Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

THE2-filosofie HC6

No description
by

Sanne Gruyters

on 5 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of THE2-filosofie HC6

Terugkerende thema's:
Hermeneutiek & narratief onderzoek
Multiculturalisme & hokjesdenken
Differentiedenken
Normatieve professionaliteit
Wetenschap en het maatschappelijk werk
Onderzoekende houding: normatieve professionaliteit (o.a. bc artikel 26)
Wetenschap
het geheel van kennis en de manieren om die te verwerven: natuurwetenschappen; sociale wetenschappen
Vandaag
Thomas S. Kuhn (1922-1996)
Relativisme: ware kennis is niet mogelijk maar is afhankelijk van een bepaalde periode, context en groep onderzoekers. Er is geen vooruitgang mogelijk: er is alleen sprake van een andere zienswijze.
Karl Popper (1902-1994)
Falsificatieprincipe: gericht op het aantonen van onjuistheden hypothese > opsporen van fouten
Aristoteles en Plato
Plato: bron van echte kennis is het verstand (ratio). Kennis verkrijg je dus niet via de zintuigen (valse kennis). Kennis is aangeboren, zit al in ons hoofd en komt via herinnering tot uiting.
Werkgroepen

- presentatie subgroep over een paradigma-verschuiving (mbt het sociaal werk)

- artikel Dehue (depressie-epidemie)
Criteria
1. standpunt innemen:
zienswijze, mening, opvatting
Waarheid en wetenschap
Filosofie en wetenschap
Opmerkingen over toets
THE2-filosofie HC6
Waarheid en wetenschap
Annemarie Ketting & Sanne Gruyters
Van Dale
Standaardvisie op wetenschap:

als x dan y

(als ik mijn pen loslaat dan valt die op de grond)
waarheid is de overeenkomst tussen denken en werkelijkheid
Inductieprobleem: redeneren van het bijzondere naar het algemene.
- PON/SEP/ONI (praktijkonderzoek)
- Onderzoek: gericht op verbeteren van de maatschappelijke praktijk (van een interventie / van cliënttevredenheid)
- Evidence-based-onderzoek
2. eigen normen en waarden:
maak expliciet bij vermelden van je visie
3. beroepswaarden + beroepscode:
koppel aan eigen waarden en ken de beroepscode
4. filosofie:
veel stof? bereid je goed voor en zoek filosofen die bij jou passen
5. adequaat reageren:
luister goed naar de ander, zodat je bijvoorbeeld ook je eigen standpunt kan aanpassen
Volgende week: taalfilosofie en drogredenen
Objectivisme: ware kennis is uiteindelijk mogelijk omdat mensen kunnen leren van hun fouten.
Filosofische vragen:

Bestaat er zoiets als ware kennis?
Is kennis altijd subjectief?
Hoe verkrijgen we kennis?
Wat is waarheid?
Wat is het verschil tussen wiskundige en psychologische kennis?
Aristoteles: ware kennis verkrijg je via de zintuigen (empirisme). Er bestaat geen aangeboren kennis. Mens is tabula rasa: onbeschreven blad.
kunnen we er vanuit gaan dat de zon morgen weer opkomt?
als cliënten aan bepaalde kenmerken voldoen, dan hebben ze ADHD?
alle zwanen zijn wit?

bieden horoscopen kennis?
Koppeling naar zijn sociaal-politieke visie: de toekomst ligt open en we kunnen leren van fouten (geschiedenis hoeft zich dus niet te herhalen!).

Een goede maatschappij werkt net als goede wetenschap.
We doen altijd onderzoek vanuit een bepaald paradigma: referentiekader van waaruit wij de werkelijkheid interpreteren.
Denk ook aan mensbeelden!
Huidig paradigma in denken over goed hulpverlenen / goede zorg: o.a. vanuit participeren, autonomie, empowerment, gezondheid, geluk.
4 fasen in onderzoek: voorwetenschappelijk, normale wetenschap, abnormale wetenschap (crisis), revolutie.
Tip
- niet zoenen bij verkoudheid?
- niet naar buiten als je koorts hebt?
- wetenschap
- wetenschap en het maatschappelijk werk
- wetenschapsfilosofie (Popper & Kuhn)
- opmerkingen over toets + criteria
Brabander H7
het gaat niet om overtuigen maar om een goed gesprek!
Voorbeelden: omgang met gehandicapten, gevangenen etc. / van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.
Deze veranderingen zijn paradigmaverschuivingen.
let op stand van de handen
Sociaal proces
Full transcript