Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Туршилтын арга

No description
by

Н. Болор

on 8 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Туршилтын арга

Зориуд бэлтгэсэн тусгай орчин нөхцөлд үзэгдэл, үйл явцын давтах үргэлжлүүлэх замаар мэдээлэл цуглуулах аргыг
туршилтын арга
гэнэ.
Судалгаа явуулахад тавигдах шаардлага:
Image by Tom Mooring
1-р баг: Туршилтын арга
Туршилтын аргын давуу талууд:
Туршилтын аргын сул талууд:
Тоон судалгааны арга
Эцсийн баримт өгөгдлүүд нь тоогоор илэрхийлэгддэг судалгааны аргыг тоон арга гэдэг. Тоон аргад анкет, стандарт сурвалжлага, социометр болон тест, статистик баримт бичиг судлах арга, контент-анализ, нийгмийн туршилт зэргийг багтааж болно. Тоон судалгааг голдуу социологийн таамаглал шалгах зорилгоор хийгдэх тул цуглуулах мэдээллийн агуулга хэлбэрийг урьдчилан тогтоож, хэлбэршүүлэлт хийсний үндсэн дээр тоон хэлбэрт шилжүүлэх нөхцөл бүрэлддэг.
Туршилтын хэлбэрүүд
Социологийн судалгааны арга
Социологийн судалгааны үндсэн аргуудыг үндсэнд нь 2 бүлэгт хуваан үздэг байна.
1. Тоон судалгааны аргууд
2. Чанарын судалгааны аргууд
Туршилтын арга
Энэ нь шинжлэх ухааны нийтлэг арга бөгөөд шинэ мэдлэг, нөхцөл байдлыг хянахад чухал ач холбогдолтой.
Туршилтын аргыг дотор нь
бодит
ба
хийсвэр
гэж 2 ялгадаг байна.

Сэтгэл зүйн үзэгдлийн учир шалтгаан үр дагаварын хамаарал холбоо, зүй тогтлыг илрүүлэх, шинжлэх ухааны таамаглалыг батлах, сэтгэцийн тодорхой үзэгдлийг загварчлах зорилгоор туршилтыг явуулдаг. Туршилт нь судлаачийн байнгын хяналтанд явагдаж, судалж байгаа үзэгдлийнхээ орчин нөхцлийг зориудаар өөрчлөх, нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодруулахын тулд хувьсагч хэмжигдэхүүнийг ашиглах боломжтой байдаг.

1
. Туршиж байгаа нөхцөлөөр нь:
• Ердийн
• Лаборторийн

2
. Тавьж байгаа зорилгоор нь:
• Магадлан тогтоох
• Төлөвшүүлэх


• Судлаач сонирхож байгаа үзэгдлээ хэзээ илрэхийг хүлээхгүйгээр
нөхцлийг зохиомлоор бүрдүүлж судлах боломжтой
• Туршилт судалгааны үр дүнг тоогоор илэрхийлэх боломжтой учир,
мэдээллийг боловсруулахад хялбар дөхөм
• Судлаж байгаа үзэгдлийнхээ шалтгаан зүй тогтыг илрүүлэх, хэтийн өөрчлөлтийн чиг хандлагын талаар дүгнэлт хийх боломж олгодог.

• Лабораторийн нөхцөлд бие хүний
нөхцлийг судлах төдийлөн
тохиромжтой бус байдаг
• Судлаач өөрийн дэвшүүлсэн
санааг батлахын тулд судалгааны
үр дүнг зориудаар өөрчлөх
тохиолдол гарч болзошгүй

• Судалгааны үр дүнд нөлөөлж болох
обьектив болон субьектив хүчин зүйлсийг сайтар тооцоолон үзсэний үр дүнд
туршилтыг явуулах
• Туршилтын аргаар цуглуулсан мэдээллийг ажиглалт, асуулгын аргаар нэмэж
тодруулан баталгаажуулах
• Сэтгэцийн ямар нэгэн үзэгдлийг туршилтын нэг удаагийн үр дүнгээр дүгнэн тайлбарлах нь өрөөсгөл дүгнэлтэнд хүрэх тул судалгааг хэд хэдэн удаа давтан явуулах

Оросын шинжлэх ухааны эцэг суут эрдэмтэн М.В.Ломоносов 'Мянган удаа төсөөлөн бодохоос нэг удаагийн туршилтыг би илүүд үздэг' хэмээн туршилтын аргын үнэ цэнийг тодорхойлсон.Туршилтыг үр дүнтэй болгохын тулд олон удаа явуулах ёстой үүний үр дүнд нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх үндсэн вариантууд шалгагдаж байдаг.Олон удаагийн туршилтыг цэвэр байлгана гэдэг маш хүнд асуудал.Учир нь түүний арай хүчтэй системийн нөлөөгөөр түүний үр дүн үргэлж харагддаг.
Социологийн бодит туршилтын үед нийгмийн амьдралын судлагдаж буй хязгаарлагдмал объектын болон хүмүүсийн хатуу зарчим, оюун санааны ухамсрын дэг жаяг, хэм хэмжээ зэрэг нь объектод нөлөөлөхгүйгээр байх.
Э.В.Ильенковийн
Загорск хотын асрамжийн газарт сохор хэлгүй дүлий хүүхдүүдэд явуулсан туршилт тухайн үед их нэрд гарсан. Уг арга нь социологийн хийсвэр туршилтын нэлээд дэлгэрсэн хэлбэр ба цахим мэдээллийн салбарт өргөн дэлгэрсэн.
Full transcript