Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Shtypja hidrostatike

No description
by

Elona Zeqiri

on 22 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Shtypja hidrostatike


Shtypja hidrostatike është shtypja që krijon ndonjë lëng në fund të enës në të cilën gjendet nën ndikimin e rëndimit tokësor dhe kur është në qetësi.
Ekzistojnë 3 veti të lëngjeve
Vetia e dytë
Molekulat e ujit janë gjithmonë në lëvizje, por ato nuk i shohin me sy vetëm me mikroskop.Nëse,duam të shohm se a lëvizin ato atëherë e bëjmë me anë të një eksperimenti:
Vetia e parë
Në vetinë e parë kemi të bëjmë me atë se lëngu i vendosur në çfarëdo ene, sipërfaqja e lëngut është gjithmonë horizontale dhe është normale me gravitetin.
Vetia e tretë
Vetia e tretë është e lidhur me viskozitetin.Për ta shpjegur këtë veti i bëjmë dy eksperimente:
Shtypja hidrostatike
Për të përcaktuar shtypjen hidrostarike nisemi nga formula për shtypje
P=F/S
ku F është forca që është e radhitur njëtrajtësisht dhe vepron pigul në sipërfaqen S
Në enën cilindrike ndodhet një lëng me densitet
p
,lartësia e nivelit të të cilit,nga fundi i enës është
h
.Mbi lëngun në këtë enë po e zëmë se ndothet vakumi.Shtypja në fundin e enës shkaktohet nga veprimi i peshës së ujit në enë,që në këtë rast është:
F=Q=mg
ku
m
është masa e ujit në enë dhe
g
-nxitimi i rëndimit tokësor në vendin ku ndodhet ena.
Shtypja hidrostatike në fundin e enës me sipërfaqen S do të jetë:
p=F/S=mg/S
duke ditur se masa e lëngut është:
m=
p
V=
p
Sh
do të kemi
p=
p
Shg/S
prej nga do të gjendet shtypja hidrostatike:
p=
p
gh
Nga kjo formulë rrjedh se
shtypja hidrostatike varet drejtpërdrejt nga densiteti i lëngut
(
p
)
,nxitimi i rëndimit tokësor në atë vend
(g)
dhe nga lartësia e shtyllës së lëngut në enë
(h)
Në një vend ku nuk vepron graviteti,sipas formulës shtypja hisrostatike humb kuptimin,pasi
g=0
,nga rrjedh se edhe shtypja hidrostatike është zero
(p=0)
.
Në qoftë se ena me lëngun në të,është e hapur në atmosferë,atëherë në sipërfaqen e lirë të lëngut do të veprojë shtypja atmosferike Pa që do përcillet tërësisht në fundin e enës,prandaj,në këtë rast,shtypja në fundin e enës do të jetë e barabartë me shumën e shtypjes së jashtme Pa dhe të shtypjes hidrostatike
p
gh,pra
P=Pa+pgh
Paradoksi hidrostatik
Duhet pasur kujdes se shtypja nuk varet nga masa e lëngut në enë as nga forma e enës,por nga thellësia që kanë.
Në këtë figurë janë dhënë 5 enë komunikuese.Në enët komunikuese të lidhura në mes veti në brendi,nivelet e lëngut i kanë të njejta.
Sipas formulës për shtypjen hidrostatike,në pikat me thellësi të njëjtë
(h)
,shtypjet do të jenë të njejta ,edhe pse në to ndodhen sasi të ndryshme të lëngut.
Punoi : Elona Zeqiri
Faleminderit për vëmendjen!
Full transcript