Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Diagnostyka kliniczna depresji

zajęcia 1 - tryb stacjonarny
by

Karolina Fila

on 24 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Diagnostyka kliniczna depresji

Kryteria diagnostyczne
Elektrowstrząsy
depresja sezonowa (SAD)
depresja w zależności od wieku
leki;

metody diagnostyczne;

współwystępowanie innych zaburzeń i/lub niezależnie pojawiającego się obniżenia
sprawności w niektórych dziedzinach; w tym także możliwość błędnej diagnozy (np. AD).
Teoria wyuczonej bezradności M.E. Seligman
depresja a czynniki sytuacyjne
żal po stracie
Narzędzia diagnostyczne
Diagnostyka kliniczna depresji
Warunki zaliczenia:

1 nn (2)

kolokwium:
20 pkt = 10 pytań zamkniętych za 1 pkt + 2 pyt otwarte za 5 pkt.

- zagadnienia do kolokwium




Serotonina i tryptofan
Melatonina
Czynniki genetyczne
depresja a płeć
jedna depresja?
etiologia
Fototerapia
dystymia
mgr Karolina Fila
karolinafil@gmail.com
kfila@swps.edu.pl
cyklotymia
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław
www.swps.pl
subdepresja/depresje maskowane/ depresja atypowa
Choroba afektywna dwobiegunowa
Wywiad: objawy
historia choroby
informacje biograficzne
BDI (1961) / BDI II (1996) (Beck's Depression Inventory): 21 pytań (od 0 do 3 pkt)
0–9 (13): minimalne tendencje depresyjne
10–18 (14-19): depresja lekka
19–29 (20-28): depresja umiarkowana
30–63 (29-63): depresja ciężka
zaburzenia depresyjne nawracające
Diagnoza różnicowa
Rozpowszechnienie
czynniki biologiczne
czynniki psychologiczne
Leczenie
Farmakoterapia
Terapia psychologiczna
farmakoterapia TPB Terapia Interpersonalna Elektrowstrząsy

Skuteczność 60-75% 60-75% 80%

Nawroty wysokie umiarkowane wysokie

Skutki uboczne umiarkowane brak poważne

Koszt* niewysoki niewysoki niewysoki

Czas trwania* kilka tygodni jeden miesiąc kilka miesięcy kilka dni


Za: Seligman, 1994 s.114
Depresja
Obniżenie nastroju
smutek, poczucie beznadziejności, niezdolność do odczuwania przyjemności i radości, ALE TEŻ zobojętnienie
ogólne spowolnienie, w tym: intelektualne, ruchowe, brak napędu, problemym z koncentracją, problemy z pamięcią (Uwaga: czasmi zamiast zahamowania występuje niepokój psychomotoryczny.)
Zaburzenia treści myślenia
zaburzenia w sferze społecznej
dysforia
lęk
Objawy somatyczne i zaburzenie rytmów biologicznych
Zahamowanie psychoruchowe
zaburzenia rytmu snu i czuwania, hipersomnia lub problemy z przespaniem nocy, szybsze budzenie się rano, trudności z zaśnieciem; wahania samopoczucia w ciągu dnia; napięciowe bóle głowy, zahamowanie miesiączki, brak łaknienia oraz zmniejszenie masy ciała
wolno płynący, prekordialny
gniewne pobudzenie, zniecierpliwienie, rozdrażnienie, autoagresja
sądy depresyjne; urojenia wtórne; rzadko: myśli natrętne
Wg. A. Bilikiewicz (1992)
Skala depresji Hamiltona, Skala Montgomery - Asberg
ICD-10:

2 z 3:
- obniżenie nastroju,
- utrata zainteresowań i anhedonia,
- mniejsza energia lub wytrzymałość na zmęczenie,

2 lub więcej z:
- trudności w skupieniu uwagi,
- obniżenie samooceny,
- odczuwanie winy, czucie się bezwartościowym,
- pesymistyczne postrzeganie przyszłych wydarzeń,
- myśli bądź zachowania suicydalne lub zachowania autoagresywne,
- problemy ze snem,
- zmniejszenie apetytu.
DSM IV
A. Łącznie co najmniej 5 z wyminionych niżej objawów przez 2 tygodnie; stanowi istotną zmianę w porównaniu z poprzednim sposobem funkcjonowania osoby chorej; co najmniej jednym z tych objawów jest albo a) obniżenie nastroju albo b) utrata zainteresowania lub odczuwania przyjemności

1. Obniżenie nastroju (u dzieci może być drażliwośc) występujące niemal codziennie przez większą część dnia, zarówno stwierdzane subiektywnie jak też dostrzegane przez otoczenie.
2. Wyraźne zmniejszenie zainteresowania niemal wszystkimi czynnościami oraz związanego z tym uczucia przyjemności, występujące niemal codziennie.
3. Znaczny spadek lub wzrost masy ciała nie związany ze stowowaniem diety, bądź niemal codzienny wzrost lub spadek łaknienia (u dzieci np. niemożność uzyskania prawidłowego przyrostu mc).
4. Bezsenność lub nadmierna senność, występujące niemal codziennie.
5. Podniecenie lub spowolnienie psychoruchowe występujące niemal każdego dnia.
6. Uczucie zmęczenia lub utrata energii, niemal codziennie.
7. Poczucie własnej bezwartościowości lub nieuzasadnionej winy.
8.Zmniejszenie sprawności myślenia, zaburzenie skupienia uwagi, bądź niemożność podjęcia decyzji występujące niemal codziennie.
9.Nawracające myśli o śmierci, myśli samobójcze, z lub bez planu, podejmowanie prób samobójczych.

B.
1. Wykluczenie czynników somatycznych i organicznych
2. Zaburzenie nie stanowi reakcji na śmierć bliskiej osoby (niepowikłana żałoba)

C.
Brak omamów i urojeń, przez okres dwóch tygodni i bez towarzyszących zab. nastroju.
za: H.I Kaplan i B.J. Sadock: "Psychiatria kliniczna, red. przekłądu S. Sidorowicz"
depresja endogenna vs depresja reaktywna
Depresja sezonowa (sezonowe zaburzenie afektywne - Seasonal Affective Disorder/ SAD) jest zaburzeniem objawiającym się regularnie pojawiającymi się epizodami depresji w czasie zimowym z remisją wraz z nadejściem wiosny.

-> zwiększony apetyt i wzrost masy ciała
-> zwiększona potrzeba snu
-> prewalencja 1-3% osób dorosłych, żyjących w klimacie umiarkowanym, z przewagą kobiet.

Istnieją również inne odmiany depresji sezonowych (np. z epizodami depresji letniej) (Wehr i in., 1987; 1991), ale odmiana zimowa jest zdecydowanie najczęściej spotykana i najlepiej zbadana

Kryteria diagnostyczne znajdują się zarówno w DSM IV jak i w ICD -10.
lampa o mocy 2000–10,000lux na 30–120min dziennie przez całą zimę (szybkie nawroty).
Badania rodzin wykazały częstsze występowanie SAD u krewnych pierwszego stopnia (Enoch i Goldman, 2001).


Badania bliźniąt wskazują na dziedziczność tendencji do przeżywania wahań nastroju uzależnionych od pory roku na poziomie od 29 do 69% (Jang i in., 1997; Madden i in., 1996).
patogeneza
Powinieneś zgłosić się po pomoc, jeśli:

- Czujesz, że nie warto żyć.

-Lepiej by było gdybyś umarł/a razem z bliską osobą.

- Winisz się za śmierć osoby bliskiej lub za to, że nie udało ci się jej zapobiec.

- Czujesz się otępiały i odłączony od innych od dłuższego czasu.

- Trudno ci zaufać innym, od czasu śmierci bliskiej osoby.

- Nie potrafisz wykonywać normalnyvh, codziennych czynności.
Zaburzenia depresyjne u dzieci
Depresja wieku podeszłego
"Ma dobry powód, żeby być przygnębiony - depresja jest częścią starzenia się."

Brak lub mało kontaktów społecznych (izolacja), spowodowana wiekiem lub chorobą.

Dolegliwości somatyczne są rzadko interpretowane jako przejaw depresji.

Małe prawdopodobieństwo zgłoszenia się po pomoc (nisksa świadomość istnienia problemów psychicznych, mała dostępność źródeł informacji i pomocy itd.)

Depresja bez smutku u osób starszych


- Niewyjaśnione lub zaostrzone dolegliwości bólowe
- Uczucie braku nadzieji i bezradności;
- Lęk i zamartwianie się;
- problemy z pamięcią;
- brak motywacji i energii;
- spowolnione ruchy i mowa;
- irytacja;
- spadek/ zanik zainteresowania aktywnościami społecznymi i hobby;
- Nie dbanie o siebie (omijanie posiłków, zapominanie o lekach, niewystraczająca higiena osobista).


Depresja vs demencja


Obniżenie sprawności umysłowej - szybkie
-
wolne
Zna poprawną datę, godzinę; wie gdzie jest

zdezorientowany: gubi się w znajomych miejscach
Problemy z koncentracją

problemy z pamięcią krótkotrwalą
Mowa i ruchy powolne ale prawidłowe

obniżenie sprawności w zakresie pisania, mówienia i motoryki
Zauważa i/lub martwi się problemami z pamięcią

Nie zauważa/ nie przejmuje się problemami z pamięcią
choroby somatyczne i/lub nierównowaga endokrynologiczna (np. okres okołoporodowy).

niektóre grupy leków (depresja polekowa).

inne zaburzenia/ choroby psychiczne (np. depresja poschizofreniczna), Uwaga: czasami nie można orzekać o kierunku zależności.

zab. czynności układu limbicznego, podwzgórza i układu siatkowatego, jako następstwa zakłóceń neuroprzekaźnictwa (m.in. w neuronach noradrenergicznych i serotoninergicznych).
czynniki środowiskowe wywołujące i podtrzymujące/ sprzyjające powstawaniu zab. depresyjnych
ALE: badania empiryczne
Kognitywny model depresji Beck'a (Błędy myślenia i Triada poznawcza)
Kognitywny model depresji Aarona Becka
Triada poznawcza
Ja
świat
przyszłość
Nadmierna generalizacja :
dochodzenie do bardzo ogolnych wniosków na podstawie pojedynczego wydarzenia lub pojedynczego „dowodu”; często pojawiają się słowa „nigdy” i „zawsze”.

Selektywna abstrakcja (filtrowanie):
koncentrowanie się na negatywnych aspektach, kosztem pozytywnych. Ignorowanie informacji niezgodnych z oczekiwaniami

Myślenie dychotomiczne (myślenie wszystko albo nic):
tendencja do spolaryzowanego postrzegania rzeczy, np. rzeczy są wyłącznie dobre, albo wyłącznie złe.

Personalizacja:
branie odpowiedzialności za rzeczy, leżące poza obszarem naszego działania. Postrzeganie reakcji innych ludzi w kategoriach odpowiedzi na naszą osobę lub
zachowanie.

Katastrofizacja:
Przecenianie prawdopodobieństwa wystąpienia najgorszego z możliwych scenariuszy.

Myślenie „emocjonalne”:
mylenie uczuć z obserwacjami. Uznawanie przekonań za fakty, bo „czujemy”, że tak jest.

Czytanie w myślach

Przepowiadanie przyszłości

„Should- statements” wyrażenia powinnościowe

Przecenianie/niedocenianie
Błędy myślenia
dysfunkcjonalne przekonania
dysfunkcjonalne schematy poznawcze
Historia wzmocnień/ uczenia się
Terapia poznawczo- behawioralna
Dla kogo?

The National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE) : depresja, stany maniakalne (lekoodporne) i katatonia. Wytyczne dotyczą głębokiej depresji, która powoduje bezpośrednie zagrożenie życia i wymaga szybkiej reakcji i/lub kiedy inne metody leczenia nie przyniosły poprawy. Dla depresji umiarkowanej ta metoda nie jest zalecana, chyba, że występuje sytuacja nadzwyczajna (j.w.)

Kiedy?

- leki nie pomagają;
- skutki uboczne leków przeciwdepresyjnych są zbyt poważne;
- ECT pomogła pacjentowi w przeszłości;
- istnieje zagrożenie życia, związane z brakiem/ odmową przyjmowania płynów/ pokarmów;
- istenieje poważne zagrożenie samobójcze.

Skutki uboczne ECT:

Krótkoterminowe: ból głowy, bóle mięśni nudności; krotkotrwała utrata pamięci z czasu zaraz przed i zaraz po zabiegu ECT; skutki uboczne wynikające z znieczulenia ogólnoustrojowego.

Długoterminowe:

Ogólne problemy z zpamięcią u 100% pacjentów, amnesia retrograda, zapominanie ważnych wydarzeń żuyciowych . Przyjmuje się, że im więcej zabiegów ECT, tym większe problemy z pamięcią.

Część pacjentów skarży się na to, że utracili wcześniej posiadane zdolności, nie "czują się sobą", zmieniła się ich osobowość i zasadniczo nie są tą samą osobą, którą byli przed zabiegiem.
Wg. Royal College of psychiatristrs
- dobór leku (pierwszy lek nie działa u ok. 40% pacjentów);
- przy nowym leku: opóźniony czas działania (2 tyg) i ustąpienia początkowych skutków ubocznych (2 tyg) do pełnej skuteczności (4 tyg);
- duże prawdopodobieństwo nawrotu po odstawieniu leku;
- skutki uboczne przy długotrwałym przyjmowaniu.
szybkie
tanie
skuteczne
dobre w sytuacjach kryzysowych
- są lepsze i gorsze dni
intensywne, zalegające poczucie winy

myśli samobójcze i myśli o śmierci

spowolnienie

problemy z lub nieumiejętność wykonywania codziennych czynności w domu i/lub w pracy
Źródło: S. Pużyński (1996), str 74.
Full transcript