Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Leergang Specialist Hoogbegaafdheid Module 2 bijeenkomst 2

Het Hoogbegaafde Kind in Beeld
by

Anouk Mulder

on 21 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Leergang Specialist Hoogbegaafdheid Module 2 bijeenkomst 2

Afronding
Leergang Specialist Hoogbegaafdheid
Leerstrategieën
Swahili
Slim maar ...
Dubbeldiagnoses
Het Persoonlijk Leerplan
module 2 Het Hoogbegaafde kind in Beeld
bijeenkomst 2
intervisie
thuisopdrachten
digitaal en werkportfolio
bekijken vooropdrachten
voor volgende keer
Leren hoogbegaafde kinderen leren?
Perfectionistisch
Faalangst
Vol Hoofd
Onderpresteren
Niet Leren Leren
Wat werkt wel?
Opdracht 1.2
Elke leerkracht heeft zijn eigen stokpaardjes. Ga bij jezelf na wat je sterke stijlen van lesgeven zijn en waar je jezelf nog in wilt professionaliseren. De een is kei in verhalen vertellen. Een ander leeft op wanneer hij/zij rekenlessen mag geven, maar laat muzieklessen liever over aan anderen. Beschrijf in steekwoorden in welke lessen je het meeste plezier hebt en die het bij jouw leerlingen altijd goed doen. Wat heeft dit voor consequenties?


Maak groepjes van 3.
Praat samen over waarom bepaalde lesstijlen het goed doen bij kinderen en van invloed zijn op het leren van kinderen?Haal hier uit wat je kunt leren van elkaar.Wat willen jullie delen met anderen?
opdracht 1
deel 1
opdracht 1 (deel 2)
Een les Hoogbegaafd Ontwerpen
opdracht 2
Het constant observeren, bestuderen en analyseren van alles om zich heen.

Het denken zonder voorbeelden en herhalingen.

Het onthouden van details en het leggen van verbanden.

Het ontwikkelen van een eigen denkproces en eigen oplossingsmethoden.

Het denken van abstract (eindpunt) naar gedetailleerd (beginpunt).
Constant Denken
Abstract denken
Associatief Denken
Creatief Denken
TopDown Denken
http://www.leraar24.nl/video/3402
deel 1
Leestips
... moeite met executieve functies
Responsinhibitie
BEGAAFD en toch...
Korte termijn doelen: ontwikkelen van een prothetische omgeving

Lange termijn doelen: het ontwikkelen van executieve vaardigheden
Wat zijn executieve functies?
= Hersenfuncties (denkprocessen) die belangrijk zijn voor het uitvoeren van sociaal en doelgericht gedrag. Het maakt het mogelijk dingen te organseren, te focussen en impulsen onder controle te houden.

responsinhibitie
werkgeheugen
emotieregulatie
volgehouden aandacht
taakinitiatie
planning/prioritisering
organisatie
timemanagement
doelgericht gedrag
flexibiliteit
metacognitie
denkvaardigheden
gedrag sturen
Het vermogen om na te denken voor je iets doet
Volgehouden aandacht
Vaardigheid om aandacht te blijven schenken aan situatie of taak, ondanks afleiding, vermoeidheid of verveling
taakinitiatie
Het vermogen om zonder dralen aan taak te beginnen, op tijd en en op efficiënte wijze
planning/prioritisering
Vaardigheid om plan te maken om een doel te bereiken of taak te voltooien. Beslissen wat wel/niet belangrijk is
Organisatie
Het vermogen om systemen te ontwikkelen en te onderhouden om op hoogte te blijven van informatie of benodigde materialen
Timemanagement
Vaardigheid om in te schatten hoeveel tijd je hebt, hoe je deze het best kunt verdelen en hoe je deadline moet halen
Werkgeheugen
De vaardigheid om informatie te onthouden bij het uitvoeren van complexe taken. Eerder geleerde vaardigheden of ervaringen toe passen in actuele of toekomstige situatie.
emotieregulatie
Doelgericht gedrag
Flexibiliteit
Vaardigheid om plannen te herzien bij belemmeringen, tegenslag, nieuwe informatie, of fouten. Aanpassing aan veranderende omstandigheden.
het vermogen om emoties te reguleren om doelen te realiseren, taken te voltooien en gedrag te controleren
Het vermogen om een doel te formuleren, te realiseren en daarbij niet afgeleid te worden door tegengestelde belangen
Metacognitie
Vermogen om stapje terug te doen om jezelf en situatie te overzien, om te bekijken hoe je een probleem aanpakt. Zelfmonitoring, zelfreflectie en zelfevaluatie
"Het gaat erom dat kinderen hun eigen gedrag gaan reguleren, dat ze zichzelf gaan aansturen en dat ze dus eigenlijk eigenaar worden van hun eigen gedrag”
Gebrek aan automatiseren - Contextwisseling
Lage eisen op school
Verkeerde verwachtingen
Perfectionisme en faalangst
Beloningen uitstellen; wachttijd verlengen
Aandacht! Instructie herhalen; geheugensteuntjes visueel maken; opdracht zingen; trucjes voor multisensorische strategieen
Maak kind medeverantwoordelijk; wissel luisteren af met bewegen; complimenten; maak activiteit interessant
Maak taak visueel; kleinere deeltaken; vantevoren plan maken; vergroot betrokkenheid; wees precies en volhardend
Modellen maken, maak samen een plan; laat kinderen plan bedenken; biedt voorwaarden voor organisatie (mappen, kratjes, stickers); bespreek volgorde stappen
Bouw routines in; benoem gevoelens; geef kinderen script voor probleemsituaties
B: Beginnen
I: Impulsen remmen
O: Organiseren
P: Plannen
A: Aandacht richten
D: Doorzetten
4. Ik kan het


3. Ik ga door

2. Ik probeer het


1. Kan ik niet
Pas de OMGEVING aan
Pas de TAKEN aan
Denk je GOED, voel je GOED
Rol van de leerkracht/ ouder >>>> COACH van het kind
Maak SAMEN een PLAN

Inzicht: het valt mij op dat...
Actie: wat wordt het plan
Ondersteuning: hoe helpen
Toezicht: wie is procesbewaker
Reflectie: wat gaat goed, wat kan beter
Omgeving:
Voorspelbaar
Planbord
Mappen, kistjes, foto's
Visuele ondersteuning


Gebeurtenis
Gedachte
Gevoel
Gevolg
Geloof
Versterken executieve functies

Ik heb alle taakjes afgemaakt tot het klaar was. Ook toen het moeilijk werd, dacht ik dat is mooi, ik wil het beter begrijpen, dat kan ik ook, dus ik ga door.

Ik heb alle taakjes afgemaakt tot het klaar was. Ik ging door, ook toen ik het moeilijk vond.


Ik heb het geprobeerd, maar het was te moeilijk dus ik ben gestopt.


Te moeilijk, niet aan de taak begonnen
4. Ik kan het


3. Ik ga door


2. Ik probeer het


1. Kan ik niet
reflectie
afspraken intervisie
portfolio
opdrachten volgende keer
Opdracht 2, deel 2
leren
'hij kan niet leren'
inzicht hebben in het leerproces
individuele aangelegenheid
stappenplan
leren plannen
context van leren
4 stappen
het is onmogelijk
het wordt mogelijk
van mogelijk naar makkelijk
het is elegant
1. transfertheorie
2. shapingtheorie
3. travelingtheorie
4. growingtheorie

Uitstellen van respons bij impuls
geeltjes
kaartjes met foto
mobiel/agenda
checklist
stiltewerkplek
koptelefoon
zandloper
timetimer
opdracht 3 Slim maar..
Misverstanden
:
- HB uit zich niet altijd hoe we het zouden verwachten
- HB kan bestaan naast leerproblemen
- HB kan het zicht op een leerprobleem belemmeren en vice versa
Waarom HB-er zoveel diagnoses
:
- Gebrek aan kennis
- Zijn stoornissen gevolg van interactie tussen temperament en omgeving?
- Kenmerken van HB vertroebelen onderliggende stoornis

Veel voorkomende problemen
waarvoor HB kinderen worden doorverwezen
Dabrowski
Intellectueel
Verbeeldingskracht
Emotioneel
Psychomotorisch
Zintuiglijk
overexcitabilities
Leerkracht vult leerling. Lln is container
LLn is vormbare klei. Leerkracht vormt de leerling
Leerling is reiziger. De leerkracht is de gids
Leerling is de tuin. De leerkracht cultiveert
Hoe zie jij je rol?
Visual Spatial Learning/
Visueel ruimtelijk/
Beelddenken
Auditief sequentieel
Taaldenker
https://www.leraar24.nl/video/5670/denken-in-beelden-introductie#tab=0
Hoe DENK Jij?
Test Jezelf!
Full transcript