Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AtestacijaiIII

No description
by

Jolanta Sadauskiene

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AtestacijaiIII

Jolanta Sadauskienė
Biologijos mokytoja Visagino “Verdenės”
gimnazija
1983-1988 m. mokiausi
Vilniaus universitete
Gamtos mokslų fakultete 1988 m. baigiau VU GF 1997-2007 m. dirbau Zarasų “Santarvės” vidurinėje mokykloje biologijos ir chemijos mokytoja Pedagoginis kelias: Nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. biologijos ir chemijos mokytoja Visagino “Verdenės” gimnazija II. UGDOMOSIOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS Praktinis „žaidimas“: KOKS YRA TAVO MOKYMOSI STILIUS? Iš trijų pateiktų variantų pasirinkti ir išsirinkti pagal Jus labiausiai tinkantį. Suskaičiavus kiekvienos spalvos variantus kiekvieno parašyti galutinį variantą.
Ar savo vaizduotėje matote
aiškius, detalius vaizdus?
Ar jūs mąstote garsais?
Ar jūsų vaizduose yra
judėjimo? Planuodama ugdymo turinį esu išsiaiškinusi mokinių mokymosi stilių 2009-2010m.m. mokiau pagal 2 pritaikytas ir 3 švietimo pagalbos programas.
2010-2011 m.m. mokiau pagal 2 pritaikytas ir 1 švietimo pagalbos programą , bei 1 savarankiško mokymosi programą
2011-2012 m.m. parengiau ir mokiau pagal 2 švietimo pagalbos ir 1 savarankiško mokymosi programą
2012-2013m.m. 6 mokiniams pritaikau programas, dar 2 ugdau pagal švietimo pagalbos programas Pritaikytas ir individualias programas rengiu, atsižvelgdama į specialistų rekomendacijas: 6.1.2. Apibūdinti, kaip veikiant insulinui ir gliukagonui reguliuojama gliukozės koncentracija kraujyje.
Susieti gliukozės koncentracijos reguliavimą kraujyje su kasos ir kepenų veikla bei kraujotaka. Mokėti (iš BP): 1.Naudosimės praėjusios pamokos medžiaga apie insulino ir gliukagono vaidmenį reguliuojant gliukozės koncentraciją kraujyje
2. Susiesime gliukozės koncentracijos reguliavimą kraujyje su kasos ir kepenų veikla bei kraujotaka. Uždavinys: Aiškius ir suprantamus mokiniui ir mokytojui mokymo ir mokymosi uždavinius susieju su mokinių veikla, rezultatais ir vertinimu. 2009-2010 m.m. pradėjome vesti integruotas biologijos ir informacinių technologijų pamokas 8-se klasėse 2009-2010 m.m. tobulinau bendrųjų kompetencijų ugdymą 5-8 klasėse; rengėme ir ugdėme mokinius pagal atnaujintas bendrąsias programas 5-10 klasėse; Ugdomosios veiklos tobulinimas: 6.1.3. Naudojantis cukraligės pavyzdžiu, kuomet sutrinka insulino gamyba organizme, išsiaiškinti šio sutrikimo priežastis ir pasekmes organizmui (regėjimui, širdies veiklai ar kt.).
4.Išsiaiškinsime dvi insulino gamybos sutrikimo priežastis

5.Nurodysime tris pasekmes organizmui Kaupiamasis:
Klasės darbas - atsakymai žodžiu –3 taškai
Namų darbų užduotis (lapuose) – 3 taškai
Sėkmės ! Vertinimas pamokoje 4. Lietuvoje saugomos gyvūnų rūšys –
skritulinė diagrama Mokinių veikla pamokoje( iš BP):
Atliksime praktinius bandymus, kurių metu nustatinėsime
aklosios dėmės vietą ir tirsime erdvinį matymą. 2010-2011 m.m. rengiau kompiuterines pateiktis pamokoms, šiuo metu didžiajai daliai temų turiu jas sukaupusi , o dabar - tobulinu, atsižvelgdama į konkrečią situaciją:
Pavyzdys: http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/lt/mo/laboratorija/,filter.106
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
http://mkp.emokykla.lt/zmogausbiologija/
http://mkp.emokykla.lt/zmogausbiologija2/00startas.swf
http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/ Ypač plačiai pradėjome naudoti internetines svetaines pamokose: kūrybiniai darbai biologijos ir gamtos pamokose: „Gyvenimas po gaubtu“, „Mikroorganizmai ir jų įvairovė“, „ Stebuklingi stuburiniai gyvūnai“ ir 2010-2011 m.m. įgyvendinome kūrybingumo prioritetą švietimo sistemoje: taikomi aktyvieji mokymo metodai (darbas grupėmis, projektiniai darbai ir kt.) Ugdymo procese šalia įprastinių metodų 2010 metais I klasės mokiniai – Rimvydas Šimulynas ir Dovilė Paškevičiūtė užėmė atitinkamai II ir III vietas, o II klasės mokinys Robertas Romanovskij – II vieta miesto ture;
2011 metais II klasės mokinys Rimvydas Šimulynas užėmė II vietą;
2012 metais 10 klasės mokinė Dovilė Šimkūnaitė ir 9 klasės mokinė Ieva Radzevičiūtė užėmė IV vietas. Dalyvavimas miesto biologijos olimpiadoje 2010 m. kovo mėn. vykusiame virtualiame Gamtos mokslų konkurse Elementum dalyvavę 5-8 klasių mokiniai surinko nuo min – 28 iki 71 balo(Max – 100); Konkursai: 2012 metais grupė 5-9 klasių mokinių dalyvavo pirmąjį kartą organizuotame Gamtos kengūros konkurse, savo amžiaus grupėse mokiniai surinko nuo 134 iki 177 balų . Iš ataskaitos:
Rašinių
konkurse aktyviausiai dalyvavo Tauragės rajono Tarailių pagrindinės mokyklos, Vilniaus miesto
Naujininkų vidurinės mokyklos ir Visagino Verdenės gimnazijos moksleiviai. Dalyvaujant projekte 2011m. II b klasės mokinė Rūta Punaitė rašinių konkurse apdovanota paskatinamąja premija, o Visagino „Verdenės“ gimnazija pažymėta kaip viena daugiausia mokinių darbų atsiuntusi mokykla. Aplinkosauginis GMP projektas
Svarbu būti pirmuoju, kuris susirūpins savo aplinkos ateitimi Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro
Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyrius Metodinė veikla ir gerosios patirties sklaida institucijoje, regione, šalyje
  DARBAS INSTITUCIJOS BENDRUOMENĖJE 2011m. balandžio 14d. pranešimas “Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas gamtos mokslų pamokose 5-10 klasėse (pasirengimas ir darbas pagal atnaujintas Bendrąsias programas )“. Miesto metodinės konferencijos 2011 m. gruodžio 29 d. metodinėje praktinėje konferencijoje „PROJEKTAI:
NAUDA IR GALIMYBĖS; 3“
Pranešimas kartu su gimnazijos gamtos mokslų mokytojais Aukse Baušyte, Vytautu Pavasariu ,,Kaip mes ugdome gamtamokslinę kompetenciją“. Stendinis pranešimas ,,Gamtosauginių mokyklų programa – galimybės aplinkosauginei veiklai ir jos veiklos monitoringas Visagino ,,Verdenės“ gimnazijoje“ Miesto mokytojų metodinės tarybos internetiniame puslapyje http://www.metodinetaryba.mokslo.info/yra pateikta šių pamokų pateikčių medžiaga:
Biologijos pamoka 10 klasėje: „Mitozė ir mejozė“;
Biologijos pamoka 9 klasėje: „Kaip perduodami nerviniai impulsai“;
biologijos pamoka 7 klasėje: „Maisto produktų sudėties tyrimas“; Sąvokos ir apibrėžimo kortelė
Teksto gidas
Ženklai “Raudoni klaustukai”
Žodynėlio kortelė Projekto veiklų metu buvo išleistas metodinis leidinys „Kompetencijų ugdymas“, metodinė knyga mokytojui, Vilnius, 2012, kurioje yra patalpinta metodinių rekomendacijų Dalyvaujant projekte „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ buvo vestos atviros pamokos, kurių filmuota medžiaga ir metodinė medžiaga pateikta projekto internetiniame puslapyje 2012-12-04 gimnazijoje vyko Metodinė diena. Jos metu mokytojai – kompetencijų ugdymo konsultantai, vedėme po tris atviras pamokas: „Kvėpavimo organų sistemos sandara“, biologijos pamoka I klasėje, „Šviesos šaltiniai, kaip sklinda šviesa“, gamta ir žmogus pamoka 6 a klasėje, „Mikroorganizmai ir imunitetas“ integruota biologijos ir informacinių technologijų pamoka 8 a klasėje kartu su informacinių technologijų mokytoja metodininke Ilona Borina, vėliau vedėme seminarą projekto mokyklų mokytojams apie kompetencijų ugdymą pamokose. „Mokymosi mokytis kompetencijos samprata ir ugdymo metodai gamtos mokslų ir gimtosios kalbos pamokose“, vyko 2010-06-04 Seminarai kartu su projekto komanda 2009-2010 m.m. svarbiausi veiklos darbai buvo dalyvavimas projekte
„Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“. Ugdomosios veiklos darbai ir pasiekimai: . Projekto veiklų metu dalyvavau rengiant metodinę medžiagą, vedant atviras pamokas, kuriant kompetencijų pažangos įsivertinimo rodiklius. Tradiciniai Pasaulinės Žemės dienos renginiai gimnazijoje Aplinkosauginė- edukacinė veikla institucijos bendruomenėje Džiugu, kad esate Darom komandos
dalis – TAŠKO KOORDINATORIUS.
Ačiū, kad prisijungiate prie gražios pavasarinės akcijos „Darom 2011“! paminėjimai Žemės dienos, Meteorologijos dienos, Pasaulinės vandens dienos, Pasaulinės gyvūnijos apsaugos dienos, akcijos , kaupiant ir renkant makulatūrą, elektronikos atliekas, globojant žiemojančius paukščius, miško žvėrelius, rengiamos mokinių fotonuotraukų parodos : 2010 m. - „Mano mylimiausias augintinis“,2011m.- „Žiema Visagine“,2012m. - „Ruduo Visagine“. 2012m. birželio mėn . vadovauta vaikų vasaros poilsio stovyklos „Vaivorykštė“ „Pelėdžiuko“ programai : Auklėtinių klasė Dėkui už dėmesį !
Full transcript