Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Operight 2013

Operight-tietoiskujen koulutusmateriaali syyskaudelle 2013.
by

Hanna Viitanen

on 2 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Operight 2013

Osio 2
Osio 3
Osio 4
Osio 1
Tekijänoikeus on luovuuden ja investointien suojaa
Yleiset poikkeukset tekijän yksinoikeuksiin
Päivän ohjelma
Osio 1: Tekijänoikeuden ABC.

Osio 2: Teoksen käyttäminen.

Kahvitauko.

Osio 3: Digitaalisten aineistojen hyödyntäminen.

Osio 4: Päivän aiheet pähkinänkuoressa.

Osio 5: Kysymyksiä ja keskustelua.
Tekijänoikeuden ABC.
Kuka on tekijä? Mikä on teos?
Mitä tekijänoikeudella suojataan?

Miten teosta voi käyttää?
Miten digitaalisia aineistoja voi hyödyntää?
Päivän aiheet pähkinänkuoressa
Mitä on tekijänoikeus?
Kenelle tekijänoikeus syntyy?
• Tekijälle syntyy tekijänoikeus teokseensa ilman erillisiä toimenpiteitä

• Tekijä on aina luonnollinen henkilö

• Kenellekään muulle ei muodostu automaattisesti mitään oikeuksia teoksen käyttöön
Opettajan luoma materiaali
• Monissa työtehtävissä oikeuksiin vaikuttaa nk. normaalikäyttösääntö

• Opettajilla ei kuitenkaan ole katsottu olevan velvollisuutta laatia opetusmateriaalia, joten normaalikäyttösääntö ei koske heitä

• Opettajan luoman opetusmateriaalin oikeudet säilyvät
opettajalla itsellään
o Ei oikeuskäytäntöä!
o Tulkinta perustuu opetustoimessa vakiintuneeseen käytäntöön

• Osa oikeuksista voidaan siirtää sopimuksella
Oppilaan tekemä työ
• Ikä ei vaikuta tekijänoikeuden syntymiseen

• Oppilaan teoksen käyttö edellyttää suostumusta oppilaalta tai huoltajalta

• Kouluissa on vakiintuneita käytäntöjä, mutta oppilas voi aina kieltää teoksensa käytön

• Koulu voi esim. pyytää luovutusluvat oppilailta tietyllä aikarajauksella (esim. 3 vuotta)
Mitä tekijänoikeudella suojataan?
• Suojaa saa luovan työn tulos, joka ylittää teoskynnyksen
o Omaperäinen ja itsenäinen
o Ei tarvitse olla taiteellinen
o ”Päätyisikö kukaan muu samaan työhön ryhtyessään samanlaiseen lopputulokseen?”

• Suoja koskee teoksen muotoa
• Suoja ei koske teoksen sisältämiä ideoita/tietoa

• Suoja-aika alkaa teoksen luomisesta ja päättyy kun tekijän kuolemasta on kulunut 70 vuotta
Lähioikeudet
• Tekijänoikeuksien lisäksi on nk. lähioikeuksia

• Lähioikeuden saavat
o Valokuvaaja, jonka kuva jää alle teoskynnyksen
o Tallenne esittävän taiteilijan esityksestä
o Ääni- ja kuvatuottajat
o Luettelot ja tietokannat
o Radio- ja televisioyritykset

• Lyhyempi suoja-aika: 15-50 vuotta
laskien työn luomisvuoden lopusta
Loukkaukset
• Luvatta käytetystä työstä voi joutua maksamaan hyvitystä
o Vilpitön mieli ei vaikuta hyvityksen määrän arviointiin

• Tekijänoikeusrikkomus
o tahallisuus, törkeä huolimattomuus
o max. sakkoa

• Tekijänoikeusrikos
o edellyttää ansiotarkoitusta, huomattava haitta tekijälle
o max. 2 vuotta vankeutta
• Äärimmilleen viety tekijän oikeuksien suojaaminen ei ole tehokasta

• Poikkeuksia perustellaan mm. sivistyksellisillä ja opetuksillisilla syillä

• Poikkeuksien hyödyntäminen edellyttää aina
o Tekijän nimen ja lähteen mainitsemista
o Että teosta ei muuteta enempää kuin sallitun käytön rajoissa
• Muutaman kappaleen voi kopioida
• Edellytykset
o Teoksen tulee olla julkistettu
o Lähteen täytyy olla laillinen
o Vain yksityiseen käyttöön
• Huom. Opetus katsotaan lähtökohtaisesti julkiseksi!
• Kaikkia teoslajeja voi siteerata
• Edellytykset
o Teoksen tulee olla julkistettu
o Siteerauksen tulee olla hyvän tavan mukainen
o Siteerauksen tulee tukea omaa teosta
o Siteeraus voi olla laajuudeltaan sen mittainen kuin tarkoitus edellyttää
Valmistaminen yksityiskäyttöön
Sitaatit
Opetuksen
laajennetut käyttöoikeudet
• Julkaistun teoksen saa esittää opetuksen yhteydessä
o Ei koske näytelmiä eikä elokuvia

• Kokoomateoksen voi tehdä opetuskäyttöön
o Teoksia lainataan osin tai kokonaan
o Tavanomaisimmin kyseessä on lukupaketti
o Opetustarkoitukseen tehtyjä teoksia ei saa käyttää

• Aina saa siteerata

• Opetustilanteessa esittämisen saa taltioida opettajan tai oppilaan opetuskäyttöön
o Ei kuitenkaan muiden oppilaiden opettamiseen

• Huom. Laajennetut oikeudet koskevat vain ei-ansiotarkoituksessa tapahtuvaa opetusta eli opetusta, josta osanottajat eivät maksa suoraan opettajalle
Opetuksen sopimuslisenssit
Valokopiointilupa
Digilupa
TV- ja radio-ohjelmien
tallennus- ja esityslupa
• Kunta hankkinut kouluilleen

• max. 20 sivua / julkaisu / oppilas / lukukausi,
mutta korkeintaan puolet julkaisusta

• nuoteista max. 10 sivua / julkaisu / oppilas / lukukausi, mutta korkeintaan puolet julkaisusta

• Koskee myös digitaalisen aineiston tulostamista

• Työ-, harjoitus- ja vastauskirjoja ei saa kopioida
• Koulu ostaa Kopiostolta

• Sallii
o aineiston muuttamisen digitaaliseen muotoon
o digitaalisten kopioiden tekemisen
o aineiston välittämisen koulun suljetussa verkossa

• Velvollisuus raportoida ja/tai leimata
• Kunta on hankkinut kouluilleen

• Sallii opettamisen yhteydessä sellaisten ohjelmien esittämisen, jotka on esitetty kanavalla YLE TV1, YLE TV 2, MTV3, YLE Fem tai YLE Teema
tai jaettu sivustolla YLE Areena tai YLE Elävä arkisto
o Ei kuitenkaan mainoksia, ulkomaisia jatkuvajuonisia sarjoja eikä teatteri- tai videolevityksessä olevia elokuvia
o Opetusohjelmia saa esittää aina, muita 2 vuotta
o Yleisradion ohjelmia voi tallentaa pysyvään käyttöön
o YLE:n Tallennemyynti
Vapaasti käytettävät aineistot
• Tietynlaiset aineistot eivät saa tekijänoikeussuojaa
o Vanhat aineistot
o Asiakirjat kuten lait, asetukset
ja useat muut viranomaisasiakirjat
o Teoskynnyksen alle jäävät työt
Teknologianeutraali tekijänoikeus
• Digitaalisia ja fyysisiä teoksia käsitellään tekijänoikeudellisesti samalla tavalla
• Digitaalisuus ei vähennä teoksen arvoa
• Jos koululle on hankittu digilupa, saa aineistoa
muuttaa digitaaliseen muotoon
• Oikeus julkaistun teoksen esittämiseen opetuksessa koskee myös digitaalista materiaalia
o esim. internet-sivut voi heijastaa luokalle

• Koskee alkuperäisessä muodossa olevaa esitystä
o esim. luvatta ei siis voi liittää netistä valokuvaa omaan materiaaliinsa

• Esitysoikeus
ei koske elokuvateoksia eli
liikkuvaa kuvaa
• Linkittäminen on sallittua, kunhan se tehdään hyvän tavan mukaisesti
o Käyttäjän on huomattava siirtyminen toiseen aineistoon
• Digitaalisen materiaalin tulostaminen on sallittua valokopiointiluvan rajoissa
Sosiaalinen media
• Sosiaalisen median sisällön voidaan katsoa olevan julkaistua, joten sitä voi esittää opetuksen yhteydessä

• Laitonta materiaalia ei kuitenkaan saa käyttää

• Hyödyntämisessä huomioitava yksityisyyden suoja
Lisenssit
• Lisenssi = käyttölupa
o Tekijänoikeuden haltijan antama
o Ehdot määriteltävissä hyvin vapaasti
joko oikeuksia rajoittaen tai laajentaen

• Myös palveluiden käyttöehdot ovat lisenssejä

• Avoin lisenssi antaa lisäoikeuksia
o esim. Creative Commons

• Suljettu lisenssi rajoittaa oikeuksia
o esim. EULA (End User License Agreement)
• Selkeästi yleisin avoin lisenssi

• Rajausehtoina yleensä


• Creative Commons –lisensoitua materiaalia voi etsiä esim.
CC-hakukoneella. http://search.creativecommons.org
Elektronisia
aineistoja
Kuvapankit
Videopankit
Musiikki- ja äänikirjastot
Wikipedia
• Noudatettava suurta varovaisuutta
• Videoklippi on käytännössä aina elokuvateos, jonka saa esittää vain luvan kanssa
• Videota voi siteerata näyttämällä siitä katkelman
• CC-lisensoidun videon saa näyttää, jos se on palvelussa laillisesti
• Julkaistua musiikkia saa soittaa opetuksen yhteydessä
• Sisältöä saa käyttää opetuksessa
Avoimia digiaineistoja
• YLE Oppiminen, Vetamix
o YLE:n verkkosivuilla paljon ilmaista oppimateriaalia, tv-ohjelmia ja täydennyskoulutusta suomeksi ja ruotsiksi

• Internet Archive
o Digikirjasto verkossa olevista teksteistä, äänitteistä ja videoista
Yhteenveto
Voinko käyttää?
Esimerkkitapaus
• Miten haluan työtä käyttää? Onko tarpeen upottaa
se opetusmateriaaliini?

• Ylittyykö teoskynnys? Onko suoja-aika voimassa?

• Onko teos saatavilla laillisesti?

• Onko se video?

• Koskeeko teosta käyttölisenssi, kuten CC?
• Löydän internetistä kaavakuvan, jossa on esitetty tekijänoikeuslain rakenne.

o Voinko esittää kuvan opiskelijoille tunnilla?
o Jos voin, mitä asioita minun pitää huomioida?
o Muuttaisiko tilannetta se, että tekijänoikeuslakia olisi esitelty kyseisellä sivulla videoklipissä?
• Internet-sivujen sisältö on julkaistu, joten kuvan voi esittää alkuperäisessä muodossaan esimerkiksi heijastamalla sen luokalle

• Huomioitava
o Teoskynnyksen ylittyminen
o Tekijän nimen ja lähteen asianmukainen maininta
o On tarkistettava, että kuva on julkaistu laillisesti
o Ilman lupaa kuvaa ei saa siirtää omaan opetusmateriaaliin

• Jos sisältö on liikkuvaa kuvaa, tarvitaan sen esittämiseen tekijän lupa
Ratkaisu
Tekijänoikeudellinen tietopankki opettajille

Kattavat teemasivustot

Kysymyksiä ja vastauksia -palsta

Oikeuskäytäntöä, sanastoa, linkkejä, testi

Jatkuva päivitys, ajankohtaisuus

Tarjoaa ohjeita digitaaliajan opetuksen tekijänoikeuskysymyksiin
Yhteystiedot
IPR University Center
PL 4 (Yliopistonkatu 3)
00014 Helsingin yliopisto
www.iprinfo.com
puh. (09) 191 22 859
fax. (09) 191 22 762

operight@operight.fi
www.facebook.com/operight
www.operight.fi
• Kuvapankissa olevan kuvan saa esittää
o Kuva on julkaistu ja julkaistun teoksen saa esittää julkisesti opetuksen yhteydessä
o Kunhan materiaali ei ole laitonta
o Tekijä ja lähde muistettava mainita
o Ei saa liittää omaan materiaaliin ilman lupaa
esimerkki: Flickr
o Käyttöä sääntelevät käyttäjäehdot, jotka rajaavat muut kuin CC-lisensioidut kuvat vain yksityiskäyttöön
o CC-lisensoituja kuvia voi käyttää lisenssin mukaisesti
esimerkki: Spotify
• Spotifyn käyttösääntöjen mukaan palvelua saa käyttää henkilökohtaisesti
ei-kaupalliseen tarkoitukseen
• Tekijänoikeuslain 21 § perustuu sivistyksellisiin ja opetuksellisiin päämääriin, joten pykälää on tulkittava siten, että tässä tapauksessa se ajaa Spotifyn käyttösääntöjen ohi
• Tekijänoikeuslaki ei kuitenkaan ole pakottavaa lainsäädäntöä, joten se ei kumoa käyttäjäsopimusta
• Eli periaatteessa tekijänoikeuslain puitteissa julkaistua musiikkia saa esittää opetuksen yhteydessä, mutta samalla se on Spotifyn käyttäjäsääntöjen vastaista
o pääperiaatteena tiedon avoimuus
o lisensoitu Creative Commons - tai
GNU General Public -lisenssillä
o tekijä ja lähde mainittava
• Jos teoskynnys ylittyy, saa työ tekijänoikeuden suojaa riippumatta tekijän iästä
• Opettajalla lähtökohtaisesti tekijänoikeudet opetusmateriaaleihinsa
• Kaikkia teoslajeja voi siteerata
• Julkaistun teoksen saa lähtökohtaisesti esittää opetuksen yhteydessä, paitsi jos kyseessä on video
• Opetuksen sopimuslisenssit
o valokopiointilupa
o digilupa
o TV- ja radio-ohjelmien esitys- ja tallennuslupa
• Creative Commons käytetyin avoin lisenssi
o CC-lisensoitua materiaalia voi hakea esim.
Flickristä, Googlesta, YouTubesta, Wikimedia Commonsista ja SoundCloudista
Tekijänoikeuslain tarkoituksena on tasapainoilla tekijän oikeuksien ja yhteiskunnan saaman hyödyn välillä
• Elokuvien esittämiseen voi hankkia luvan Tuotos ry:ltä,
Viihdepalvelu Oy:ltä tai Elokuvakontakti.fi:stä
"Käytännössä sitaatin on oltava relevantti, eli liityttävä jotenkin teoksessa käsiteltävään teemaan. Toisaalta siteeraaminen on keskeinen osa sananvapautta ja siihen kuuluvaa eri teosten välisen 'diskurssin' käymistä, joten relevanttiuden tulkinnan tulisi olla mahdollisimman joustava. -- Pelkästään oman teoksen tekeminen huvittavammaksi tai mielenkiintoisemmaksi ei ole hyväksyttävä peruste sitaatille."

Toikkanen, T. & Oksanen, V. (2011). Opettajan tekijänoikeusopas, 66. Porvoo: Bookwell Oy.
Statute of Anne, Britannian hallituksen vuonna 1709 julkaisema ensimmäinen moderni tekijänoikeuslaki.
Kuva Wikimedia Commons.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Statute_of_anne.jpg
Creative Commons
o Nimeä tekijä
o Alkuperäisen teoksen muokkaaminen voidaan sallia tai kieltää
o Kaupallinen käyttö voidaan sallia tai kieltää
o Jos annetaan lupa muuttaa, voidaan vaatia uuden teoksen jakamista samoilla ehdoilla kuin alkuperäinen
• Lupaa voi aina kysyä!
Tekijän oikeuksiin kuuluvat
• Taloudelliset oikeudet
o Oikeus päättää teoksen julkaisemisesta/julkaisusta
o Oikeus valmistaa teoksesta kappaleita
o Oikeus saattaa teos yleisön saataville (muuttamattomana tai muutettuna, esim. käännettynä)

• Moraaliset oikeudet
o Oikeus tulla mainituksi kun teosta käytetään
o Oikeus siihen, ettei teosta julkaista tekijän kirjallista tai taiteellista omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla muutettuna
o Oikeus siihen, ettei teosta saateta yleisön saataville tekijää loukkaavalla tavalla

• Taloudelliset oikeudet voi siirtää sopimuksella, moraalisia oikeuksia ei voi
Kuvat Wikimedia Commons. Ylhäältä alas lueteltuna:
Sting, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cc-by_new_white.svg
Rei-artur, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cc-nd_white.svg
Rei-artur, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cc-sa_white.svg
Odder, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cc-nc_white.svg
Tämän esityksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Muokkaamaton -lisenssi. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.fi
Hanna Viitanen / IPR University Center
Full transcript