP schrijven
Acties nav POP uitzetten en opvolgen

Regie medewerker
FOB-Cyclus
kapstok
Begrippen
Regie
Deelnemers
Faciliteiten
Tijdpad
Pilot

360 gr Feedback
Functioneringsgesprek
POP
Ontwikkelgesprek
Beoordelingsgesprek
Competentie (kern- en functie)
Functiepofiel
Visie Sevagram
Zorg met bezieling
Planetree / mensgerichte zorg
Merkenbeleid
Definitie
Het gesprek waarin afspraken worden gemaakt tussen de leidinggevende en de medewerker over te verwachten activiteiten, afspraken, gedrag en ontwikkeling van de medewerker voor de komende twee jaren.
Medewerker schrijft
een POP in concept

Het gesprek waarin de voortgang wordt besproken van de geformuleerde doelstellingen.

Definitie
Inhoud
Competenties
Functie-inhoud
loopbaan-ontwikkeling
Arbo en veiligheid
Ziekteverzuim en Vitaliteit
Faciliteiten
Kenmerken
Op basis van dit gesprek maakt de medewerker - na input leidinggevende - een definitieve POP.
SMART beschreven en digitaal ondertekend.
POP
Definitie
Het gesprek waarin de beoordeling door de beoordelaar/hierarchische leidinggevende met de medewerker wordt besproken;
Kenmerken
Agenda
Kapstok
Medewerker
Leidinggevende
Kritische gebruikersgroep
Ondernemingsraad
Management
Personeelsadviseurs
deelnemers
Eenrichtingsverkeer.
Nieuwe afspraken over toekomst maken.
Input voor nieuwe cyclische proces.


Begrippen
Wat is de FOB-Cyclus?
Een cyclisch proces
Motivatie-instrument voor medewerker om te leren en groeien
Instrument om organisatie cultuur te realiseren
3 maanden
9 maanden
Digitale ondersteuning
Scholing
Ondersteuning Personeelsadviseur
Faciliteiten
Pilot
Thuiszorg
Plataan
Reg/Elf/Piu/Hol
P&O
informatie verzamelen mbv digitale vragenlijst
zelf
2 x collegae
leidinggevende
3 maanden

Meetinstrument waarbij beelden over het functioneren van de medewerker worden verzameld.
Ahv competenties worden vaardigheden, kennis en gedrag geevalueerd door de medewerker zelf en door relevante anderen.
Definitie
Kenmerken
360 gr Feedback
Functioneringsgesprek
Ontwikkelgesprek
Beoordelingsgesprek
Medewerker schrijft een POP in concept
Kenmerken

Informatie verzamelen mbv een digitale vragenlijst
Medewerker zelf
Twee collegae
Leidinggevende
Later uitbreiden met klant-bewoner-familie
3 maanden

Definitie

Meetinstrument waarbij beelden over het functioneren van de medewerker worden verzameld.
A.h.v. competenties worden vaardigheden, kennis en gedrag geevalueerd door de medewerker zelf en door relevante anderen.
POP
Op basis van dit gesprek maakt de medewerker - na input leidinggevende - een definitieve POP.
SMART beschreven en digitaal ondertekend.
Definitie
Het gesprek waarin afspraken worden gemaakt tussen medewerker en leidinggevende over te verwachten activiteiten, afspraken, gedrag en ontwikkeling van de medewerker voor de komende twee jaren
Inhoud
Competenties
Functie-inhoud
Loopbaan-ontwikkeling
Arbo en Veiligheid
Ziekteverzuim en Vitaliteit
Faciliteiten
Kenmerken
Wederkerigheid
Regie medewerker
Leidinggevende ondersteunt
Hoe staat de medewerker er NU voor >
TOEKOMSTGERICHT
SMART beschrijven van resultaatgebieden

Definitie
Het gesprek waarin de voortgang wordt besproken van de geformuleerde doelstellingen
Inhoud
Wat is de stand van zaken en voortgang
Continue monitoring
Bijsturen
Tijdige interventie
Kenmerken
Wederkerigheid
Regie medewerker
Faciliteiten
Definitie
Het gesprek waarin de beoordeling door de beoordelaar/hierarchische leidinggevende met de medewerker wordt bsproken.
Kenmerken
Starten met 360 gr Feedback
Eenrichtingsverkeer
Leidinggevende vindt iets van de medewerker en spreekt dit uit
Cyclus is de basis van de beoordeling
Nieuwe afspraken voor de toekomst maken (twee richtingsverkeer)
Input voor nieuwe cyclus
Toekomst
Starten met pilot
2 jaar de tijd om de "B" verder vorm te geven
Ondernemingsraad en kritische gebruikersgroep hierbij betrekken
12 maanden
Functie
3 maanden
FOB
12 maanden
9 maanden
Beheersmatige aspecten
Ca 300 naar 150 functiebeschrijvingen
Overwegend taakgericht met veel details
Onderhoud
Herdefiniering van het functiehuis
Veranderende omgeving
Flexibiliteit
Generalistische beschrijvingen
Benoemen van resultaatgebieden

Voordeel
Onderhoud
functiehuis
Biedt meer r
egelruimte
- flexibiliteit
Binnen kaders zijn medewerkers meer in te zetten in hun
krachtveld
(takenmatrix)
Transparantie
tussen verschillende niveau's in een functiestraat

Nadeel
Abstractie
niveau
Individuele afspraken
apart vastleggen (FOB)
Twee begrippen:
kernfunctie en functienaam
Competenties
Informatie
Training on the job
Instructies
Ondersteuning
Helpdesk

Wil een
betrouwbare partner
zijn
Onderscheidt zich door
flexibele zorg
te bieden
Wil een
aantrekkelijke werkgever
zijn en biedt hiervoor
ontplooiingsmogelijkheden
aan medewerkers
Sevagram biedt zorg in kwaliteit van leven passend binnen de levensloop, aan een ieder met een vraag inzake zorg, welzijn en wonen.
Door
betrokken, geëngageerde en deskundige medewerkers.
Met als resultaat dat cliënten, medewerkers én vrijwilligers
zich thuis voelen en gezien worden
.
Middels
mensgerichte
zorg en er voor de ander zijn

Met aandacht voor:

Betere zorg
: met passie - juiste woorden en toon -
Helende omgeving
: nieuwe technologieen /vernieuwingen - sfeer - de ander zien als volwaardige partner -
Gezonde organisatie
: oprecht geinteresseerd in de ander - regie en regelruimte nemen - kostenbewust en resultaatgericht -
Stand van zaken
Straten - groeperen
zorgkolom
gasterie
staffuncties
automatisering
inkoop
administratieve functies
Leidinggevenden
projectleiders
5 Functiegebonden competenties
Stand van zaken
Zorgkolom niveau 2 t/m 5
Gasterie
Personeelsadviseurs
Gouden standaarden en/of Klankbordgroep
Waar willen we naar toe?
Wat willen we zijn?
Hoe doen we dat?
Wat zijn we?
Product
Proces
Procedures
Wat we zijn
Wat we doen

Intermenselijke relaties

Afspraken
Regels
Structuren
Rollen
Functiehuis
Competenties
Functioneren, Ontwikkelen, Beoordelen

3 Kerncompetenties
en
Hiermee maken we het verschil!
Wat is FOB Cyclus?
Cyclisch proces
Motivatie instrument voor medewerkers om te leren en groeien
Instrument om organisatie cultuur te realiseren
Regie medewerkers
Plannen van afspraken
Uitnodigingen regelen
POP schrijven
Acties nav POP uitzetten en opvolgen
Pilot
Plataan
Thuiuszorg
Molenpark
P&O
REG/HOL/EH/PIU
Duur = 3 maanden (januari - april)
Waar richt Pilot zich op?
360 gr Feedback, voorbereiding POP, Functioneringsgesprek, definitieve POP
Evaluatie op inhoud en proces gerelateerd ahv kernwaarden
Deelnemers
Medewerkers
Leidinggevende
Kritische gebruikersgroep
Manager
Personeelsadviseur
Full transcript