Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma 2014-2020

Euroopan unionin Kansalaisten Eurooppa -ohjelma pähkinänkuoressa
by

Mauri Uusilehto

on 25 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kansalaisten Eurooppa -ohjelma 2014-2020

Kansalaisten
Eurooppa
2014 - 2020

Ketkä voivat osallistua
Ohjelman yleiset tavoitteet
Vuosittain vaihtuvat tavoitteet
Ohjelman rakenne
Eurooppalainen muistiperintö
Town-twinning
Kuntien verkostot
Kansalaishankkeet
Keskitetty haku toimeenpanovirasto EACEA:sta
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Paikalliset ja alueelliset viranomaiset ja niitä edustavat järjestöt; kunnat, maakuntaliitot, Kuntaliitto jne.

EU-politiikan tutkimusorganisaatiot (ajatushautomot)

Erilaiset voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja yhdistykset kuten esimerkiksi kulttuuri-, nuoriso-, liikunta-, ammatilliset järjestöt sekä koulutus- ja tutkimusjärjestöt
Parannetaan kansalaisten tietämystä Euroopan unionista, sen historiasta ja monimuotoisuudesta;

Edistetään Euroopan kansalaisuutta ja parannetaan unionin tason kansalaisvaikuttamisen ja demokraattisen osallistumisen edellytyksiä

Eurooppalainen muistiperintö:

I maailmansodan alkamisesta 100 vuotta, Berliinin muurin murtumisen 25-vuotisjuhlavuosi ja Euroopan unionin itälaajentumisen 10-vuotisjuhlavuosi.

Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen:
Euroopan parlamentin vaalit 2014 ja kansalaisten osallistuminen Euroopan unionin demokraattiseen elämään
Kaksi alaohjelmaa + levitystoimet

Euroopan muistiperintö (European rememberance)

Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen (Democratic engagement and civic participation)

Toimia, joilla kannustetaan pohtimaan Euroopan kulttuurista moninaisuutta ja yhteisiä arvoja;
tukea aloitteille Euroopan nykyhistorian totalitaaristen järjestelmien syiden pohtimiseksi ja niiden rikosten uhrien muistamiseksi.

Hankkeiden kesto korkeintaan 18 kk, maksimituki 100 000 €
Kunnille, paikallis- ja aluehallintoviranomaisille tai paikallisviranomaisia edustaville, voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille;

kootaan kuntalaisia käsittelemään ohjelman teemoihin liittyviä kysymyksiä. Erityisesti vuosittain vaihtuvat painopisteet.

Kumppanit vähintään kahdesta maasta, vähintään 25 kutsuttua osallistujaa. Korkein myönnettävä tuki on
25 000 euroa.

Laajasti Euroopan tasolla kiinnostusta herättävät aiheet;
tarkkaan määritelty kohderyhmä, jolle valittu aihe on erityisen merkittävä;
muodostavat perustan osallistuvien kumppanien myöhemmille aloitteille ja toimille.

Hankkeiden enimmäiskesto on kaksi vuotta ja maksimituki 150 000 euroa. Vähintään neljä maata ja neljä tapahtumaa
Voittoa tavoittelemattomille järjestöille sekä koulutus-, kulttuuri- ja tutkimuslaitoksille. Kumppaneina voivat olla myös paikallis- tai alueviranomaiset.

Kansalaishankkeiden pitää sisältää ainakin kaksi alla olevasta kolmesta toiminnasta:
Kansalaisyhteiskuntaan osallistumisen ja yhteisvastuullisen toiminnan edistäminen: keskustelun edistäminen, kampanjat yms.;
mielipiteiden kerääminen: toimet, joiden tarkoituksena on kerätä kansalaisten yksittäisiä mielipiteitä vuosittain määritettävästä aiheesta;
vapaaehtoistoiminta: toimet, joilla edistetään solidaarisuutta unionin kansalaisten välillä ja laajemminkin.

Hankkeiden enimmäispituus on 18 kuukautta ja myönnettävä maksimituki 150 000 euroa. Mukana oltava vähintään kolme maata.

Lisätiedot ja hankeneuvonta
Kansalaisten Eurooppa -piste | CIMO
Mauri Uusilehto
etunimi.sukunimi@cimo.fi | kansalaisteneurooppa@cimo.fi
P. 0295 338 500
http://www.cimo.fi/ohjelmat/kansalaisten_eurooppa

Kansalaisten Eurooppa
Haku ja lomakkeet:
Toimeenpanovirasto EACEA
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Full transcript