Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teknik åk 5-6

Intro. "Hållfasta och stabila konstruktioner", teknikundervisning åk 5, Orminge Skola
by

Luis Stubing

on 15 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teknik åk 5-6

Gustave Eiffel
Alexandre Gustave Eiffel
, född 15 december 1832 i Dijon i Bourgogne, död 27 december 1923 i Paris, var fransk ingenjör, arkitekt och specialist på metallkonstruktioner. Han är mest känd för att ha konstruerat Eiffeltornet i Paris inför världsutställningen 1889 och tidigare år 1881 stommen till Frihetsgudinnan i New York.

Eiffeltornet
, järntorn i fackverkskonstruktion på Champ-de-Mars i Paris, konstruerat av Gustave Eiffel och hans medhjälpare Maurice Koechlin och Stéphen Sauvestre samt uppfört 1887–89 till Parisutställningen sistnämnda år. Själva byggnaden är 300 m hög; totalhöjden med radio- och TV-antenner är 324 m.

Se er omkring....
-Vad ser ni?...
-Teknik?
Vad är ( ) Teknik?
"
"
inte
Teknik
är ben
ämningen på människans metoder att minska behovet av fysisk eller psykisk belastning. Det handlar oftast om att öka levnadsstandarden för oss människor i vid mening. Detta gör vi oftast genom att utnyttja och omvandla naturens resurser till produkter, processer och anläggningar.

Ordet teknik kommer från grekiska téchnē som betyder "konst", "skicklighet" eller "hantverk".

Läran om teknik kallas för
Teknologi
.
Arbetsform?...
Identifierar!
Idéar!
undersöker!
Enkla maskiner
Bygga och konstruera
Listiga lösningar
Teknik ...
-Bäst av allt är att det finns flera sätt att lösa ett problem!
Varför heter det...
...Stenåldern?...
-är vi Plaståldern?
?
!
?
?
Vad är Teknik?
...Bronsåldern?..
...Järnåldern?..
i hemmet
Elektronik
identifierar behov,
undersöker,
föreslår olika lösningar,
konstruerar och provar på olika alternativ som leder frammåt
Teknikutvecklingsarbetets olika faser:
Skapar!
(centralt innehåll, Lgr11)
System
Bekvämligheter
Vår hjärna!
!
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I var tid ställs allt hogre krav pa tekniskt kunnande i vardags­ och arbetslivet och många av dagens samhällsfragor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll for individen, samhället och miljön behover den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.
LGr11, Kursplan Teknik, s. 269
Intro.
Wikipedia, sök ord "Teknik" (2012)
Kunskapsområde
åk 5
:

Hållfasta och stabila konstruktioner
Bygga och bo
Material och former som håller
Konstruktionsuppdrag/projektering/bygge
ex.
1.
Dokumentation
1. Teknikhäfte
2. Information
3. Självporträtt,
Vad är teknik?
4. ordlista
Genom att utforska de spår människan efterlämnar som exempelvis konstruktioner och föremål, kan man få information om hur de levde för i tiden.

För ugefär 5000 år sedan, på stenåldern, var sten ett viktigt material för att framställa verktyg och vapen. Sten har ändå inte varit det enda material som använts, också andra material har funnits tillhands i naturen t.ex.

lera
material som fås av djur (bl.a. ben, horn, skinn, senor)
material som fås från växter (bl.a. trä, bark)
2.
bygga & bo
Hur såg det ut då?
konstruktion och material
Hur ser det ut idag?
Hur kommer det att se ut i ... framtiden?
Hmm...
vad är teknik?
Vilka var behoven då?
Nyhet!
... vilka är behoven idag och imorgon?
... och vilka blir våra behov då?
(Puls Teknik sid. 16-21,2013)

Stenålderns klimat var varmt och milt. Växtligheten var liknande som i nuvarande Mellaneuropa. Under stenåldern var det där man lättast fick mat och material som bestämde boplatsen. I början av stenåldern valdes boplatsen på hur väl området lämpade sig för jakt, fiske och samlande. Ett jaktlag, dvs. en grupp på 10-20 personer, kunde ha flera fasta bo- eller lägerplatser. Jaktlaget böt lägerplats under olika årstider för att överleva. De som livnärde sig av fångst bodde oftast på en öppen strandremsa med sandjord. På kusten valdes boplatsen i områden vid åmynningar, i inlandet förlades den till en sjöstrand.

I slutet av stenåldern började man bo på sådana platser där det var möjligt att arbeta med boskapsskötsel och jordbruk. Dessa bosättningar var mycket stora och kunde ha över 100 invånare.
Bo på "stenåldern"
Stenålderskåta, vilka hörde till Suomusjärvikulturen i Finland.

Konstruktionernas väggar har möjligen byggts av flätverk eller så har de bestått av pålar, de använde troligen skinn eller näver som täckningsmaterial för bostäderna.

De hade också eldstäder som har bestått av enkla lägereldar eller spisar byggda av stenar, vilka oftast var utomhus, under bar himmel.

att fundera över...
Husen i det här avsnittet har inte varit vanliga bland samer, indianer eller eskimåer. Varför inte?

uppdrag 2:
Klicka på filmsnutten!
Uppdrag 1:
Material och former som håller...
3.
Klimat
Naturresurser
t.ex. vatten, is, skog, djur,
jord/lera, sten och bergarter mm.
I min bostad
Vilka tekniska system har vi i hemmet?
el
värme
ventilation
vatten och avlopp
kommunikation
avfall, mat och sopor
Dessa kan vi hitta i hemmet:
Vad är ett teknisk system?
" ... Tekniska system är, lite förenklat, olika delar i ett system som finns för att vi skall få ett bekvämare liv. Toalett är ett bra exempel. Förr hade man utedass, men det var rätt grisigt att tömma tunnan ute på gödselstacken och sätta tillbaka en tom tunna man rengjort själv. Tänk hur mycket enklare det är att bara dra i en knapp så spolas allt bort ... "
Källa: http://www.grundskoleboken.se/wiki/Hemmets_tekniska_system
De olika delarna i ett tekniskt system kallas
Komponenter
Större delar kallas för
delsystem
Kanter med
veck
Den magiska
triangeln
Den bärande
Bågen
Det rättvisa
Röret
Röret är mycket starkt, och eftersom det är runt är den lika starkt åt alla håll. Det betyder att man inte behöver vända det på något särskilt sätt när man använder det i en konstruktion.
När man bygger med material som inte håller ihop så bra kan man använda valvbågar. Då kan det bli starkt ändå. Det fungerar särskilt bra när något tungt ska bäras upp.
Triangeln är en mycket stark form och den används ofta för att förstärka andra konstruktioner. Trianglar gjorda av balkar som är förenade med varandra, kallas för ett
fackverk
. I broar används ofta fackverkskonstruktion.
Det finns former som är särskilt användbara när man bygger eller konstruerar. Fyra av de vanligaste formerna är ...
Tunna material, som plåt och kartong, är lätta att vika. Det är bra när man ska forma dem. Men sedan vill man oftast att de inte ska ändra form mera. Då kan man göra ett eller flera veck längs kanten eller tvärs över.
4.
A
B
.
Öresundsbron
eller "Öresundsförbindelsen" är en 15,9 km lång förbindelse över och under Öresund, mellan Malmö och Köpenhamn som öppnade 1 juli 2000. Förbindelsen består av en bro, Öresundsbron, och kilometerna närmast Danmark av en tunnel, eftersom spannet på en högbro skulle ha kunnat utgöra en fara för flygtrafiken vid Kastrups flygplats. Som övergång från bro till tunnel byggdes den konstgjorda ön Pepparholm.

Förbindelsen består av motorväg och dubbelspårig järnväg. Motorvägen utgör en del av E20. Trafikmängden 2009 per dygn var på vägen 19 500 fordon, och 2008 på järnvägen 29 000 passagerare
Öresundsbron
3200 f kr
850 f kr
Balkbro
Hängbro
Valvbro
Klaffbro
Svängbro
Lyftbro
Samverkansbro
"När man pratar om en bros längd talar man om spann eller spännvidd. Spannet är inte hela bron utan sträckan mellan två bropelare"
Spann
Spännvidd
Snedkabelbro
"Vilken brotyp som är att föredra på en viss plats beror bland annat på den sträcka som skall överbryggas"
källa: www.wikipedia 2014
Källa: Den nya tekniken 1
Källa: Den nya tekniken 1
Brofäste
Romarna, 600-talet f Kr.
Bron och människan...
Balkbroar
Hängbroar
Valvbroar
3
huvudtyper av broar:
Material
:
trä/sten
rep
sten och cement
tegel
betong och metall
"Olika material har olika egenskaper och tål de olika krafterna olika bra..."
Vilken är den viktigaste egenskapen hos en bro?
pelare
Balk
ex.
tegel och sten tål mycket stora tryckkrafter men brister lätt om de utsätts för drag- eller vridkrafter
Den ska hålla och tåla krafter!
Elastiska och plastiska material ...
Krafter
:
Tryckkraft
Dragkraft
Vridkraft
Konstruktions
;projekt!
intressant filmsnutt, som är tyvärr endast på engelska, men som väcker några frågor om vår framtid...
klicka på den!
Modellbygge!

Lite historia
De första broarna var trädgrenar eller plank och stenar som enkelt arrangerats för att man skulle kunna ta sig över hinder exempelvis vattendrag, dessa plank kom att kallas för balkar (ex. balkbro). Bågens form kom att användas först av romarna till valvbroar och senare till enorma akvedukter (tidiga vattenförsörjningssystem), vilka några än idag finns kvar. Sten och cement användes av romarna som byggmaterial vilket kom att ersättas senare av tegelsten och bruk. Repbroar (s.k. hängbro), som är en enkel konstruktion, användes av inkacivilisationen i Sydamerika (Anderna, bergskedja) men återfinns även i andra kontinenter som Afrika och Asien. Under den industriella revolutionen på 1800-talet utvecklades brokonstruktioner av Järn. Med utvecklingen av stål och med Gustave Eiffels metoder kunde betydligt längre broar byggas…

Mer information och inspiration kan du hitta här:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bro
Full transcript