Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Training SMM: Gebruik je KOP!

No description
by

Remco Beek

on 1 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Training SMM: Gebruik je KOP!

Gebruik je KOP!
Remco Beek
Kapstok OnderzoeksProjecten
Geeft structuur aan je onderzoeksproject!
Structuur van je onderzoeksproject
1. Interne Analyse
Structuur van je onderzoeksproject
1. Interne Analyse
Doel: Onderbouwd en volledig inzicht krijgen in de organisatie zelf.
Structureren aan de hand van bijvoorbeeld:
7-S model, financiële audit, marketing audit, e.d.
Structuur van je onderzoeksproject
1. Interne Analyse
Structuur van je onderzoeksproject
2. Externe Analyse
Doel: Onderbouwd en volledig inzicht krijgen in de branche en relevante trends.
Meso omgeving structureren aan de hand van bijvoorbeeld:
Vijfkrachtenmodel van Porter, ABCD, Stakeholder analyse, Klantanalyse, Waardeketen, etc.
2. Externe Analyse
Macro omgeving structureren aan de hand van bijvoorbeeld:
DESTEP, PESTEDJ, etc.
Structuur van je onderzoeksproject
1. Interne Analyse
2. Externe Analyse
Structuur van je onderzoeksproject
1. Interne Analyse
2. Externe Analyse
Vanuit de interne en externe analyse begrijpen we de context. Zowel van de opdrachtgever, haar directe omgeving als de ontwikkelingen daarbuiten die van belang zijn.
Hieruit moet logisch blijken welk vraagstuk er ligt bij de opdrachtgever.

De opdrachtgever komt voornamelijk met managementvraagstukken, waarbij jij als onafhankelijke consultant positief kritisch moet beoordelen of dat het daadwerkelijke vraagstuk is. Is er niet meer of iets anders aan de hand?
3. Onderzoeksformulering
Structuur van je onderzoeksproject
3. Onderzoeksformulering
Probleemaanleiding
:
Vanuit je interne & externe beargumenteer je wat het vraagstuk is en verwoord je de aanleiding van het probleem.
Daarnaast geef je aan wat de organisatie tot nu toe aan het probleem heeft gedaan en waarom het op dit moment een relevant vraagstuk is. Dit moet logischerwijs aansluiten op je onderbouwing van de eerdere interne & externe analyse.
Onderzoeksvraag
:
Vanuit je probleemaanleiding definieer je de onderzoeksvraag van het onderzoeksproject.

Deelvragen:
De deelvragen geven sturing aan je onderzoek en faseren je onderzoeksproject. De deelvragen moeten daarom verband houden en in een logische volgorde gestructureerd worden. Waarom stel je die deelvragen en hoe helpt de ene deelvraag je verder in een volgende deelvraag?
De deelvragen gaan je helpen om stapsgewijs je onderzoeksproject te doorlopen!
Structuur van je onderzoeksproject
1. Interne Analyse
2. Externe Analyse
3. Onderzoeksformulering
Structuur van je onderzoeksproject
4. Theoretisch kader
Om je deelvragen op te lossen, zoeken we modellen en structuren waarlangs we dit kunnen gaan onderzoeken. Het is van belang onderscheid te maken tussen het theoretisch kader en de methodologie/onderzoeksopzet.

Kort door de bocht:
Theoretisch kader
is je kapstok waarlangs je onderwerpen onderzoekt.
Methodologie
(stap 5) is de onderzoeksmethode
hoe
je dat gaat onderzoeken.

4. Theoretisch kader
Structuur van je onderzoeksproject
4. Theoretisch kader
Theoretisch kader gaat over de onderbouwde en bewezen structuren die je in de afgelopen jaren voorbij hebt zien komen, maar zich daar niet toe beperken! Je dient zelf op zoek te gaan naar modellen en onderbouwingen die relevant zijn voor jouw onderzoeksproject. Dus ook buiten de al behandelde theorie!

Zie voor aanvullende bronnen voor theorie o.a. Mediatheek en Google Scholar (zoek op Engelse termen!)

Structuur van je onderzoeksproject
4. Theoretisch kader
Leg uit (a) wat elk model is en (b) beargumenteer waarom je dit model gaat gebruiken. Waarom gaat juist dat model je helpen om structureel het onderwerp te onderzoeken wat je in die deelvraag aan de orde stelt?

Tussen de modellen die je gebruikt dien je aan te geven (c) hoe de output van het ene model je input geeft voor het volgende model. Daarmee krijg je verband tussen je modellen en ontstaat er een rode draad in je onderzoek.

Structuur van je onderzoeksproject
5. Methodologie
Theoretisch

kader
geeft dus richting in wat de theorie zegt over de onderwerpen die je gaat onderzoeken.
Methodologie
geeft antwoord op
hoe
je die antwoorden gaat vinden.

Structuur van je onderzoeksproject
1. Interne Analyse
2. Externe Analyse
3. Onderzoeksformulering
4. Theoretisch kader
5. Methodologie
Maak daarin onderscheid tussen:
Onderzoeksmethode:
Welke zijn er? Welke karakteristieken van die onderzoeksmethoden zijn relevant om te noemen? Welke methode pas je toe per onderwerp/deelvraag, en waarom?
Onderzoeksopzet:
Hoe ga je je onderzoeksmethode vorm geven? Welke vragen ga je opmaken en waar baseer je dat op? Gebruik modellen van de theorie om je onderzoeksopzet vorm te geven.
Validiteit en betrouwbaarheid:
Beargumenteer hoe je de betrouwbaarheid en validiteit van je onderzoek borgt. Meet je wat je wil meten? Is je steekproef representatief? etc
Triangulatie:
Pas meerdere onderzoeksvormen toe: hoe kun je met de ene methode de beperkingen van de andere methode compenseren?
Structuur van je onderzoeksproject
1. Interne Analyse
2. Externe Analyse
3. Onderzoeksformulering
4. Theoretisch kader
5. Methodologie
6. Resultaten / Analyse
Structuur van je onderzoeksproject
6. Resultaten / Analyse
Wat heb je gevonden vanuit je onderzoek?
Structuur van je betoog:
Handige structuur om vanuit te vertrekken is de analyse van de resultaten per deelvraag. Wat heb je in de verschillende onderzoeksmethoden gevonden die antwoord geven op die deelvraag?

Voor de rode draad in je verhaal en structuur van de beschrijving is het handig dat je (a) de deelvraag kort inleidt, (b) vervolgens de resultaten beschrijft en (c) daarna een korte conclusie per deelvraag geeft. Dus wat betekenen die resultaten voor deze deelvraag?

Laat daarnaast zien hoe de resultaten van de ene deelvraag je helpen als input voor de volgende deelvraag. Dus hoe hebben de resultaten van de ene fase van je onderzoek bijgedragen aan het vertrekpunt van de volgende deelvraag?
Structuur van je onderzoeksproject
1. Interne Analyse
2. Externe Analyse
3. Onderzoeksformulering
4. Theoretisch kader
5. Methodologie
6. Resultaten / Analyse
Structuur van je onderzoeksproject
7. Conclusies
Wat betekent dit alles?
Onderzoeksvraag beantwoorden:
In je conclusie geef je antwoord op je onderzoeksvraag. Dat kun je structureren aan de hand van de verbanden en patronen te benoemen tussen de deelconclusies van je deelvragen.

Voorkom dat het losse korte conclusies worden en een herhaling van zetten t.o.v. je deelconclusies van je deelvragen. Geef in je algehele conclusie juist het verband aan tussen deze deelconclusies. Wat moet de opdrachtgever met jouw onderzoek? Wat voor belangrijke verbanden en patronen heb je gevonden?

Je conclusie wordt vervolgens operationeel gemaakt in je aanbevelingen en implementaties. De concretisering van je conclusies doe je dus daar (stap 8), de verbanden benoem je hier.
7. Conclusies
Structuur van je onderzoeksproject
1. Interne Analyse
2. Externe Analyse
3. Onderzoeksformulering
4. Theoretisch kader
5. Methodologie
6. Resultaten / Analyse
7. Conclusies
8. Aanbevelingen / Implementatie
Structuur van je onderzoeksproject
8. Aanbevelingen / Implementatie
Wat betekent dit alles
concreet
voor je opdrachtgever?
Wat moet je opdrachtgever doen met de conclusies van dit onderzoek en adviesrapport? Maak onderscheid tussen aanbevelingen op korte termijn, middellange termijn en lange termijn (strategisch vs. tactisch).

Concretiseer
. Maak een concreet implementatieplan met operationele stappen. Wat moet de opdrachtgever vanaf de dag na jouw presentatie doen?

Maak gebruik van scenario's.
Maak per aanbeveling gebruik van scenario's (vb. te verwachten, negatief en positief scenario). Vanuit die scenario's kun je duidelijker definiëren wat de effecten in positieve en negatieve zin zijn. Met andere woorden, de
financiële onderbouwing
in baten en kosten van de verschillende adviezen uitgewerkt in verschillende scenario's.
Structuur van je onderzoeksproject
1. Interne Analyse
2. Externe Analyse
3. Onderzoeksformulering
4. Theoretisch kader
5. Methodologie
6. Resultaten / Analyse
7. Conclusies
8. Aanbevelingen / Implementatie
9. Literatuurlijst
Structuur van je onderzoeksproject
9. Literatuurlijst
In APA stijl!
In hoofdlijnen:

Bronverwijzing in tekst: (Achternaam, jaar)
of (Organisatie, jaar)

vb. (Porter, 1983)
of (CBS, 2014)

Bronverwijzing in literatuurlijst:
vb. Bandura, A.J. (2011). Social learning theory.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Halls.
Structureer literatuurlijst op basis van alfabet.

Zoek de exacte richtlijnen van APA stijl online op, zodat je exact weet hoe je verwijst naar een boek, een artikel, een online document of een website.

Structuur van je onderzoeksproject
1. Interne Analyse
2. Externe Analyse
3. Onderzoeksformulering
4. Theoretisch kader
5. Methodologie
6. Resultaten / Analyse
7. Conclusies
8. Aanbevelingen / Implementatie
9. Literatuurlijst
10. Bijlagen
Structuur van je onderzoeksproject
10. Bijlagen
Maak in je rapportage onderscheid tussen:

Need to know
(in de tekst opnemen)

Nice to know
(in bijlagen opnemen)

Not to know
(aanvullende opgeslagen documentatie,
niet in de rapportage)
Structuur van je onderzoeksproject
1. Interne Analyse
2. Externe Analyse
3. Onderzoeksformulering
4. Theoretisch kader
5. Methodologie
6. Resultaten / Analyse
7. Conclusies
8. Aanbevelingen / Implementatie
9. Literatuurlijst
10. Bijlagen
Dus in je
Plan van Aanpak
geef je duidelijk het kader van je onderzoeksproject.

Doe je dat goed, dan heb je een goed beeld van zowel de inhoud als het proces.

Gaat dat niet goed, dan blijft het een ongestructureerd pad waarop je blijft zoeken wat je precies gaat doen.

Jij bent in de lead om het kader te bepalen op basis van je vooronderzoek!
Tot slot drie gouden tips:
(1) Walk the extra mile

Als onafhankelijk consultant is de manier waarop je je presenteert aan de opdrachtgever cruciaal in de beeldvorming over de kwaliteit van jouw werkzaamheden.

Pas je kleding, communicatie, proactieve houding en professionele gedrag daarop aan!
(2) Positief kritisch

Neem niet alles meer voor waar aan. Jij dient onderbouwd achter de waarheid te komen van het probleem en hoe dat op de beste wijze opgelost kan worden.

Pas meerdere perspectieven, bronnen en onderzoeksvormen toe om onderbouwde argumentatie te geven en een overtuigend verhaal te presenteren.
(3) Waar baseer je dat op?

Wees vanaf het begin zorgvuldig met je bronvermelding. Waar blijkt uit wat je zegt?

Geen onderbuikgevoelens of ongegronde aannames. Zoeken naar bewijs en bronnen waaruit blijkt dat het echt zo is!

Laat in je rapportage duidelijk zien waar je wat op baseert.
De KOP is eraf en nu doorpakken met je eigen onderzoeksproject!
Kapstok OnderzoeksProjecten
Je geeft vanuit je interne en externe analyse in ieder geval antwoord op de volgende vragen:

Wie ervaart het probleem/ wie is de probleemeigenaar?
Wat is het belang van het probleem? (so what)
Waar komt het probleem vandaan (historie/ context)?
Wat is het probleem en wat zijn de symptomen?
Waarom is het een probleem?
Full transcript