Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Con đường và biện pháp quá độ lên ch

No description
by

Hòa Vương Hưu Phú

on 6 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Con đường và biện pháp quá độ lên ch

Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Con đường và biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Step 1
Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Con đường và biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
"Người đi tìm hình của nước"  
...Có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba-lê
Một viên gạch hồng Bác chống lại cả một mùa băng giá
Và sương mù thành Luân Đôn, người có nhớ
Giọt mồ hôi Người nhỏ giữa đêm khuya...
Chế Lan Viên


Step 3
I. Những vấn đề cơ bản:
1. Khái niệm


Thời kỳ quá độ (TKQĐ) lên CNXH :là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc tòan bộ lĩnh vực đời sống xã hội ,bắt đầu từ khi giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền nhà nứớc cho tới khi tạo ra được những cơ sở của CNXH trên lĩnh vực đời sống xã hội.


Mục lục
A. Nội Dung
I. Những vấn đề cơ bản:
1. Khái niệm
2. Đặc điểm:
3. Về thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam:
a. Các nhà sáng lập Chủ nghĩa xã hội khoa học nói về tính tất yếu của thời kỳ quá độ.
b. Quan niệm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
4. Phân loại:
5. Tính tất yếu:
II.  Quan điểm Hồ Chí Minh về nội dung xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời kỳ quá độ
a.Trong lĩnh vực chính trị:
b. Trong lĩnh vực kinh tế
c. Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội :B. Mở Rộng
I. Thực trang, thời cơ và thách thức trong thời kì nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội
1. Khó khăn và những hạn chế trong TKQD:
2.Thuận lợi và những tích cực trong TKQD:
III .Mục tiêu và phương hướng cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH
1. Những mặt tích cực trong thời kỳ quá độ:
2. Thời cơ và thách thức:
III. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG LỚN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐỐI NGOẠI TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI.
IV. Trách nhiệm của sinh viên trong thời kì đổi mới của đất nước và Ý nghĩa của việc nghiên cứu và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh2. Đặc điểm

Các nhân tố xã hội thời kỳ mới đang xen với thời kỳ chế độ cũ,đồng thời đấu tranh với nhau trên từng lãnh vực đời sống chính trị ,văn hóa,tư tửởng tập quán..


Kinh Tế
Chính Trị
Xã Hội
Văn hóa - Tư Tưởng
3. Về thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam:


a. Các nhà sáng lập Chủ nghĩa xã hội khoa học nói về tính tất yếu của thời kỳ quá độ

Quan niệm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam :” - Chủ nghĩa xã hội như là một phong trào lịch sử mang tính chính trị xã hội.
- Chủ nghĩa xã hội là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, ở đây, Hồ Chí Minh hiểu chủ nghĩa xã hội đồng nghĩa với chủ nghĩa Mác – Lênin.
- Chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.
- Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Cộng sản là một chế độ xã hội đối lập với chế độ tư bản mà hình thức xấu xa tàn bạo nhất của nó là chủ nghĩa thực dân, cả chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới.


Trong tác phẩm “phê phán cương lĩnh Gô-ta”, Mác viết: “Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và Cộng Sản chủ nghĩa là một thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng với thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ chính trị, và nhà nước của thời kỳ ấy không thể là cái gì khác hơn là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản
Full transcript