Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Etika reklamy

No description
by

Andrej Vrábeľ

on 27 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Etika reklamy

Etika reklamy
Reklama vs. Propagácia
Reklama prezentuje ( odporúča, ponúka ) informácie o výrobkoch a službách s cieľom ovplyvniť ich predaj. Propagácia šíri naviac aj informácie mimoekonomickej povahy ( napr. propagácia zdravotnícka, športová, kultúrno-osvetová ) s cieľom napr. osvojenia si zdraviu prospešných návykov, aktivizácie v športovej oblasti a podobne.
Názory na reklamu ?!?!
Názory na reklamu rozdeľujeme do 3 vývojových období:

1. Obdobie zveličovania ( 1865- 1900 )

2. Obdobie verejného uvedomenia ( 1900 – 1965 )

3. Obdobie spoločenskej zodpovednosti ( 1965 – šúčasnosť )
Vznikla 3.marca 1995 ako druhá svojho druhu vo východnej Európe. Je to nezávislý orgán zaoberajúci sa etickou samoreguláciou v reklame.
Hlavným poslaním rady je dosiahnuť: legálnosť, decentnosť, čestnosť a pravdivosť reklamy na celom území Slovenskej republiky.
Slovenská RPR je aj členom Európskej aliancie na ochranu etiky v reklame.

Hlavnými orgánmi RPR sú.
• Valné zhromaždenie
• Prezídium
• Prezident
• Výkonný riaditeľ
• Dozorný výbor
• Arbitrážna komisia

Ďakujem za pozornosť a prajem všetkým mojim spolužiakom veľa šťastia v skúškovom období =)
Čo je etika?
Etiku prvýkrát charakterizoval Aristoteles z pohľadu ľudského správania,
konania dobra a zla.

Profesijná etika
sa teda zaoberá etickými normami, hodnotami a povinnosťami a sleduje ich dodržiavanie v konkrétnej profesii.
Jednou zo zakázaných foriem reklamy je reklama skrytá a aj napriek tomu, že v rámci marketingovej stratégie nie je prípustná, je pomerne častou formou nekalých praktík využívaných v hospodárskej súťaži.
Rada pre reklamu
Skryté dvojzmysly v reklamách - Podprahová reklama
Skrytá reklama - product placement
V súčasnosti najdiskutovanejšou formou skrytej reklamy je tzv. product placement alebo umiestňovanie produktov vo filmoch a v televíznych reláciách, najmä seriáloch, nakoľko Smernica Európskeho parlamentu povolila pri splnení niektorých kritérií túto formu skrytej reklamy.
Andrej Vrábeľ
KOMU 02
2013/2014
Skrytá reklama
Rada pre reklamu riešila aj...
Full transcript