Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pojęcie rozwoju i r

No description
by

Przemysław Zie

on 7 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pojęcie rozwoju i r

POJĘCIE ROZWOJU I ROZWOJU PSYCHICZNEGO
POJĘCIE ROZWOJU
Dwa znaczenia terminu rozwój w psychologii. Współcześnie termin ten stosowany jest zazwyczaj w dwóch podstawowych znaczeniach. Pojmowany jest jako
wzrost
czynności, funkcji, procesów psychicznych do wyższych postaci, bardziej złożonych oraz jako
zmiana
w procesie ukierunkowanego różnicowania się
ROZWÓJ FIZYCZNY
Rozwój fizyczny i ruchowy
polega na zmianach we wzroście i ciężarze ciała oraz na różnicowaniu się zmianach w funkcjonowaniu tkanek i organów ustroju ludzkiego . Wiąże się to z rozwojem zdrowotnym czyli nabywaniem odporności na choroby . Rozwój fizyczny prowadzi do coraz doskonalszej postaci organizmu , następnie względnej stałości tych parametrów w okresie dorosłości , a także stopniowego zanikania cech i funkcji biologicznych wraz z nadejściem starości .

ROZWÓJ PSYCHICZNY
ROZWÓJ JAKO PROCES ZMIAN PROGRESWNYCH
PRZEZ POJĘCIE ROZWOJU ZAWSZE NALEŻY ROZUMIEĆ
ZMIANY
. CZĘSTO BYWA ONO KOJARZONE JEDYNIE ZE ZMIANAMI POZYTYWNYMI, O CHARAKTERZE PROGRESYWNYM, JEDNAK POJĘCIE 'ROZWÓJ' I 'POSTĘP' TO NIE TO SAMO. (TYSZKOWA)

ISTOTĄ ROZWOJU JEST ZMIANA, ALE JEGO CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ -
PLASTYCZNOŚĆ
, DZIĘKI KTÓREJ MOŻLIWY JEST ROZWÓJ INDYWIDUALNY, RÓŻNIE UKIERUNKOWANY W ZALEŻNOŚCI OD INDYWIDUALNYCH I ŚRODOWISKOWYCH ZASOBÓW, KTÓRYMI DYSPONUJE JEDNOSTKA. (NAPIERAŁA, TREMPAŁA)
M. Typa, J. Zygnerska, E. Szymczak P. Zieliński
CECHY ZMIAN ROZWOJOWYCH
ROZWÓJ JAKO PROCES ZMIAN ZACHODZĄCYCH W CZASIE
MECHANISTYCZNE
ORGANISMICZNE
Pojecie podstawowe psychologii rozwojowej, w toku dziejow tej dyscypliny definiowane rozmaicie, biorac za punkt wyjscia rozne poglady filozoficzne i koncepcje teoretyczne. Co do jednej wszystkie te ujecia sa zgodne - rozwoj oznacza zmiane. Odnosi sie do zmian tego specyficznego ukladu jakim jest psychika i zachowanie czlowieka, ktory w tym przypadku stanowi uklad ewolucyjny. W psychologii wspolczesnej psychika jest traktowana nie jako jednolita funkcja organizmu, ale jako system. System taki, stanowiacy uklad elementow powiazanych ze soba roznego typu relacjami, charakteryzuje sie tym, ze o wlasnosciach owych elementow decyduja cechy calosci, a nie odwrotnie. Gdy wiec mowimy o rozwoju psychicznym mamy na mysli zmiany i przeksztalcenia tego ukladu, jaki stanowi psychika czlowieka wraz z kontrolowanym przez nia zachowaniem. Wyroznia sie tu dwa charakterystyczne podejscia:
Wlasciwe dla nurtu pozytywistycznego nauki, bo nawiazujace do pojmowania swiata na wzor mechaniki newtonowskiej, utozsamia rozwoj ze zmianami, ktore sa funkcja poprzedzajacych je zmiennych (czynnikow zewnetrznych czyli antecedensow, a w odniesieniu do psychiki - czynnikow srodowiskowych lub biologicznych). Stojace na gruncie tego podejscia teorie psychologiczne zakladaja, ze przedmiotem badan psychologicznych sa (i moga byc jako dostepne w obserwacji i mozliwie do opisania w sposob obiektywny) zmiany w zachowaniu. Rozwoj psychiczny oznacza zatem w tym ujeciu ciag zmian w zachowaniu sie. Zdaniem niektorych przedstawicieli tego nurtu psychologia moglaby obyc sie bez pojecia "rozwoj", ograniczajac sie do poslugiwania sie kategoria zmiany i procesu, jak czyni to np. chemia.
To stanowisko zakłada systemowy (strukturalny) charakter zjawisk istniejacych w procesie stawania sie, uwaza, iz rozwoj odnosi sie do zmian w formie lub organizacji wewnetrznej danego systemu (ukladu, struktury) i zmierzajacych ku okreslonym stanom koncowym lub celom. Pojecie "rozwoj" w tych koncepcjach nie ogranicza sie wiec do zmian w zachowaniu. Interesuja sie one zmianami w zachowaniu wlasnie, aby na ich podstawie wywnioskowac o ich procesach psychicznych i strukturach, zakladajac, ze wlasnie zmiany w tych strukturach leza u podloza obserwowanych zmian (transition principles) oraz procesow lub mechanizmow przechodzenia (transition processes/mechanisms) od jednych stanow do innych. Podstawowa rola w tych procesach przypada przy tym zmiennym wewnatrzsystemowym, czyli organismicznym.

ZASADA ROZWOJOWA, czyli rozwój postrzegany jako zmiany prowadzące do wzrastającego zróżnicowania, uporządkowania, integracji oraz równowagi jednostki. Rozwój utożsamiany z wartościowanym pozytywnie postępem.
KONCEPCJA HERBERTA SPENCERA
ZASADA ORTOGENETYCZNA HEINZA WERNERA
Rozwój zmierza od stanu początkowego względnej ogólności i braku zróżnicowania do stanu wzrastającego zróżnicowania, hierarchicznej integracji i wyrazistości.
ZASADA ROZWOJOWA KARLA ERNSTA VON BAERA
Rozwój jednostki przebiega sukcesywnie od stadiów bardziej ogólnych do bardziej specyficznych, od jednorodności do coraz to bardziej zróżnicowanych struktur zorganizowanych hierarchicznie. Jednak w każdym momencie może pojawić się "NOWOŚĆ", której nie można wyjaśnić na gruncie ewolucjonizmu.
ZMIANA
CZAS
W tym ujęciu rozwój oznacza proces systematycznych zmian w zachowaniu, które występują wraz z upływem czasu w ciągu życia jednostki. Istotne są zmiany (różnice): wewnątrzosobnicze - zachodzące w jednostce, międzyosobnicze - w relacjach mięszy jednostkami, które dają się zaobserwować w danym odcinku czasu.
ILOŚCIOWE

JAKOŚCIOWE
UKIERUNKOWANIE
przebieg zmian wyraża stopniowe zbliżanie się do określonych stanów (stany idealne, optymalne), celów, z którymi łączą się jakościowe przekształcenia.
PROGRESYWNOŚĆ
przekształcenia polegające na przechodzeniu od stanów lub form niższych do wyższych w stosunku do wcześniejszych (przyrost ilościowy, oswiąganie standardów).
CIĄGŁOŚĆ
stałość psychologicznych właściwości w czasie (ich korelacja, zgodność),pozwalająca przewidzieć naturę przekształceń i zachowań jednostki w przyszłym rozwoju.
STAŁOŚĆ
im starszy jest człowiek, tym większe prawdopodobieństwo, że jego właściwości pozostaną stabilne. (Roberts i DelVecchio)
STADIALNOŚĆ
podział ciągłej progresji na stadia (fazy), które charakteryzuje wyjątkowość całościowej formy danej aktywności w danym wieku życia jednostki.
Full transcript