Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ERUF – Gruppering och viktiga frågor!

No description
by

Paul Bogatir

on 22 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ERUF – Gruppering och viktiga frågor!

Kommunikationsinsatser
Revision/Administration
Strategi
Avslutsarbete
Intervjuer med alla intressenter och rapportskrivning
Avslutsarbete
Avslutsseminarier om information och erfarenhet från projektet och hur detta kan användas i klustrets fortsatta utveckling
Utvärdering och lärande
Sammanställa och dokumentera erfarenheter och resultat av projektet, ge exempel på viktiga områden som energieffektivisering och nya teknikområden som öppnats genom deltagande i projektet
Utvärdering av arbete
Uppföljning av genomförda aktiviteter och utfall mot uppsatta mål. Särskilt viktigt att utvärdera vilken typ av affärsdrivande verksamhet som HHK ska bedriva. Strategi för tre år framåt.
Utvärdering av projektet
Projektledaren utvärderar verksamheten med styrelsen och extern revisor
Start: 2018-09-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 95 000
Start: 2018-09-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 76 000
Start: 2018-09-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 150 000
Start: 2018-09-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 20 000
Internrevision 2018
Extern revisor genomför revision av verksamhetens arbete
Start: 2018-09-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 40 000
Uppföljning av projektet
Projektledaren sammanställer aktiviteter och utfall mot uppsatta mål
Start: 2018-09-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 60 000

Kommunikationsplan
Upprätta kommunikationsplan för att sprida resultat till externa intressenter i regionen
Start: 2018-09-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 50 000
Extern kommunikation
Planera och genomföra externa seminarier för intressenter i regionen, företag, kommuner och landsting och kluster
Start: 2018-09-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 60 000
Spridning av erfarenheter
Internt seminarium med medlemsföretagen
Start: 2018-09-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 80 000
Undersök intresset: Democenter
Fastställ behov och utnyttjande av gemensamt democenter. Underlag finns för att kunna etablera ett gemensamt democenter.
Start: 2018-09-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 130 000
Start: 2018-09-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 75 000
Projektledning
Att öka klusterledarens arbetstid från idag 20% till 100% så att mera tid avsätts till besök hos medlemsföretagen.
Start: 2016-03-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 156 000
Logotyper
Framtagning och användning av logotyper enligt EU-projekt. [Finns i HHK guidelines]
Start: 2016-03-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 30 000
Administration
Kostnad för köp av tjänst för administration
Start: 2016-03-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 55 000
Sprida strategi och förankra syftet med HHK
Kvartalsvisa möten med företagsledningarna för information om kommande aktiviteter. Förberedelse, presentationer samt efterarbete.
Start: 2016-03-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 115 000
Handlingsplan utvidgning
Hydraulikföretag erbjuds att delta, samverkansavtal med kluster och akademien. Leverantörer av komponenter kan antas som stödmedlemmar.
Start: 2016-03-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 145 000
Kompetens
Bättre miljö
Seminarier inom prioriterade områden på funktionalitet i hydraulsystem som miljö, energi och renlighet.
Start: 2016-03-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 25 000
Jämställdhet
Jämställdhetsplaner hos medlemmar och nya medlemmar. Teknikseminarier riktad mot flickor i gymnasieåldern årligen. Seminarier ordnas av FOV och Företagsutbildarna.
Start: 2016-03-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 284 000
Akademi
Examensarbeten
Varje medlemsföretag listar exjobbsförslag. Genomförda exjobb presenteras för medlemmarna för att ge exempel på hur resultat kan användas. Gemensamma förslag på exjobb inom nya områden.
Start: 2016-03-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 717 000
Forskningsprojekt
Fokus på kunskaps-/FoI-driven teknik och produktutveckling där det finns särskilda behov och intresse för utveckling av applicerbar kunskap, kompetens och teknik.
Start: 2016-03-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 490 000
Utvärdera tekniksamarbetet
Workshops för att gå igenom resultat.
Start: 2016-03-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 37 000
Demonstrator
IFS Grön hydraulik
Demonstratorprojekt syftar till att visa att teknik fungerar och att marknadsföra tekniklösningar
Start: 2016-03-01
Slut: 2017-12-31
Budget: 103 000
Utveckla Hydraulikens dag
Visa teknik och produkter för gymnasier och högskolor i regionen. Öppet hus för allmänheten hos medlemsföretagen. Föreläsningar för kunder och leverantörer till medlemsföretagen med gemensamma teman.
Start: 2016-10-01
Slut: 2018-10-31
Budget: 189 000
Research: Förstärkning av teknikområden
Intervjuer med företagen
Start: 2018-09-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 25 000
Konkretisera klustrets behov/medflyttare
Seminarier med medlemmar
Start: 2016-03-01
Slut: 2016-12-31
Budget: 40 000
Nationella/internationella utvecklingsprojekt
Söka kontakt med intressenter
Start: 2018-01-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 70 000
Utveckla företagen i entreprenörskap
Genomföra seminarier i entreprenörskap
Start: 2018-01-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 41 000
Långsiktig samverkan med akademien
Besöka tilltänkta samarbetspartners och skriva avtal om samarbete.
[Kräver kommunikationsinsats]
Start: 2018-01-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 200 000
Samarbeta i teknikprojekt
Prioritering av gemensamma projekt. Teknikmöten mellan medlemsföretagen. Samarbeten inom teknikområden. Resultat utvärderas och presenteras.
Start: 2016-03-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 190 000
Årliga teknikseminarier
Innovation & Energieffektivitet
Renhet i hydraulik & Tillståndskontroll
Tillverkning & Innovationsteknik
Start: 2016-03-01
Slut: 2018-12-31
Budget: 90 000
We create new businesses with innovation
We are the best recruiters of new talent in the region
We build stronger brands
We build a stronger local community
Our workforce is continuously learning or improving a skillset
We make better products and new products with R&D
Google employees can spend 20 percent of their time innovating. With HHK Incubator Heaven and Propell we can create the same culture of innovation and entrepreneurship in Hudiksvall! By forming technology groups aimed at interns and new employees we brand our members as technology leaders, we can create new innovation and make Hudiksvall to a hot place to work.

We create new businesses with innovation
We are the best recruiters of new talent in the region
We build stronger brands
HHK: Incubator Heaven
With a strong trainee program that opens the door to all member companies for our trainees, we can create a constant stream of new talent to our members. We define what talents we are looking for, what the program should offer and how we market Cluster 360°.

We are the best recruiters of new talent in the region
We build stronger brands
HHK: Cluster 360°

The Hydraulic Hackaton is part of Hydraulics Day and uses the tools of programming, electronics and hydraulics. We engage everyone from (local) kids to university students by challenging them to go wild and innovate (ages 9-15), to programming a Hiab crane (16-18 – especially girls), to solving real world challenges (LiTH–KTH–HiG)

We are the best recruiters of new talent in the region
We build a stronger local community
We build stronger brands

HHK: Hydraulic Hackaton

We communicate what HHK stands for, how HHK serves the community and we tell the world about our awesome members. HHK did its international debut at bauma 2016 together with five of our members. Now we can move on to e.g. Svenska Maskinmässan, Intermat and Elmia. We use social media to tell the story of Local Power. Global Strength. We tell the story locally and globally.

We build stronger brands

HHK: In Action

Tech Teams set up according to the needs of the member companies. A tech team consists of a small number of employees that map the needs of their respective member companies and form a cross-border work group to fill the knowledge-gaps or solve problems at hand. The groups are run by and supervised by their members. Coordinate with Företagsutbildarna and Propell. We make better products and new products with R&D We create new businesses with innovation Our workforce is continuously learning or improving a skillset
HHK: Map the Gap
Thanks to its members HHK is strong a proponent for change in our region. We can e.g. push for better health care, better schooling (we have!), environmentally friendly technology (we have!) and housing development A stronger community means better business. Local strength. Global Power in action! We build a stronger local community We build stronger brands
HHK: The Method

We have a strong history, amazing companies and products that we sell all over the world. You would imagine that young talent would be attracted by that tour of force, if only they could see the whole picture. HHK: Hall of Fame is the portal to everything that is great about our member companies. Here you’ll find new jobs, stories about our product and the way we innovate. HHK: Hall of Fame makes people desire Hudiksvall! We are the best recruiters of new talent in the region We build stronger brands
HHK: Hall of Fame
The future of the industry in Hudiksvall lies in adding value by adding knowledge. We need to create closer bonds with institutions of higher learning and we need to attract research students. We aim to have 8 master theses up and running by the end of 2018.

We make better products and new products with R&D
We create new businesses with innovation
We are the best recruiters of new talent in the region

HHK: Academia

Cleaner hydraulic systems is profitable for us and our customers. But it can also be turned into a business on its own! By creating a common standard for clean hydraulics we can brand the standard; much like KRAV, Dolby or mp3 does. We can then license access to the “HHK: Clean Hydraulics”-brand to outside companies and make a profit.

We make better products and new products with R&D
We create new businesses with innovation
Our workforce is continuously learning or improving a skillset

HHK: Clean Hydraulics AB

The HHK-story and the story about our members resonates through the region, through Sweden and across our borders. Together with a plan on how to attract new members and how to build strategic alliances with companies outside HHK we can grow our business network and create more business in our community. International cluster cooperation is part of the effort.

We build stronger brands
We build a stronger local community
We make better products and new products with R&D

HHK: Alliance
Mål enligt mission och vision
Huvudaktiviteter
Speca delaktiviteter
Sortera in och sedan se de mindre delaktiviteterna
Kan vara klokt att göra en annan struktur för göra det mer lättarbetat
Det vi har fattat beslut på är det ni har sagt att ni ska göra
Projektrelevant – lägger in nya aktiviteter, titta och godkänna och göra ett ändringsbeslut
Huvudaktiviteten – delbeskrivning
Får ihop till en huvudaktivitet: Kommunikation
Beskriva delarna, lägga in ett eget datum även om du sorterar in det annorlunda. Beskrivning. Avslutsseminarium – ett litet projekt. Självutvärdering, har du ett projekt 3-10 MKR extern utvärdering. Fyra sista månaderna avslutsarbete
Schablon på personalkostnad
Roadshow som en ny aktivitet
Gör en ny aktivitetsplan med nya datum

Kommentar:
Slutredovisingen bör ske då projektet är "över" (2019-01-01 till 2019-03-31).
Kommentar
Nästan alla aktiviteter som inbegriper kommunikation är förlagda till slutet av projektperioden. Vi behöver kommunicera brett och kontinuerligt för att skapa engagemang för våra åtgärder under projektets gång. Syftet med klustret bör förankras på golvet hos medlemmarna, i bolagsledningarna, hos medlemmarnas kunder, i andra kluster och internationellt varje dag! För att göra det måste vi kommunicera löpande för att bygga HHK. Därför bör vi låsa upp de datum vi har satt och använda resurser för att kommunicera under hela projektperioden (2016-05-01 till 2018-12-31). Enligt TVV finns inget krav på att avslutseminarierna kräver en särskild procent av budgeten.
2016
2018
2017
2019
Rådet från Tillväxtverket:
Gruppera aktiviteterna i större enheter för att göra det enklare att rapportera. Se nedan!
Hur ska jag tolka de pengar som är allokerade till respektive insats – är det en anvisning för hur mycket tid jag ska lägga eller är det en indikation på hur mycket övriga resurser vi har? Vissa aktiviteter har till exempel 0 kronor som kostnad.
Marknadsföring av HHK och medlemmarna var högst prioriterat av alla initiativ under omröstningen på våra strategidagar. Det finns inga pengar för marknadsföring i budgeten. Hur ska vi bygga HHK och skapa uppslutning när vi inte berättar om vad vi ska göra?
Med hjälp av vision, mission och värdegrund kan vi bygga varumärke och svara på frågan:
Varför finns HHK?
Vi behöver skapa material för att sprida det budskapet.
Med vision, den nya grafiska profilen och en tydlig internationell målgrupp (enligt ERUF) behöver vi också ta omtag på webben: Nya bilder och berättelser som engagerar och förklarar vilka vi är för alla våra målgrupper. Det kostar både pengar och tid!
Kan vi hantera projektförslag som SMP:s "HHK Roadtrip" utanför ERUF när min tid är uppbokad till 100 procent i projektet? Är det realistiskt att en person ska genomföra de ordinare aktiviteterna med tanke på den administration som följer med ERUF?
SMP vill erbjuda kunderna att också träffa OilQuick, Huddig, Gripen, Sunfab mm vid besök i Ilsbo. Målet är att bygga relationen genom att ge kunderna en "aha-upplevelse" kring all kompetens som finns inom HHK. HHK Roadtrip blir en gemensam tillgång med ett fast upplägg som alla medlemmar kan utnyttja. Vi kan också paketera, marknadsföra och sälja HHK Roadtrip till leverantörer och ÅF. Vid rekrytering kan vi använda det för att visa hur mycket en kandidat blir en del av genom att arbeta inom HHK/Hudiksvall.
HHK lockar kunder
Hur är pengarna fördelade inom kostnadsslaget evenemang?
Hur är kostnaden för administration beräknad?
Rekrytering är en viktig fråga för många medlemmar och även i beslutet. Men det saknas konkreta aktiviteter i projektet. Inom HHK finns förslag till initiativ.
Materialet behövs för att attrahera nya medlemmar (Iggesund!) och sprida vår vision till anställda, kunder, myndigheter och allmänhet. Om personalen vet var vi vill och är med oss från början så är halva slaget vunnet. Utan samsyn på golvet blir det svårt att genomföra de gemensamma (teknik)projekten och svårt att dela resultat och få effekt på arbetet.
Vi behöver kommunicera löpande!

För att vi ska kunna arbeta med breda projekt som bygger medlemmarnas affärer tror jag att det är viktigt att vi försöker skapa övergripande aktiviteter med breda tidsramar som ger oss större handlingsfrihet.

Extern revision är enligt uppgift inget krav från ERUF eftersom EU-medlen underskrider 3 MSEK
Hur hanterar vi praktiskt de medlemmar som inte är SME? Kan de till exempel välja att inte vara del av ett projekt i efterhand? Hur hanteras det i så fall i budgeten?
Förslag: 2016 05 01 – 2019 04 30
Förslag: 2016 05 01 – 2018 12 31
Förslag: 2016 05 01 – 2019 04 30
Förslag: 2016 05 01 – 2018 12 31
Förslag: 2016 05 01 – 2018 12 31
Delmål1:
Utveckla klusterinitiativet till ett riktigt kluster som bidrar till lokal- och regional tillväxt genom att deltagande företags stärks och utvecklas.

Delmål2:
Utveckla samarbetsformer mellan medlemsföretagen, andra kluster inom regionen och akademin för att attrahera kompetens till regionen.

Delmål3:
Ta fram ett underlag för att etablera ett gemensamt democenter där företagens produkter och tjänster kan provas och visas för intressenter. Investering för själva uppförandet av democentret finansieras av separat projekt.


På gång
Vi behöver översätta och utveckla Bauma-materialet omgående för att sprida vårt budskap internt och externt på svenska. Dessutom måste vi addera delarna från vår visions-workshop. De delarna måste även ingå i vår grafiska profil.
Avslutsarbete är en egen pott
Kan bara innefatta slutsummering, rapportskrivning
Hamnar för sig
Bara kostnader för sammanställning
Utvärdering
Resultat av projektet – sammantagen information
Konferens
Ge en presentation till kommunen eller aktörer i Hudiksvall
Åtskilt från
Begäran om omfördening av budget
Tidsförlängning av projektet för avslutsarbete
samt revidering av aktivitetsplan
Orsak till begäran om ändringsbeslut:
Beskriv i en inledande text att jag kom in som projektledare efter att det var fastställt i min profession har jag sett svårigheterna. Inte funktionellt enligt aktivitetsplanen, varken tidsmässigt eller strukturmässigt. För att hinna med avslutsarbete lägga till 4 månader
Cluster 360°
Ett traineeprogram vars syfte är att stärka banden till akademien och attrahera kompetens till HHK.
Start: 2016-03-01
Slut: 2018-12-31
Budget: X
Tre indikatorer
Full transcript