Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Символдық мәліметтермен амалдар орындау

No description
by

Aikosha Aigerim

on 6 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Символдық мәліметтермен амалдар орындау

Символдық мәліметтермен амалдар орындау
Символдық деректерді пернетақтадан енгізу
read (readln)
операторы арқылы жүргізіледі, оларды енгізудің төмендегідей ерекшеліктері бар:
Мысалдар
1. Кіші латын әріпімен енгізілген жолды, үлкен латын әріптеріне ауыстыру программасын құрыңыз.

Program
austir:

Var
s:string:
k:byte:
begin
readln(s):
for k:=l to length (s) do
s[K]: =Upcase (s[k]);
writeln(s):
end.

Символдық шамалар дегеніміз

- сөз тіркестері түрінде берілген мәтін элементтері.

Символдық мәліметтерді өңдеу символдық типті анықтайтын
CHAR
түйінді сөз арқылы жүзеге асырылады.
Әрбір символ 0 мен 255 кодтарына әмбебап таңбалар,яғни латын әріптері тыныс белгілері,басқару символдары кіреді.
Сонымен қатар логикалық қатынас таңбалары
<, >, =, <=, >=, <>
Символдық типтегі мәлімет үшін төмендегідей стандартты функциялар анықталған:

Chr(x)
– byte типіндегі х өрнегін символға түрлендіреді;
Ord(ch)
– с символын оның byte типіндегі сәйкес кодына түрлендіреді;
Pred(ch)
– ch-тың алдыңғы кодына сәйкес символды береді;
Succ(ch)
– ch-тан кейінгі кодына сәйкес символды береді;
Upcase(ch)
— кіші латын әріптерін бас әріптерге айналдырады, басқа символдарға әсер етпейді.
1. Бос орын таңбасы

‘_’ Паскаль тілінде символ орнына жүретіндіктен, символдық айнымалылардың мәндері бос орынсыз жазылады.
2. Бір айнымалыға бір ғана символ меншіктелінеді.
Мысалы:
……………………
Var a, b, c : char;
…………………..
read (a, b, c);
…………………..
мұндағы read операторы орындаларда пернетақтадан snr мәндерін енгізсек, онда айнымалылар өз орындарына сәйкес: a = ‘s’, b = ‘n’, c = ‘r’ мәндерін қабылдайды. Егер мәндерді s_n_r түрінде берсек, онда айнымалылар орындарына сәйкес a = ‘s’, b = ‘_’, c = ‘n’ мәндерін қабылдайды да, соңғы екі таңба ешқайда енгізілмейді.
Төмендегі программа
ReadKey
функциясын пайдаланып, кіші
латын әріптерін бас әріптерге түрлендіреді:
Program
esep;
Uses CRT;
Var
ch: char;
Begin
Writeln
(‘Латын алфавитінің кіші әріптерін енгізіу (z- программадан шығу):’);
repeat
ch:= ReadKey;
write
(UpCase(ch));
until
ch = ‘z’;
end.
Тапсырма:
«Студент» сөзі берілген. Стандартты тіркестік процедуралар мен функцияларды пайдаланып, төмендегі тапсырмаларды орындау керек:
1) сөздің ұзындығын табу;
2) сөзге «пін» жалғауын жалғау;
3) сөзден «ден» үзіндісін кесіп алу;
4) сөзден «ент» үзіндісін алып тастау;
5) сөз алдына «Мен» тұрақтысын кіргізу;
6) сөз ішіндегі «е» әрпінің орналасу нөмірін табу
:
Жауабы:


program student;
var
a1: string [7]; a2: string [3];
a3: string [10]; a4: char;
b1,b6:integer; b2: string [10];
b3: string [3]; b4: string [4];
b5: string [11];
begin
writeln;
a1:=’студент’; a2:=’пін’;
a3:=’Мен’; a4:=’е’;
b1:=length(a1); {ұзындығын анықтау b1=7}
b2:=concat(a1,a2); { a1 және a2 –ні қосу}
b3:=copy(a1,4,3); {а1 тіркесінің 4-ші позицисынан 3 символды бөліп алу}
b4:=copy(a1,5,3); { а1 тіркесінің 5-ші позицисынан 3 символды бөліп алу }
b5:=concat(a3,a1); { a3 және a1 –діі қосу }
b6:=pos(a4,a1); {5}
write(‘сөз ұзындығы:’,b1,’’:2,b2,’’:2,b3,’’:2,b4);
writeln(b5,’’:2, b6);
end.
Full transcript