Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Terapija senzoričke integracije za aktivnu participaciju u ADŽ

No description
by

Sasa Radic

on 2 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Terapija senzoričke integracije za aktivnu participaciju u ADŽ

No što ako mozak ne diskriminira, filtrira, prioretizira, koordinira, organizira i integrira sve/neke senzorne ulaze?
Terapija senzoričke integracije za aktivnu participaciju u ADŽ
Senzorna integracija
neurološki proces kojim se organiziraju osjetilne informacije zaprimljene iz tijela i okoline kako bi ih uspješno koristili za aktivnu i neovisnu participaciju u aktivnostima koje pojedinac želi, mora ili treba provoditi uz uspješnu interakciju sa svojom okolinom te na taj način doživljava osjećaj zadovoljstva (prilagođeno od Ayers, 1989, str.22)

O senzorickoj integraciji prema Ayres
Dr Ayers je 70 godina prošlog stoljeća razvijala teoriju, referentni okvir i tretman senzoričke integracije primarno radeći sa djecom sa teškoćama učenja te djecom s autizmom. Teorijske postavke temelji na hipotezi da dijete kroz aktivno uključenje i individualno prilagođene senzo-motoričke aktivnosti, može osnažiti svoj neurološki sustav da uspješnije modulira, organizira i integrira senzoričke informacije i da ih svaki puta koristi na adaptivan način (Ayres, 1972)
Karakteristike terapijskog pristupa
stručnjak, radni terapeut, fizioterapeut ili logoped sa završenom specijalizacijom iprimjeni terapije Ayres senzoričke integracije ® (ASI®), što uključuje i primjenu i interpretaciju standardiziranog Testa senzoričke integracije i praksije (SIPT)
opsežna evaluacija primjenom standardiziranih (SIPT, SPM) i nestandardiziranih procjena te kliničkog opažanja
izazov primjeren djetetu (“just right challenge”) koji će osigurati djetetu iskustvo uspjeha u smislenim aktivnosti (igra);
fokus intervencije je invidiualno dizajniranom senzoričko iskustvu u igri i smislenim aktivnostima (okupacijama) koje će potaknuti pojavu i incidenciju adaptivnih odgovora, odnosno osposobiti dijete za uporabu novih i korisnijih strategija u izazovima koje okružje postavlja na njega (adaptivnog ponašanja);
procjena, evaluacija i tretman kroz prilagođavanje i promjene senzoričkog okružja koje će osigurati bolju obradu (pravovremeno i primjereno osiguravanje aktivnosti bogatih proprioceptivnim, vestibularnim i taktilnim podražajima potiče njihovo bolje procesuiranje);
aktivno sudjelovanje djeteta u smislenim aktivnostima (kontekst igre);
djetetu usmjereni i djetetom vođeni terapijski postupak (individualizirani);
terapeutovo vještina održavanje pažnje usmjerene na dijete
poticanje intrinzične motivacije djeteta – uključenost djeteta u igru tijekom terapijskog susreta je nagrada

Smith Roley, Blanche, Schaaf, 2002; MacEwen, 2007; Yack, Sutton, Aquilla, 2003
Spirala samoaktualizacije
Terapija senzorne integracije potice razvoj neurološkog sustava, uklanja patološke oblike ponašanja osiguravajuci zaprimanje neophodnih podražaja i/ili informacija kroz konstruktivne i smislene aktivnosti koje djetetu pružaju izazov.
Rezultati
Ciljevi terapije su:

1. osposobiti pojedinca za uspostavljanje stanja mirne pozornosti (svjesnosti) što je esencijalno za održavanje pažnje koja je opet temelj ispravnom zaprimanju informacija koje dolaze iz samog pojedinca i okružja u kojem živi/radi, te najvažnije - istraživanja prostora oko sebe i usvajanja novih znanja (učenje)
2. osnaživanje organizacije zaprimljenih osjeta u konkretne i uporabljive informacije (Smith Roley, Blanche, Schaaf, 2002). Adekvatne informacije iz i o našem tijelu (informacije o tome gdje nam se nalaze noge u odnosu na trup, koji nam je položaj glave, koji mišići su opušteni a koji su napeti) osiguravaju usvajanje novih motoričkih zadataka (poput pisanja i/ili vožnje bicikla). Poticanje neurološkog sustava osigurava se kroz senzoričku dijetu te osiguravanje senzo-motornog iskustva pri provedbi aktivnosti u sigurnom okružju (skakanje po trampulinu ili vožnja sa žičarom osiguravaju iskustvo linearnog kretanja te snažnog vestibulo-proprioceptivnog iskustva, koje u djece koja su pretjerano osjetljiva na kretanje djeluje na smanjenje preosjetljivosti).
3. Konačno, posljednji cilj terapije senzoričke integracije osigurava usvajanje temeljnih koncepata učenja što je esencijalan čimbenik u integraciji djece sa neurorazvojnim i motoričkim smetnjama u „normalan“ proces školovanja
Smith Roley, Blanche, Schaaf, 2002.
Poteškoće senzorne integracije utječu na:
izvedbu bazičnih i instrumentalnih aktivnosti dnevnog žiovta, igru, učenje i školske aktivnosti te socijalnu participaciju
naše rutine, navike i uloge
naš uspjeh

Dr Lucy Jean Miller o dr Jean A Ayers
Obrasci senzorne disfunkcije
Full transcript