Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

6 Inl. Pedagogiek 1617

Opvoeding: tijd & cultuur
by

Naanana Blondé

on 22 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 6 Inl. Pedagogiek 1617

Inleiding Pedagogiek: college 6
Tijd en Cultuur
Natuurlijk handelen en
een relationeel proces
Cultureel bepaald!
Cultureel bepaald!
Cross cultureel onderzoek
Vragen?
Dank voor jullie aandacht :-)

College 5: Opvoedstress
Naanana Blonde
Pedagogiek vanuit sociologisch perspectief
Crosscultureel onderzoek
Opvoeding als tijd- en cultuurbepaald.
Stof van deze week:
Boek Beckers: Hoofdstuk 6 en 9
Artikel (aanvullend): Eldering
Sociologisch perspectief
De sociologie bestudeert de wisselwerking tussen samenleving en individu.
Als pedagoog is het belangrijk om rekening te houden met de sociale en culturele omstandigheden waarin het kind opgroeit.
College 6: Tijd en Cultuur
Opvoeden is: vanzelfsprekende omgang en inleiden in betekenissen (cultuur)
Opvoeden & culturen
Wat wordt bedoeld met de term POS?
a. Problemen op school
b. Positief opvoeden samen
c. Problematische opvoedingssituatie

De centra voor jeugd en gezin behoren tot de …………zorg.
a. Nulde lijn zorg (of basisvoorzieningen)
b. Eerstelijns zorg
c. Tweedelijns zorg

Verschillen in westerse en Chinese opvoedcultuur
Geografische plek: bepaalt hoe het kind zal opgroeien.
Primaire groep: gezinsleden zijn verbonden aan elkaar en groeien op binnen hetzelfde syteem, met dezelfde culturele normen en waarden.
Binnen de groep: sprake van verschillende rollen.

Wat is professioneel opvoeden/ handelen?
Wat als opvoeden niet vanzelf gaat?
Het balansmodel
Het nieuwe jeugdstelsel
Waar speelde jij het liefs?
Nature – nurture
Socialisatieproces binnen het gezin
Socialisatieproces buiten het gezin
Rolgedrag en rolconflict

Nature versus nurture
Gevoelens en gedragingen gevolg van de wisselwerking tussen:
- Biologische
- Psychische
- Sociaal-culturele processen
Socialisatieproces binnen het gezin
De primaire groep: gezinsleden vormen een systeem met normen en waarden.
“het gezin’’?: diversiteit gezinssamenstelling
Affectieve binding, relatief langdurige afhankelijkheid van het kind.
De geografische plek van geboorte (plaats in de kinderrij)
Gezinscultuur en maatschappelijke context.

Opvoeden in Zambia
<iframe width="1280" height="720" src="http://embed.vpro.nl/player/?id=POMS_VPRO_600018&profile=vpro&sharing=1" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen webkitallowfullscreen></iframe>
Welke cultuurbepaalde aspecten
spelen herken je daarin?
Hoeveel rollen vervul jij?
Wanneer heb je te maken met rolconflicten?
Westers --- niet westers
Individualistisch --- collectivistisch
Privacy < >samen delen
Gelijkwaardigheid < > hiërarchie
Kerngezin < > Extended family
Sociale dichtheid (soort/ aard vd contacten)
Activiteiten van kinderen: spelen en werken
Intern rolconflict:
Op grond van één sociale positie niet in staat om aan de verwachtingen van de omgeving en de eigen wensen op elkaar te stemmen.

Extern rolconflict:
Spanningsveld tussen de afstemming van meerdere posities en de daarbij behorende verschillende verwachtingen
Ontwikkelingsniche
Niche: plaats die een organisme inneemt in een ecosysteem)
Fysieke en sociale omgeving in het dagelijkse leven
Door cultuur bepaalde verzorgingsgewoonten en gebruiken
Psychologie van ouders e.a. verzorgers : culturele opvattingen
Onderscheid tussen: ideële dimensie en de materiële dimensie
Verzorgingsactiviteiten
Activiteiten die regelmatig worden herhaald,
zinvol zijn voor ouders en waarschijnlijk ook voor de kinderen.
‘speciale tijd’ Quality time
Ouder zijn succesvol in het handhaven van gebruiken en gewoontes die voor hen belangrijk zijn óók wanneer ze die niet bewust belangrijk vinden.
Opvoeden in de hedendaagse Westerse Maatschappij
Alles voor je kind.
VPRO-thema: Verwennen we onze kinderen teveel?
https://www.npo.nl/metropolis-opvoeding/09-06-2010/VPRO_1141718

Geschiedenis van de pedagogiek
Onstaansgeschiedenis van de pedagogiek:
17e eeuw: Empirisme en Rationalisme
Empirisme: waarneming boven theorie
Rationalisme: theorie boven waarneming-> Descartes-> kennis is de meest betrouwbare bron in de pedagogiek
18e eeuw: invloed vanuit de Verlichting: intellectuele stroming tot eind 19e eeuw. Rousseau: kind leert door zijn ervaringen.
19e eeuw: tegenbeweging: De Romantiek: interesse in verbeelding en fantasie. Friedrich Fröbel (gevoelsleven centraal)
Eind 19e eeuw: reformpedagogiek: in opstand tegen volksonderwijs->onderling verwante stromingen binnen het onderwijs.
1e helft 20e eeuw:
hoogleraren in de pedagogiek benoemd
invloed van pedagogische wetenschap op opvoedend en onderwijzend handelen in de praktijk-> zelfstandige wetenschap.

Bekende pedagogen: Langeveld: opvoeding vindt plaats in de omgang tussen kinderen en volwassenen, volwassenen voorbeeldfunctie.
Micha de Winter: opvoeden is een individueel en maatschappelijk belang. Ouders zijn belangrijk maar hebben steun van omgeving nodig.
Full transcript