Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Reklama komercyjna, polityczna i społeczna-

No description
by

Patrycja Dudek

on 22 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Reklama komercyjna, polityczna i społeczna-

Reklama komercyjna, polityczna i społeczna
Podstawowe funkcje reklamy
-
informacyjna
- reklama dostarcza faktów i informacji

-
emocjonalna
- reklama zmienia postawy i uczucia

-
perswazyjna
- reklama stymuluje lub kieruje pragnieniami
Podział reklam
Podsumowanie
Reklama
ETYMOLOGIA TERMINU -REKLAMA
Reklama
- od łac.
clamo, clamare
(krzyczeć, głośno wołać)
Adwertising
- od łac.
advertere

( zwrócenie, skierowanie uwagi na coś )
Co to jest reklama?
POJĘCIE REKLAMY
Reklama to „Oddziaływanie polegające na perswazji oraz na kształtowaniu opinii, gustów klienta, stosowane przez producenta i sprzedawcę w celu takiego poinformowania klienta o towarze czy usłudze, aby wzbudzić jego zainteresowanie i nakłonić do kupna.


„Reklama to rozpowszechnianie informacji o towarach,
ich zaletach ,wartościach, miejscach i możliwościach nabycia(chwalenie, zalecanie czegoś przez prasę, radio, telewizję i inne środki, np .: plakaty, napisy, ogłoszenia itp.) służące temu celowi”


Słownik języka polskiego


Słownik współczesnego języka polskiego


HISTORIA REKLAMY
Starożytność
3000 lat p.n.e
-
najstarsze ogłoszenie reklamowe

gliniana tabliczka informująca o usługach kupca handlującego olejkami (Babilonia)
Średniowiecze
1000 lat p.n.e
-

najstarszy znany szyld
terakotowa tablica przedstawiająca szereg szynek, oznaczająca sklep rzaźniczy (Pompeje )
reklama ustna
tzw. miejskie płaczki- ludzie zatrudniani przez kupców by wykrzykiwać ceny ich towarów
Przełom w rozwoju reklamy:
wynalezienie druku przez Gutenberga w 1445r.
1480r
.-
pierwsza wydrukowana reklama
- ulotka z przepisami, dotycząca wskazówek dla duchowieństwa na okres Wielkiej nocy, stworzona przez Williama Caxtona ( Anglia)
1482r
.
najstarszy zachowany plakat reklamowy
- zamówiony przez biskupa Paryża i obwieszczający o wystawieniu misterium na placu Notre Dame.

Od XVI do XIX wieku
1633r.
-
pierwsza gazeta ogłoszeniowa
(Francja)
1841r.
-
pierwsze agencje reklamowe
( główni producenci środków medycznych)
1893r.
w Stanach Zjednoczonych
po raz pierwszy wydano na reklamę 50 tys. dolarów
. W reklamie wzięła udział gwiazda wielkiego ekranu Elizabeth Taylor.
Wiek XX
1921r.
-
pierwsza reklama radiowa
( Petersburg)
1927r
.- pierwsza Polska reklama wyemitowana drogą radiową ( Poznań)
1941r
.-
pierwsza reklama telewizyjna
trwająca 10 sekund reklamowała zegarki firmy Bulova
1989r.
- pierwsza w Wolnej Polsce reklama telewizyjna przedstawiająca środek Prusakolep
Dzisiejsze czasy
-
najdroższa reklama telewizyjna
- reklama perfum Chanel No 5, w której wzięła udział Nicole Kidman. Jej budżet wyniósł 33mln $.
-
najdroższa reklama telewizyjna w Polsce
- spot lodów Koral, w którym wystąpiła modelka Joanna Krupa. Budżet wyniósł 150 tys. PLN
Język reklamy
- to inaczej komunikat językowy lub język sloganów
- komunikat reklamowy powinien być:
atrakcyjny
zrozumiały
prosty
łatwy do zapamiętania
zwięzły
- idealny komunikat:
przy pierwszym usłyszeniu
-dostarcza informacji
przy drugim
- czyni tą informację bardziej wiarygodną
przy kolejnym
- przypomina
Perswazja w reklamie


Perswazja
- jest to wywoływanie na odbiorcy określonych zachowań


Środki perswazji stosowane w reklamie:
stosowanie trybu rozkazującego
stosowanie form stopnia najwyższego przymiotników
odwoływanie się do samooceny
stosowanie rymów
zabawa słowem
Reklama w teorii komunikowania się
NADAWCA
Komunikat reklamowy
Kanał przekazu
ODBIORCA
kodowanie
zakłócenia,
nadmiarowość,
natłok reklam
Szum komunikacyjny
dekodowanie
Reklama to kod


łączący ze sobą w dowolnych konfiguracjach słowo, obraz i dźwięk,
oddziaływanie kodu można sprowadzić do czterech podstawowych pojęć :
-postrzeganie ,
- rozpoznawanie,
- zapamiętywanie
-wpływanie.

Warunkiem odbioru przekazywanego komunikatu jest percepcja.

Komunikat reklamowy musi zostać usłyszany, zobaczony i przeczytany.


-
reklama społeczna
: proces komunikacji perswazyjnej, którego głównym celem jest wywołanie społecznie pożądanych postaw lub zachowań, często odnosi się do wyższych celów np. akcji społecznej, kampanii

-
reklama komercyjna
: to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym, ma nakłonić potencjalnego odbiorcę do wyboru tego konkretnego produktu

-
reklama polityczna
: proces komunikacyjny dzięki któremu kandydat polityczny lub partia nabywa okazję aby przedstawić odbiorcom przekaz polityczny
REKLAMA SPOŁECZNA
Cechy charakterystyczne:

wywoływanie emocji
reklamowanie idei
finansowana ze środków publicznych, wsparcia organizacji
przekazywanie ważnych i wartościowych treści
język przekazu ( zwroty dopasowane do odbiorcy, metafory, przenośnie )
nakłania do przemyśleń
często wywołuje negatywne wrażenia i emocje w celu wzbudzenia strachu
REKLAMA KOMERCYJNA
Cechy charakterystyczne:

informowanie o produkcie
nastawienie na zyski
nakłanianie do zakupu
wyolbrzymienie cech reklamowych produktu
manipuluje odbiorcami
kreowanie sztucznej potrzeby posiadania
REKLAMA POLITYCZNA
Cechy charakterystyczne:

-przekonanie wyborców aby głosowali na kandydatów lub partie
- utrwala poglądy i przekonania wyborców
-prezentuje polityków, partie polityczne w sposób jasny, intrygujący, pobudzający ciekawość, czasem zabawny lub agresywny
-kanały komunikacyjne są dostosowane do zmieniających się celów na poszczególnych etapach kampanii
-metody oddziaływania na obywatela: manipulacja, perswazja, powtarzanie
Typy reklamy
politycznej
2) Środki przekazu:
-wizualna
: bazująca na przekazie poprzez obraz np. plakaty, ulotki
-audytywna
: emitowana w radiu
-audiowizualna
: wykorzystuje kino, filmy wideo, Internet oraz telewizję
Techniki persfazyjne stosowane w reklamie
Rola postaci
Rola kolorów

Rola zwierząt
Rola kompozycji
Rola postaci w reklamie
-
znana postać
:
powiązanie reklamy ze sławną postacią wpływa na lepsze, trwalsze zapamiętanie informacji

-
postać kojarzona przez nas jako pozytywna:
wpłynie na pozytywny odbiór reklamy

-
wiarygodność nadawcy
:
wywołuje akceptację przekazu

-
atrakcyjność nadawcy:
decyduje o akceptacji jego wpływu przez
odbiorcę ze względu na chęć identyfikacji odbiorcy z atrakcyjnym
nadawcą

-
płeć:

wpływa na postrzeganą przez konsumenta jakość produktu

-

dziecko:
wzbudza w odbiorcy szczególnie intensywne emocje,
kojarzona z niewinnością, prawdomównością

-
ekspert:

wysoka wiarygodność przekazu

Postać występująca w reklamie stanowi pewien kod niosący za sobą konkretną informację, bodziec do reakcji.
Rola zwierząt w reklamie
Symbolika
koń
- symbol odwagi i poczucia niezależności ( wykorzystywany w reklamach ubrań, dżinsów, papierosów)

bocian
- łączony z narodzinami, dziećmi, utożsamiany z rodzinnym krajobrazem ( wykorzystywany w reklamach z polskimi produktami)

pies
- symbol wierności i przyjaźni ( wykorzystywany w reklamach towarzystw ubezpieczeniowych)

kot
- symbol ciepła, delikatności, czułości, kobiecości, ale też niezależności, indywidualizmu ( wykorzystywany w reklamach samochodów oraz używek)

słoń
- symbol szczęścia

krowa
- symbol zdrowia i naturalności
Znaczenie kolorów w reklamie
-czerwony
przenosi teksty oraz obraz na pierwszy plan
dobrze podkreśla emocje wojny, siły, zagrożenia jak i pasji, pragnienia miłości
idealny dla nagłówków typu: okazja, tylko teraz
-pamarańczowy
określenie radości, fascynacji, determinacji
doskonale stymuluje apetyt
używany do reklam promujących jedzenie czy produktów skierowanych do młodzieży
-żółty
kolor słońca
połączony z radością, szczęściem, energią
wywołuje przyjemnie ciepłe uczucia
używany do promocji dziecięcych produktów lub ofert miłego spędzania czasu
-zielony
kolor natury
symbolizuje wzrost, harmonię, świeżość, płodność
określa bezpieczeństwo
używany do reklam podkreślających nieszkodliwość (środków medycznych) czy dotyczących naturalnego pochodzenia ( żywność)
-niebieski
kolor nieba i morza
barwny synonim stabilizacji
symbolizuje prawdę, lojalność, mądrość, wiarę oraz prawdę
najlepiej sprawdza się w promowaniu produktów lub usług związanych z wodą i czystością lub niebem i powietrzem
-czarny
kojarzony z elegancją, tajemniczością, lususem a takze ze złem i śmiercią
daje poczucie perspektywy oraz głębi
posiada moc wyszczuplającą
symbolizuje wysoki standard
używany do promowania samochodów
Rola kompozycji obrazu
kod wizualny jest bardziej sugestywny niz kod językowy- obrazy silniej przyciągają uwagę niż tekst
-
światło i cień
- wokół ważnych elementów, zwraca uwagę na to co najważniejsze, kieruje uwagę widza
-
tekst:
widoczny
nie ma zbyt długich wyrazów
nie ma zbyt wiele wersów
czytelna czcionka
- techniki wykorzystania postaci:
zbliżenie twarzy : powoduje większą koncentrację odbiorcy, skuteczniejsze zapamiętanie postaci
wyraz twarzy nadawcy: ludzie chcą mieć możliwość analizowania emocji by móc na tej podstawie rozkodować i ocenić wartość otrzymanych informacji
Reklama społeczna- dwa aspekty
Reklamy społeczne możemy podzielić ze względu na dwa aspekty


1) Treść:
Reklamy przedstawiające dany problem, zwiększając świadomość społeczną,
reklamy prowokujące do działania


2) Cel:
Reklamy wykorzystujące idee społeczne do promowania określonej marki,
reklamy "czysto" społeczne.
Różnice pomiędzy reklamą komercyjną a reklamą społeczną
Reklama komercyjna
Reklama społeczna
finansowana z budżetu prywatnego
reklamuje produkt
charakter przekazu:
zazwyczaj przyjemny
rodzaj korzyści:
bliska perspektywa korzyści obiecanych w reklamie
intencje przypisane nadawcy :
chęć zysku i próba oszukania
budżet:
większy
finansowana z budżetu prywatnego, bądz pomocy organizacji
kształtuje zachowania społeczeństwa
charakter przekazu:
często nieprzyjemny
rodzaj korzyści:
odroczona perspektywa i często trudna do wyobrażenia
intencje przypisane nadawcy:
chęć pomocy innym
budżet:
mniejszy
Ze względu na:
1) Treść:
-reklamy przedstawiające kandydata
-reklamy problemowe
:
dotyczą spraw określonych przez wcześniejsze badania sondażowe
-
reklamy negatywne
- atakują przeciwnika politycznego
Techniki wykorzystywane w reklamie politycznej
-Reklama przypominająca kandydata
celem przedstawienia kandydata jest jego rozpoznanie i zapamiętanie
ma wpłynąć na emocję wyborców i stworzyć z kandydatem pewną więź emocjonalną
zaleca się pokazanie kandydata wykonyjącego codzienne czynności
- Reklama zmieniająca wizerunek
przedstawinie kandydata w taki sposób, by ukryć jego wady, niedoskonałości np. kandydat postrzegany jako osoba starsza pokazana jest w reklamie jak uprawia sport
-Gadające głowy
kandydat mówi bezpośrednio do wyborcy patrząc w kamerę
tło: liczą się takie symbole i rekwizyty jak flaga narodowa , godło, zdjęcia rodziny
Przykład reklamy politycznej
Reklama społeczna -przykład
-język reklam jest
kodem
porozumiewania między nadawcą a odbiorcą

-reklamy trzeba analizować by moć je w pełni zrozumieć, zinterpretować

- aby komunikat reklamowy mógł dotrzeć do odbiorcy potrzebne są określone środki i sposoby przekazu tzw.
kanały

i
kody

- w języku reklam celem nadrzędnym jest
perswazja
czyli przekonanie i pozyskanie odbiorcy przekazu reklamowego
Wykonała:

Patrycja Dudek
MCiKE
Rok:2

Reklama komercyjna- przykłady


Pomysły na budowanie dramaturgii w reklamie
Kampania promująca
start kanału TNT w Belgii
Reklama Carlsberga
Reklama firmy LG
Spot i slogan reklamowy
Spot reklamowy
,inaczej komunikat reklamowy to krótki zazwyczaj nie przekraczający 30 sekund film reklamowy nadawany w telewizji w przerwach miedzy programami oraz podczas programów. Najczęściej w stacjach komercyjnych.


Slogan reklamowy
- to zwięzła, celna, wyrazista formuła słowna, skierowana do masowego odbiorcy, zazwyczaj anonimowa, odwołująca się przede wszystkim na emocji. Znaczenie i forma sloganu są podporządkowane jednemu celowi- wzbudzeniu potrzeby nabycia towaru lub skorzystania z usługi.
Przykłady polskich sloganów reklamowych:
CODZIENNIE NISKIE CENY - Biedronka
Slogan jest krótki i prosty i eksponuje najważniejsze cechy firmy. Uwidocznia, że codzienne zakupy to oszczędność pieniędzy. Stwierdzenie "niskie ceny" pozwala uniknąć słowa "tani", które kojarzy się z produktami marnej jakości.
Slogan opiera się na stopniowaniu cech w porządku rosnącym. Dwie pierwsze cechy określają jakie korzyści można osiągnąc z hipermarketem, a trzecia cecha to nazwa firmy, która jest dopełnieniem ciągu. Zastosowanie takiej formy sloganu powoduje w rezultacie zaskoczenie i akcentuje nazwę marki
DUŻO, TANIO, TESCO
Przykłady Kreatywnej ekspozycji reklamy
na ulicy
w windzie
na środkach transportu
Najważniejsze produkty
w marketingu politycznym
wizerunek partii
jej program polityczny
osoba lidera
Zakupem staje się głos oddawany przez wyborcę
Autoprezentacja Kandydata
-odopowiednio dobrany strój
-wystrój wnętrza, w jakim przebywa
-spotykanie się z odpowiednimi ludźmi
-dobór odpowiedniego słownictwa- mocne słowa, obcojęzyczne zwroty
-modulowanie barwy i natężenia głosu
-mimika twarzy
-gesty
-postawa ciała
Full transcript