Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

El pla TAC de centre

Presentació i justificació de la importància del PLA TAC de centre. Elements per a la reflexió, fases i estructura.
by

Mireia Gasch

on 30 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of El pla TAC de centre

PLA TAC DE CENTRE L'educació ha de proporcionar:
Instruments i competències per aprendre a aprendre
Competència digital
Professorat factor clau
Objectiu: No quedar-se en la mera utilització de les TIC, sino aplicar-les a l'aprenentage i el coneixement TAC Ha 'establir unes directius clares
per assegurar la competència digital de l'alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica

Ha de ser compatible i coherent amb el projecte educatiu de centre EL PLA TAC COM adoptar les tecnologies de la informació
i la comunicació a l'escola per tal que estiguin
al servei de l'aprenentatge i el coneixement? Profundes transformacions:
Socials
Econòmiques
Tecnològiques L'EIX CENTRAL DE LA REFLEXIÓ Aixó comporta:
Rols diferents del professorat
Canvis significatius en l'organització i la metodologia L'objectiu últim:
Vessant educatiu
Què i com han 'aprendre els alumnes ITINERARI


EL PLA TAC haurà de ser una estratègia entesa com a itinerari que formula com es poden aconseguir els objectius estratègics:

Millorar els resultats educatius
Afavorir la cohesió social Usos de les TAC:


Més implantació quanta més planificació
És per això que cal planificar com utilitzarem les tecnologies per afavorir l'Aprenentatge i el Coneixement i avançar cap a una l'Escola Digital IMPLEMENTACIÓ DEL PLA TAC: un procés Procés d'innovació i gestió del canvi Afecta:
A tots els seus integrants
A aspectes de funcionament:
- Pedagògic
- Formatiu
- Organitzatiu
- Tecnològic Elaborar un PLA TAC requereix... Un impuls decidit per part de l'equip directiu
El consens del claustre del professorat
La complicitat de tota la comunitat educativa Serveis Educatius de Barcelona
Març 2012 Revisar amb el marc de referència Debat curricular Compartir i recollir el que es fa Establint nous objectius Revisant la planificació Avaluant actuacions dutes a terme Com
continuem? Recollir i descriure el que s’està fent Planificació del procés, com i quan (calendari,
instruments...) Definir els objectius generals del Pla TAC ( on volem anar, què pretenem millorar, canvis que volem introduir... Establir les línies prioritàries de treball en funció de la diagnosi On volem anar? Endreçarem coses que ja fem
Compartirem una visió de centre
Ajudarà a fer escola Ens hi posem? El pla TAC
de centre Serveis Educatius de Barcelona
Març 2012 Planificació de les tecnologies en el centre Pla Anual
. Xerrada dels mossos sobre Intenet i seguretat (adreçat a l’AMPA)
. Encarregar el disseny de la Web del centre a la Comissió Pla Estratègic
. Concretar els criteris de l’ús d’internet, tenint en compte aspectes de protecció de dades i drets autoria
. Millorar les comunicacions amb la comunitat educativa.... Pla TAC
. Els criteris bàsics de l’ús d’internet al centre són:
. Per part del professorat:utilitzar materials didàctics i pedagògics en relació el currículum, respectant els drets d’autoria

. Per part de l’alumnat:utilitzar l’accés només des de l’aula d’informàtica i de la biblioteca sota supervisió..... Què farem? (On anem?) Planificar Què fem? (On som?) Recollir On som: anàlisi de la situació actual Autodiagnosi com a punt de partida i recull d’usos de la tecnologia Per on
comencem? competència digital projectes i activitats en xarxa inclusió digital i les TAC drets d’imatge formació TAC/TIC del professorat web de centre podria funcionar millor ? convocatòries per email des de direcció wiki cicle mitjà blocs d'aula a infantil moodle a sisè coordinador/a TIC/TAC comissió TAC 6 pdi i 4 canons
de projecció 18 portàtils 45 ordinadors sobretaula Que fem a l’escola Modalitats de formació TAC:
Formació en el propi centre: Assessorament, seminaris específics, tallers...
Cursos presencials i semi-presencials
Cursos telemàtics
Seminaris TAC
Jornades tècniques
Actuacions de dinamització i sensibilització
Trobades pedagògiques, conferències, taules rodones... Formació permanent del professorat (II) El Departament d'Educació proveeix els centres amb diverses aplicacions comercials:
Interactius en CD-ROM, editors gràfics (KidPix, PSP, Gimp), editors musicals (MusicTime)...
Aposta pel programari lliure, especialment en les aplicacions bàsiques:
Suite ofimàtica
Eines d'internet
Editors gràfics, d'àudio, de vídeo, programari educatiu...
Desenvolupament d'aplicacions en línia cada vegada més potents: web 2.0
Projecte Linkat Programari (I) Cablat estructurat de tots els centres educatius públics de Catalunya
Instal·lació de 3 punts de xarxa a cada aula
Instal·lació elèctrica
Cobertura WIFI de tots els espais del centre, tot i que de baixa densitat
En alguns centres, desplegament addicional de la xarxa wifi “educat”, dissenyada per a entorns d'alta densitat de dispositius Projecte Heura Nucli de comunicacions
Router + (Servidor de comunicacions)
Servidor de centre
Directori d'usuaris + carpetes compartides + serveis...
Aules d'ordinadors
Concentrador, estacions de treball autònomes o terminals lleugers, impressora, escàner...
Equipament d'aula
Sistemes de projecció interactiva, Wi-Fi, ordinadors d'aula, carrets de portàtils
Equipaments específics per a secretaria, departaments, direcció, etc.
Serveis de plataforma
Entorn Virtual d'Aprenentatge, Intranet... Equipament informàtic estàndard (I) Infraestructura TIC dels centres docents
El catàleg d'equipaments TIC
Projecte Heura
Programari lliure i estàndards oberts - Projecte Linkat
Suport tècnic i formació permanent del professorat
Serveis en línia: portals xtec.cat, edu365.cat i edu3.cat
Eines d'autor i espais per a compartir: zonaClic, QV i Alexandria
Servei Àgora: El Moodle i la Intraweb dels centres
Projecte Merlí
Organització de les TIC als centres
Projecte EduCAT 2.0 Guió de la presentació Exposició >> Interacció
Instruccionisme >> Constructivisme
Informació >> Coneixement
Receptari de respostes >> Investigació
Generalització >> Personalització
Consumidors >> Ciutadans
Espectadors >> Autors i protagonistes

Fer el mateix de sempre amb eines diferents no introduirà cap millora substancial en els resultats. Molts canvis per davant Canvis en l'organització dels espais i els mitjans tecnològics
Objectiu: Tenir la tecnologia a l'abast quan la necessitem
Canvis en la manera de treballar a l'aula
La tecnologia en mans dels alumnes com a mitjà habitual de treball
Canvis en la manera de comunicar-nos i d'organitzar-nos com a equip docent L'escola 2.0 Les TIC estan canviant profundament el nostre entorn social, econòmic i cultural.
Noves maneres de treballar, crear, consumir, comunicar-nos, moure'ns, llegir, escriure, escoltar i fer música, expressar-nos...
Nus mitjans per a entendre i viure un món cada dia més ampli i complex
L'escola no pot treballar d'esquenes a aquesta realitat canviant L'escola 2.0 Serveis i continguts adreçats al professorat i als centres educatius
Més de 100.000 persones amb identificador d'accés i compte de correu electrònic
Identificadors específics per a centres docents
Infraestructura formada per diversos servidors i un potent sistema de bases de dades Portal XTEC La major part de les activitats de formació permanent s'emmarquen en els Plans de Formació de Zona (PFZ), elaborats pels Centres de Recursos Pedagògics (CRP)
Paper actiu dels Serveis Educatius Integrats: CRP, EAP, LIC, CREDA...
http://www.xtec.cat/formacio Formació permanent del professorat (I) Els centres públics disposen de diversos serveis de suport tècnic:
Servei d'Atenció a l'Usuari/ària (SAU)
Telèfon, correu electrònic, pàgines de suport
SAU de comunicacions
Manteniment preventiu in-situ
Visites regulars dels tècnics als centres
Tècnics residents
Manteniment correctiu
Resolució d'avaries
Servei de gestió remota
Especialment en els sistemes de comunicacions Suport tècnic Per què programari lliure a l'escola:
Perquè es fonamenta en valors ètics de col·laboració i participació democràtica
Perquè ens dóna llibertat i independència
Perquè és segur
Perquè el podem adaptar i traduir a la nostra llengua
Perquè el podem millorar
Perquè el podem donar als alumnes i instal·lar-lo on vulguem
Perquè facilita el manteniment i obre oportunitats de treball a empreses locals
Perquè és més econòmic Programari (III) Catàleg d'equipaments TIC
Ordinadors de sobretaula, portàtils i terminals lleugers
Impressores, escàners, concentradors, teclats MIDI...
Material audiovisual
Projectors i pissarres digitals
Dispositius per a educació especial
Els centres disposen d'una quantitat de “crèdits” en funció del nombre d'aules i dels projectes d'innovació i plans de millora en què participin
Catàlegs específics del projecte eduCAT 2.0 Equipaments TIC “a la carta” Objectiu: Fer arribar la disponibilitat de recursos TIC a totes les aules Kits “Internet a l'aula” Francesc Busquets
fbusquets@xtec.cat


Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el ConeixementMaig 2012 Serveis i recursos de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya per a l'escola 2.0 Servei públic d'allotjament d'entorns virtuals d'aprenentatge (Moodle) i d'intranets (Zikula) per als centres docents
Més de 1.600 centres i 300.000 usuaris
Comunitat d'administradors/es d'EVA i docents Àgora: Serveis Moodle i Intraweb Tots els centres disposen d'una zona web estàtica
Molts centres disposen també d'intranets i moodle
Servei Àgora: http://agora.xtec.cat Webs de centre, Intranets i Moodle Selecció de recursos classificats per àrees i nivells
Espais “Crea” i “Juga” amb la web 2.0
Portals específics:
Audiovisuals
XTEC Ràdio
Webquests
ZonaClic
Quaderns Virtuals
Literatura infantil i juvenil... Portal XTEC: Recursos Espai d'acompanyament i formació, basat en la xarxa social Ning
Grups de discussió per àrees curriculars, nivells educatius o temes d'interès
Espai per a compartir recursos, experiències, dubtes, solucions... i visions diferents de les TAC a l'escola.
http://educat.xtec.cat
(només per a usuaris XTEC) Xarxa docent eduCAT 2.0 Moltes activitats de formació utilitzen la plataforma Odissea, basada en Moodle
http://odissea.xtec.cat Formació permanent del professorat (III) Ateneu: Materials i recursos per a la formació
http://ateneu.xtec.cat Formació permanent del professorat (III) Projecte Linkat
Distribució de GNU/Linux orientada a l'àmbit educatiu
Biblioteca d'aplicacions i servei d'actualitzacions en línia
Portal Linkat
Suport tècnic als centres docents
Materials i activitats de formació del professorat
http://linkat.xtec.cat/ Programari (IV) La Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya proveeix de comunicacions de banda ampla a tots els centres públics Comunicacions Aules d'acollida
Aules de ciències
Aules de música
Biblioteques (punt edu) ... Equipaments específics Càmera de vídeo digital
Càmeres de fotografia
Equipaments avançats d'àudio digital
Kits XTEC Ràdio Infraestructures - Equipament audiovisual http://alexandria.xtec.cat
Portal Moodle que permet compartir materials educatius creats pel professorat:
Cursos Moodle
Glossaris
Qüestionaris
Objectes SCORM
Materials per a PDI Alexandria: Un espai per a compartir recursos Acord entre Google i el Departament d'Ensenyament que permet als usuaris XTEC fer un ús professional dels serveis de:
Correu electrònic
Calendari
Documents
Espais web
Grups de treball Aplicacions Google: “La meva XTEC” Aules d'acollida
Aules de ciències
Aules de música
Biblioteques (punt edu) ... Equipaments específics
Full transcript